У випуску видання розміщуються наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах та методологічному семінарі НАПН України, найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2021 р., науково-аналітичні матеріали, найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2021 р. тощо.

Наповнення випуску триває до 30 червня 2021 р.

© Дизайн обкладинки: Видавництво "Педагогічна думка"

Опубліковано: 2021-01-14

Методологічний семінар НАПН України

Засідання Президії НАПН України

Співпраця з комітетами Верховної Ради України

Програма спільної діяльності з МОН України

Співпраця з Національною академією наук України

Для практичної діяльності освітян

Психологічний супровід освіти

Проблеми дистанційного навчання

Події

Міжнародна діяльність