ПЕДАГОГІЧНА СПЕЦИФІКА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Доповідь на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Освіта і наука», 1 червня 2021 р., м. Київ, Україна

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, Товариство «Знання» України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: освіта дорослих, освіта впродовж життя, інноваційна людина, конкурентоспроможність, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

У виступі актуалізовано проблему освіти дорослих, що зумовлено переходом людства до нового — інноваційного типу прогресу. До ключових функцій, які зазнають трансформації, віднесено: навчання людини навчатися впродовж життя та навчання використовувати отримувані знання в практиці. Розгорнуто представлено нові завдання задля формування інноваційної людини і забезпечення її конкурентоспроможності, а саме: усвідомлення освіти дорослого як єдиного шляху до його саморозвитку, самовдосконалення і досягнення життєвого успіху; створення механізмів спонукання до освіти на рівні держави, окремих підприємств і установ та формування розгалуженого ринку освітніх послуг для дорослих; підготовка викладачів для освіти дорослих; необхідність здійснення науково-методичного забезпечення освіти дорослих; створення центрів з визнання результатів неформальної та інформальної освіти. Звернуто увагу на позитивний досвід з питань освіти дорослих, здобутий у системі НАПН України, зокрема в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна та Університеті менеджменту освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Всеукраїнський Форум Україна 30. (2021, 1 червня). Всеукраїнський форум «Україна 30. Освіта і наука». День 2 [Відео]. YouTube. https://youtu.be/ZrskXbU027s

Всеукраїнський Форум Україна 30. (2021, 1 червня). All-Ukrainian Forum «Ukraine 30. Education and science». Day 2 [Відео]. YouTube. https://youtu.be/bgYwb-6WeM8

Всеукраїнський Форум «Україна 30». (2021, 31 травня — 2 червня). Освіта і наука. https://ukraine30.com/education_science/

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://umo.edu.ua/

Європейський Парламент, & Рада Європейського Союзу. (2008, 23 квітня). Рекомендація Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом упродовж життя» (2008/C 111/01). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_988

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (n.d.). Головна. http://ipood.com.ua/

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. (n.d.). Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». http://ipood.com.ua/unesco/

Кабінет Міністрів України. (2018, 11 січня). Про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (10-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2018-р

Лук’янова, Л.Б. (2020). Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-2

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. (2019, 15 лютого). Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 (259). https://cutt.ly/7nAFlwS

Міністерство освіти і науки України. (2020, 28 травня). Сектор освіти підтримав долучення Сум, Львову та Полтави до Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. https://cutt.ly/5nFhGbS

Ничкало, Н.Г. (2020). Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-1

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722/2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019

Українська асоціація освіти дорослих. (n.d.). Головна. http://www.uaod.org.ua/

European Association for the Education of Adults. (n.d.). Home. https://eaea.org/

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (n.d.). Global Report on Adult Learning and Education — GRALE. https://uil.unesco.org/adult-education/global-report

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (n.d.). UNESCO Global Network of Learning Cities. https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities

Опубліковано
2021-06-14
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ПЕДАГОГІЧНА СПЕЦИФІКА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ: Доповідь на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Освіта і наука», 1 червня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-6
Розділ
Події