ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ПРОБЛЕМ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 травня 2021 р.

  • Олена Миколаївна Горошкіна Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0378-888X
  • Таміла Олексіївна Яценко Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6121-7495
Ключові слова: методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови, методика компетентнісно орієнтованого навчання української літератури, читацька компетентність, мовленнєвий жанр, підручник

Анотація

У доповіді представлено основні результати двох прикладних наукових досліджень, що виконувалися співробітниками відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України. У процесі виконання наукових досліджень отримано наукові результати, зокрема розроблено, теоретично обґрунтовано та практично перевірено методики компетентнісно орієнтованого навчання української мови та української літератури учнів ліцею; з’ясовано сутність і структуру поняття «читацька компетентність»; відібрано мовленнєві жанри, які є дієвим механізмом перетворення мовних знань і набутих умінь в ефективне володіння ними; описано види й етапи роботи з жанрами на уроках української мови; розроблено систему вивчення літературного твору з урахуванням мистецького контексту та міжпредметних зв’язків, що сприяє формуванню читацької та культурної компетентностей старшокласників. Наукові результати проведених досліджень упроваджено в заклади загальної середньої, вищої, післядипломної педагогічної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бондаренко, Н.В. (2019a). Виховання громадянськості старшокласників на уроках української мови. Дивослово, (3), 2-6. https://lib.iitta.gov.ua/717262/

Бондаренко, Н.В. (2019b). Формування культурної компетентності як ключової на уроках української мови. Молодь і ринок, (8), 94-99. https://lib.iitta.gov.ua/717349/

Галаєвська, Л.В. (2018). Проблема вивчення мовленнєвих жанрів на уроках української мови в старшій школі. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 14-19. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-14-19

Голуб, Н.Б., & Горошкіна, О.М. (2019). Концепція навчання української мови учнів ліцею. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/719352/

Голуб, Н.Б., Горошкіна, О.М., & Новосьолова, В.І. (2019). Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка. https://cutt.ly/KnTHyzT

Голуб, Н.Б., & Новосьолова, В.І. (2018). Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка. https://cutt.ly/HnTHcpz

Голуб, Н.Б., Новосьолова, В.І., & Галаєвська, Л.В. (2020). Мовленнєві жанри на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту) : практичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/723347/

Горошкіна, О.М., Бондаренко, Н.В., & Попова, Л.О. (2020). Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту : методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/722967/

Електронна бібліотека НАПН України. (2007-2021). Відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ultd/

Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Головна. http://undip.org.ua/

Новосьолова, В.І. (2020). Особливості словникової роботи учнів ліцею засобами підручника української мови. Педагогічна освіта: теорія і практика, (29), 187-195. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-29.187-195

Попова, Л.О. (2020). Засоби навчання української мови в компетентнісній парадигмі сучасної освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (2, Ч. 2), 54-61. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2020-2(333)-2-54-61

Попова, Л.О. (2019). Класифікація засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (3), 164-173. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-3(326)-164-173

Фасоля, А.М., Яценко, Т.О., Уліщенко, В.В., Бійчук, Г.Л., & Тименко, В.М. (2018). Українська література. Рівень стандарту : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/712367/

Фасоля, А.М., Яценко, Т.О., Уліщенко, В.В., Тименко, В.М., & Бійчук, Г.Л. (2019). Українська література (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: УОВЦ «Оріон». https://lib.iitta.gov.ua/717446/

Яценко, Т.О. (2018). Компетентнісно орієнтована літературна освіта в контексті завдань Нової української школи. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 43-48. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-43-48

Яценко, Т.О., Дячок, С.О., & Головченко, Н.І. (2020). Організація компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722340/

Яценко, Т.О., & Міщенко, О.В. (2020). Хрестоматія з української літератури. 11 клас (рівень стандарту). Київ: Оріон. https://cutt.ly/onTLAFq

Яценко, Т.О., & Тригуб, І.А. (2018). Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті : програма спеціального курсу. Тернопіль: Підручники і посібники. https://lib.iitta.gov.ua/711651/

Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
Горошкіна, О. М., & Яценко, Т. О. (2021). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ПРОБЛЕМ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 травня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-6
Розділ
Засідання Президії НАПН України