ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХНІХ РОДИН В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Леся Іванівна Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
Ключові слова: психологічний супровід, стратегії, діти з особливими потребами, соціалізація

Анотація

У доповіді окреслено основні стратегії психологічного супроводу дітей із особливими потребами з огляду на кризові процеси, які виникли з уведенням карантинного режиму в країні внаслідок пандемії COVID-19. Розглянуто проблеми, пов’язані з наданням психологічної допомоги родинам дітей із особливими потребами: відсутність дистанційних моделей психолого-педагогічного супроводу таких родин; необхідність в узгодженості заходів для фахівців щодо організаційних і методичних питань надання допомоги дітям і їхнім родинам тощо. Ураховуючи це, представлено розроблені Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України моделі комплексної психологічної підтримки родин дітей з особливими потребами в кризових ситуаціях та методичне забезпечення, що передбачатимуть застосування не лише консультативних, а й психокорекційних і психотерапевтичних методів та процедур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Вассерман, Б.И. (1975). О влиянии мотивации на продуктивность мнемических процессов. Вопросы психологии, (6), 34-42.

Гуріна, З.В. (2015). Психологічний супровід адаптації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки, (128), 81-84. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_128_20

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа — стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://ispukr.org.ua/

Максименко, С.Д., & Пасічник, І.Д. (2012). Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка, (20), 3-16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_20_3

Прохоренко, Л.І. (2019). Науково-психологічний супровід в освіті дітей з особливими потребами. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-5

Прохоренко, Л.І., Бабяк, О.О., & Баташева, Н.І. (2020). Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: стратегія реалізації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-5

Процюк, Р.Г., & Прохоренко, Л.І. (2019). Стратегії психологічного супроводу дітей з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, (15), 272-283. https://spp.org.ua/index.php/journal/article/view/137

Orlov, O. (2020). Reforming Ukrainian Health Care and Education After the Revolution of 2014: An Analysis of Parliamentary Discourse and Policy Change. In The Research Initiative on Democratic Reforms in Ukraine (pp. 56-73). Edmonton: University of Alberta. https://bit.ly/3aj0dJJ

Petryshyn, R., Lutsenko, I., & Orlov O. (2020). The Impact of Geopolitical and Military Parameters on Inclusive Education Reform in Ukraine and Crimea. In The Research Initiative on Democratic Reforms in Ukraine (pp. 74-91). Edmonton: University of Alberta. https://bit.ly/3aj0dJJ

Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Прохоренко, Л. І. (2021). ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХНІХ РОДИН В УМОВАХ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1), 1-6. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-7
Розділ
Методологічний семінар НАПН України