ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р.


  • Станіслав Миколайович НІКОЛАЄНКО Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2924-6496
Ключові слова: університет, вища освіта, конкурентоспроможність, якість освіти

Анотація

Розкрито проблему конкурентоспроможності української вищої школи, що пов'язана з її якістю і здатністю своєчасно реагувати на всі глобальні виклики. Запропоновано необхідні кроки щодо підвищення якості української вищої освіти: зростання авторитетності університетів, випускників, забезпечення галузей економіки кваліфікованими кадрами, їх працевлаштування; взаємодія із бізнесом, ріст запитів на наукові розробки вчених, їх практичну реалізацію; організація сучасної бізнес-практики, створення навчально-наукових центрів; розвиток наукових досліджень і посилення їх впливу на освіту та науку в Україні і за її межами; широке запровадження онлайн-освіти, збільшення різноманітних курсів навчання, освіти дорослих, активізації міжнародної діяльності; підвищення якості освітнього процесу, запровадження сучасних освітніх технологій, «перевернутого» навчання; відродження української школи, підтримка творчих учнів; автономія університетів, їх структурних підрозділів, посилення ролі та відповідальності колективів кафедр, інститутів, факультетів, відокремлених підрозділів; формування у студентства здатності до постійного оновлення знань, рання профорієнтація, пошук талановитих студентів, ефективних методів мотивації студентів і викладачів, їх соціальний захист.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2018). http://ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». (1990, 17 жовтня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12

Кремень, В. (2018, 17 серпня). Навчитися вчитися. Процес навчання — соціально зумовлений процес перманентних змін. Дзеркало тижня. Україна, (30). https://zn.ua/ukr/EDUCATION/navchiti-vchitisya-285896_.html

Кроу, М., & Дэбарс, У. (2017). Модель Нового американского университета. Москва: Литагент Высшая школа экономики.

Міністерство фінансів України. (2020). Державний бюджет України. https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/

Салми, Дж. (2009). Создание университетов мирового класса. Москва: Издательство «Весь Мир».

Черенько, Л. (2020, 10 серпня). Диплом VS знання. Чи гарантує вища освіта успіх і небідне життя? Дзеркало тижня. Україна. https://zn.ua/ukr/EDUCATION/diplom-vs-znannja-.html

Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall Giesinger, C., & Ananthanarayanan, V. (2017). NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. https://library.educause.edu/resources/2017/2/2017-horizon-report

EHEA. (2018, May 24-25). Ministerial Conference Paris, 2018. http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-paris-2018

World Economic Forum. (2020, January 21-24). World Economic Forum Annual Meeting. https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020


Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2020-12-08
Як цитувати
НІКОЛАЄНКО, С. М. (2020). ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ — ЗАПОРУКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-5
Розділ
Методологічний семінар НАПН України