ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ: ТРИВАЛІСТЬ І СТРУКТУРА

Науково-аналітична доповідь

  • Василь Григорович КРЕМЕНЬ Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Олександр Іванович ЛЯШЕНКО Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6885-5978
  • Олена Ігорівна ЛОКШИНА Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5097-9171
Ключові слова: повна загальна середня освіта, освітні системи країн Європи, система загальної середньої освіти України, тривалість навчання, структура навчального року, реформування загальної середньої освіти України

Анотація

У науково-аналітичній доповіді здійснено порівняльний аналіз структури національної системи загальної середньої освіти України та освітніх систем 38 країн, що входять до програми Європейського Союзу Erasmus+ (27 країн-членів ЄС, а також Албанія, Боснія та Герцеговина, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія). Проаналізовано тривалість навчання і структуру навчального року в Україні та країнах Європи, зроблено висновки щодо відповідності навчального часу і канікул у вітчизняних і європейських закладах загальної середньої освіти. На основі основних тенденцій розвитку освіти в Європейському освітньому просторі сформульовано пропозиції щодо удосконалення організації освітнього процесу в українських школах у контексті трансформаційних процесів, що нині відбуваються у загальній середній освіті України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2020). http://www.ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про дошкільну освіту». (2001, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Конституція України. (1996, 28 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. (2014, 27 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Council of the European Union. (2009). Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020). https://www.cedefop.europa.eu/files/education_benchmarks_2020.pdf

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission). (2019a). Compulsory education in Europe. 2019/20. https://doi.org/10.2797/643404

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (European Commission). (2019b). The organisation of school time in Europe. Primary and general secondary education: 2019/20. https://doi.org/10.2797/678694

European Commission — Education and Training. (n.d.). EU support for school policy. https://ec.europa.eu/education/policies/school/about-school-policy_en

European Commission. (2010). EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth : Communication from the Commission. https://cutt.ly/vghoXuY

European Commission. (2017). School development and excellent teaching for a great start in life : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN

UNESCO Institute for Statistics. (2012). International standard classification of education. ISCED 2011. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf

UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women, & UNHCR. (2015). EDUCATION 2030. Incheon Declaration. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf

Опубліковано
2020-10-16
Як цитувати
КРЕМЕНЬ, В. Г., ЛЯШЕНКО, О. І., & ЛОКШИНА, О. І. (2020). ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ: ТРИВАЛІСТЬ І СТРУКТУРА: Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали