ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДДІЛОМ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ПРОБЛЕМ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ (2015-2020 рр.)

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 15 жовтня 2020 р.


  • Олена Іванівна ПОМЕТУН Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4602-6383
  • Тетяна Олексіївна РЕМЕХ Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5666-6640
Ключові слова: компетентнісно орієнтована методика, історична та громадянська освіта, гімназія, ліцей

Анотація

Представлено результати діяльності відділу суспільствознавчої освіти за 2015-2020 рр. Подано інформацію про роботу вчених відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України над двома прикладними дослідженнями проблем навчання учнів історичної та громадянської освіти в гімназії і ліцеї, описано основні результати цих досліджень, навчальну та методичну продукцію учених відділу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. (n.d.). Головна [Facebook page]. Facebook. https://www.facebook.com/107552070892087

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогіки. Відділ суспільствознавчої освіти. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ssed/

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Відділ суспільствознавчої освіти. https://bit.ly/3kTnZiO

Кришмарел, В.Ю. (2018). Вивчення питань релігії в курсі історії України у 7-8-х класах : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712788/

Малієнко, Ю.Б. (2018). Методика компетентнісно орієнтованого навчання всесвітньої історії у 7 класі : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712793/

Мацейків, Т.І. (2018). Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712797/

Мороз, П.В., & Мороз, І.В. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712554/

Національна академія педагогічних наук України. (2020, 19 жовтня). Підручники і методичні посібники зі суспільствознавчої освіти (2015-2020): за компетентнісним підходом : Віртуальна виставка навчальної і навчально-методичної літератури. http://naps.gov.ua/ua/press/exhibitions/2095/

Пометун, О.І., & Гупан, Н.М. (2018). Практичні заняття з історії в основній школі : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712707/

Пометун, О.І., Гупан, Н.М., & Власов, В.С. (2018). Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712706/

Ремех, Т.О. (2018). Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства : методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/712791/


Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
ПОМЕТУН, О. І., & РЕМЕХ, Т. О. (2020). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДДІЛОМ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ПРОБЛЕМ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ (2015-2020 рр.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-2
Розділ
Засідання Президії НАПН України