Том 3 № 1 (2021)

У випуску видання розміщено наукові доповіді вчених підвідомчих установ і членів (дійсних членів та членів-кореспондентів) НАПН України на загальних зборах НАПН України "Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік" (9 квітня 2021 р.); методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» (8 квітня 2021 р.); найважливіші виступи вчених на засіданнях Президії НАПН України у І півріччі 2021 р., зокрема щодо результатів виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, науково-методичного забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку, формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем, затвердження Стратегії інтернаціоналізації НАПН України на 2021-2025 роки, результатів дослідження проблем компетентнісно орієнтованої мовно-літературної освіти в ліцеї, методичних основ розроблення Smart-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників тощо; найбільш вагомі для НАПН України та громадськості події січня-червня 2021 р. тощо.

Опубліковано: 2021-06-30

Загальні збори НАПН України

Засідання Президії НАПН України

Співпраця з комітетами Верховної Ради України

Програма спільної діяльності з МОН України

Співпраця з Національною академією наук України

Для практичної діяльності освітян

Психологічний супровід освіти

Проблеми дистанційного навчання

Події

Міжнародна діяльність