ОСВІТА І НАУКА — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Пропозиції НАПН України до Стратегії людського розвитку


  • Василь Григорович КРЕМЕНЬ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Володимир Іларіонович ЛУГОВИЙ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Петро Юрійович САУХ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
Ключові слова: людський розвиток, інноваційний тип прогресу, освіта, наука, інноваційна людина, стратегія

Анотація

На основі аналізу сучасної ролі освіти і науки для стійкого людського розвитку в контексті інноваційного типу прогресу обґрунтовано стратегічні цілі та завдання на довгострокову перспективу з формування людського потенціалу і капіталу в Україні. Аргументовано, що національні сфери освіти і науки в умовах глобальної конкуренції об’єктивно набувають ключового значення для характеру і ефективності суспільного поступу, економічного зростання, формування інноваційної людини. Систематизовано цілі, завдання і заходи у сферах освіти і науки, важливі для забезпечення людського розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Закон України «Про фахову передвищу освіту». (2019, 6 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Державна служба статистики України. (1998-2020). http://www.ukrstat.gov.ua/

Парламентські слухання «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки». (2019, 22 лютого). Відомості Верховної Ради, (8), 18.

Грішнова, О.А. (2001). Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Товариство «Знання», КОО.

Кремень, В.Г. (2005). Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ: Грамота.

Кремень, В.Г., & Ільїн, В.В. (2020). Людина у викликах цивілізації: від минулого — до майбутнього: Людина. Освіта. Соціум : монографія. Київ: Грамота.

Луговий, В.І. (2020). Проблема освітньої якості в стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1

Мамонов, І. (2013). Поняття «сталий людський розвиток»: управлінський аспект. Теорія та історія державного управління, 3(18), 28-35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_6

Саух, П.Ю. (2017). Вища освіта в очікуванні майбутнього ренесансу: Проблеми і перспективи. Український контекст. In Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Київ: Видавничий дім «Сам».

Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. (2017). 2-ге вид. Львів: Кальварія. http://ukraine2030.org/uk/book

Kalymon, B., & Havrylyshyn, O. (2018, July 26). Why Is Ukraine Still So Poor? Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-is-ukraine-still-so-poor/

Sanchez Puerta, M.L., Valerio, A., Hoftijzer, M., Rizvi, A., & Avato, J. (2016). Skills Towards Employment and Productivity (STEP) Employer Survey. Snapshot-2016. Highlights from Six Low and Middle-Income Countries. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25185


Переглядів анотації: 162
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2020-11-12
Як цитувати
КРЕМЕНЬ, В. Г., ЛУГОВИЙ, В. І., & САУХ, П. Ю. (2020). ОСВІТА І НАУКА — ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали