«ОСОБЛИВІ ДІТИ» В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Наукова доповідь на веб-конференції «Учені НАПН України — українським вчителям», 27 серпня 2020 р.


  • В'ячеслав Васильович ЗАСЕНКО Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0325-4578
  • Леся Іванівна ПРОХОРЕНКО Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
Ключові слова: реформування освітньої галузі, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, діти з особливими освітніми потребами

Анотація

Стисло окреслено загальні аспекти реформування освіти осіб із особливими потребами в Україні, розкрито ключові шляхи модернізації та охарактеризовано позитивні зрушення в освітній галузі. У доповіді зазначено, що Україна реорганізовує освітню систему для приведення її у відповідність з вимогами ринкової економіки та відкритого демократичного суспільства щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей із особливими освітніми потребами. Сенс освіти розглядається як основний інструмент трансформації усієї системи, включаючи спеціальну освіту, на принципах компетентності. З точки зору компетентності конкретизація кількості шкільних предметів не є метою спеціальної освіти. Натомість суть полягає у визначенні результатів, які є вагомими на національному рівні і відображаються, зокрема, у державних стандартах, що впроваджуються в Україні. Охарактеризовано основні підходи і складові Концепції Нової української школи та визначено їх вплив на реформування системи освіти осіб з особливими потребами. Окреслено коло проблемних питань психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводів дітей із особливими потребами, що потребують нагального вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бабяк, О.О., Баташева, Н.І., Душка, А.Л., Недозим, Н.В., Орлов, О.В., & Прохоренко, Л.І. (2019). Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку : навчально-методичний посібник (В.В. Засенко, Л.І. Прохоренко, ред.). Київ: Наша друкарня. https://lib.iitta.gov.ua/718996/

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання». (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». (2010). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2442-17

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2704-19

Закон України «Про освіту». (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://ispukr.org.ua/

Кабінет Міністрів України. (2016, 14 грудня). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (988-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Кабінет Міністрів України. (2017, 12 липня). Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

Міністерство освіти і науки України. (2020a, 7 серпня). Моніторинг НУШ. Результати та рекомендації. Перший етап, 2019 – 2020 рр. https://cutt.ly/bgllGnT

Міністерство освіти і науки України. (2020b, 29 липня). Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину (1/9-406). https://osvita.ua/legislation/other/75378/

Міністерство освіти і науки України. (2020c, 5 серпня). Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (1/9-420). https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci

Національна академія педагогічних наук України. (2020, 27 серпня). Учені НАПН України — українським вчителям [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HvOGb8OOOTw

Zasenko, V., Onufriieva, L., Chaikovska, O., Prokhorenko, L., & Sadova, M. (2020). Ecocentric and anthropocentric settings as determinants of youth social maturity and eco-culture development. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 13079-13091. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I6/PR261274

Zasenko, V., & Prokhorenko, L. (2018). Educational development priorities for people with special needs in Ukraine. Education: Modern Discourses, (1), 161-166. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-15


Переглядів анотації: 255
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2020-10-01
Як цитувати
ЗАСЕНКО, В. В., & ПРОХОРЕНКО, Л. І. (2020). «ОСОБЛИВІ ДІТИ» В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-4
Розділ
Веб-конференція «Учені НАПН України — українським вчителям»