МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ГАЛУЗІ ІТ-ОСВІТИ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Роман Наумович КВЄТНИЙ Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-9192-9258
Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), стартап, світовий ринок, висококваліфіковані викладачі, спеціальні дисципліни, бакалаврські та магістерські роботи, індивідуальний підхід, ІТ-кластер

Анотація

У доповіді розглянуто проблеми та основні механізми для підвищення ефективності й конкурентоспроможності університетської освіти у сфері ІТ, яка залежить від можливостей закладів вищої освіти забезпечити певні умови для підготовки спеціалістів і залучення до цього провідних ІТ-компаній регіонів. Ключові питання — це викладання спеціальних дисциплін на старших курсах спеціалістами-професіона-лами, які поєднують роботу в університеті з професійною діяльністю в ІТ-компанії, що займається сучасними розробками для світового ринку, та можливість студентам, починаючи з молодших курсів, проходити стажування, виконувати бакалаврські й магістерські роботи на провідних підприємствах галузі на основі принципів дуальної освіти. Наведено приклади застосування такої практики в Києві, Львівському ІТ-кластері та Вінниці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Верховна Рада України. (2019, 28 грудня). Проект Закону про працю (2708). https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833

Гнатюк, С.Л. (2014, 13 травня). Актуальні питання та перспективи кадрового забезпечення ІТ-сфери в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyni-strategii/aktualni-pitannya-ta-perspektivi-kadrovogo-zabezpechennya-it

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

ІННОВІННПРОМ. (n.d.). Головна. https://innovinnprom.com/

Кабінет Міністрів України. (2015, 29 квітня). Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (266). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015

Конина, М. (2017, 3 серпня). Что делать с дефицитом IТ-кадров: опыт Израиля. https://dou.ua/forums/topic/21376/

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). Проєкт Європейські освітні ініціативи. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-v-ukrayini

Поперешняк, С.В. (2010). Проблеми підготовки ІТ спеціалістів. Системи обробки інформації, (7), 127-131. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/7902

Щедролосьєв, Д.Є. (2010). Особливості підготовки ІЕ-фахівців в українських вищих навчальних закладах. Комп’ютер у школі та сім’ї, (8), 12-15. http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2010_8_4

Delphi Software. (n.d.). About. https://udelphi.com/

IT Ukraine Association. (n.d.). Освітній та CSR напрямки. https://itukraine.org.ua/edu-csr-komyuniti.html

Sikorsky Challenge. (n.d.). Головна. https://www.sikorskychallenge.com/

Spilna Sprava. (n.d.). About Us. http://www.sprava.net/

Spivakovskiy, A. (2008). Peculiarities of IT Management at Institutions of Higher Education. Інформаційні технології в освіті, (2), 22-29. https://doi.org/10.14308/ite000025

Win Interactive. (n.d.). Головна. https://www.win-interactive.com/ua/


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2020-12-07
Як цитувати
КВЄТНИЙ, Р. Н. (2020). МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ГАЛУЗІ ІТ-ОСВІТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-4
Розділ
Методологічний семінар НАПН України