МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: БАЛАНС ДОСКОНАЛОСТІ МЕХАНІЗМІВ, МОЖЛИВОСТЕЙ І МЕРЕЖІ

Пропозиції підгрупі № 11 «Фінансування вищої освіти» робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки


  • Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
Ключові слова: фінансування, вища освіта, статус закладу, формульне фінансування, фінансова автономія, укрупнення закладів, концентрація ресурсів, зменшення витратності

Анотація

З огляду на стратегічну стабілізацію обсягів видатків на систему вищої освіти на рівні 1,2-1,3 % ВВП обґрунтовано, що для їх ефективного використання потрібна збалансована і синхронізована триєдина оптимізація як механізмів фінансування і можливостей реалізації коштів, так і мережі закладів вищої освіти. Нові механізми мають передбачати зміну статусу закладів на небюджетні неприбуткові установи, запровадження формульного фінансування; можливості — реалізацію фінансової автономії; мережа — укрупнення закладів, концентрацію ресурсів, зменшення витратності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вища освіта в Україні у 2019 році : статистична інформація. (2020). Київ: Державна служба статистики України. http://www.ukrstat.gov.ua/

Воробйова, О., Дебич, М., Линьова, І., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2018). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина І) : аналітичні матеріали (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://bit.ly/2Ctk3Ei

Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима, К. (2019). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (частина ІІ) : аналітичні матеріали. (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-28-1-2019

Воробйова, О.П., Гриценко, М.В., Луговий, В.І., Оржель, О.Ю., Слюсаренко, О.М., Ставицький, А.В., Таланова, Ж.В., Ткаченко, В.П., & Трима, К.А. (2017). Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти : монографія (В.І. Луговий, Ж.В. Таланова, ред.). Київ: ІВО НАПН України.https://bit.ly/2ZAPRPa

Вступ.ОСВІТА.UA. (2020). https://vstup.osvita.ua/

Державна казначейська служба України. (2020). Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik

Закон України. (2014, 1 липня). Про вищу освіту (1556-VII). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Інформаційна система «Конкурс». (2020). Вступна кампанія 2019 року. http://vstup.info/#2019

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018a). Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (3), 5-22.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018b). Організаційно-економічні засади реалізації дуальної «викладацько-дослідницької» функції науково-педагогічних працівників університетів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, (Спецвипуск. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»), 15-26. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10045

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2018c). Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України, (2), 5-23.

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2019). Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності. Наука та наукознавство, (3), 26-45. https://doi.org/10.15407/sofs2019.03.026

Міністерство освіти і науки України. (2020, 28 липня). Про утворення робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки (974). http://reform.org.ua/

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Слюсаренко, О.М. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Lugovyi, V., Orzhel, O., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2018). Education and research duality — the determining characteristic of higher education. Education: Modern Discourses, (1), 71-88. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-8

Lugovyi, V., Slyusarenko, O. & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, (2), 60-77. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8

ShanghaiRanking Consultancy. (2020). Academic Ranking of World Universities 2020. http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

ShanghaiRanking Consultancy. (2020, June 29). ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 Press Release. http://www.shanghairanking.com/ShanghaiRankings-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2020-Press-Release.html


Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2020-08-19
Як цитувати
ЛУГОВИЙ, В. І. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: БАЛАНС ДОСКОНАЛОСТІ МЕХАНІЗМІВ, МОЖЛИВОСТЕЙ І МЕРЕЖІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-4
Розділ
Програма спільної діяльності з МОН України