ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО РОЗВИТКУ СУХОМЛИНІСТИКИ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 7 квітня 2021 р.

  • Лариса Дмитрівна Березівська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5068-5234
Ключові слова: В.О. Сухомлинський, сухомлиністика, освітньо-науковий простір, інформаційні ресурси, біобібліографічні покажчики, віртуальні проєкти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України

Анотація

Представлено основні результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики як нового напряму в історії педагогіки з вивчення життя та доробку видатного українського педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського в освітньо-науковому просторі. Аргументовано, що інноваційна діяльність (наукова, науково-інформаційна, науково-методична, соціокультурна, міжнародна) бібліотеки в цьому напрямі — вагомий внесок у поступ української освіти, педагогіки, гуманітаристики, біографістики. Схарактеризовано наукові здобутки (наукові дослідження, біобібліографічні покажчики, науково-практичні заходи). Визначено форми (електронні ресурси, віртуальні проєкти, книжкові виставки) науково-інформаційної роботи, яка спрямовується на поповнення та зберігання документів читального залу Фонду В.О. Сухомлинського як структурної частини сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики, формування й розширення тематичного наповнення вебпорталу бібліотеки. Виокремлено види соціокультурної діяльності (лекції, екскурсії, театралізовані літературно-музичні програми тощо) щодо популяризації педагогічної та літературної спадщини В.О. Сухомлинського. Узагальнено досвід роботи у цій царині, який може бути використаний іншими установами задля вивчення й поширення творчого доробку відомих українських і зарубіжних постатей. Окреслено перспективи розвитку сухомлиністики як напряму діяльності ДНПБ імені В.О. Сухомлинського у структурі НАПН України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Березівська, Л.Д. (2015). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання. Українська біографістика = Biographistica Ukrainica, (12), 283-295. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2015_12_16

Березівська, Л.Д. (2018). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач сухомлиністики в інформаційному просторі України. Наук. зап. [Центральноукр. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки, (171), 28-34. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_171_6

Березівська, Л.Д. (2018). Результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України за 2018 р. та завдання на 2019 р. In Л.Д. Березівська (ред.), Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звітна науково-практична конференція ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського (27 грудня 2018 р., Київ) (с. 6-23). https://lib.iitta.gov.ua/714478/

Березівська, Л.Д., Страйгородська, Л.І., Лапаєнко, С.В., Кравченко, С.М., Бондарчук, О.Б., Вараксіна, Н.В., Лобановська, І.Г., Пономаренко, Л.О., Самчук, Л.І., Селецький, А.В., Тарнавська, С.В., & Хемчян, І.І. (2019a). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015-2019) : інформ. довід. (Л.Д. Березівська, наук. ред.). Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». https://lib.iitta.gov.ua/717211/; http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=21138

Березівська, Л.Д. (2019b). Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку. In Л.Д. Березівська (ред.), Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конференції (с. 6-12). Київ: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. https://bit.ly/39NLINS

Березівська, Л.Д. (2019c). Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів. In В.Г. Кремень, В.П. Коцур, Н.Г. Ничкало, Ф. Шльосек, С.О. Довгий, Л.Б. Лук’янова, М.П. Вовк, К.В. Котун (ред.), Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (т. 2, с. 222-228). Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/717478/

Березівська, Л.Д. (2019d). Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2015–2019 рр. та перспективи її розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-1

Березівська, Л.Д., & Деревянко, Т.М. (2020). Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» й онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників : Видатні педагоги-ювіляри». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-4

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. (n.d.). Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу». http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/

Міхно, О. (2020). Спадщина Василя Сухомлинського у Інтернет-просторі: онлайн-проєкти Педагогічного музею України та ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. Інноватика у вихованні, 1(12), 175-182. https://doi.org/10.35619/iiu.v1i12.286

Страйгородська, Л.І. (2020). Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинській і сучасність» : структурно-змістовий аналіз (1993–1998). Інноваційна педагогіка, 29(1), 28-33. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/29-1.5

Сухомлинська, Л.В. (2019). Візит освітян з Китайської народної республіки до Національної академії педагогічних наук України та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-4-4

Сухомлинська, О.В., Березівська, Л.Д., Страйгородська, Л.І., Павленко, Т.С., Сухомлинська, Л.В. & Демида, Є.Ф. (2018). Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик (Березівська Л.Д., наук. ред.). Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». https://bit.ly/3s2J50B

Сухомлинська, О.В. (2020). Василь Сухомлинський крізь призму часу: деякі зауваги до розгляду ідей. Інноватика у вихованні, 11(1), 6-16. https://ojs.itup.com.ua/index.php/iiu/article/view/279/193

Berezivska, L.D. (2018). Study of V.O. Sukhomlynskyi’s activity as a strategy of V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine. Education: Modern Discourses, (1), 208-214. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-21

Berezivska, L.D., Pinchuk, O.P., & Varaksina, N.V. (2020). The webportal of V.O. Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an information resource for implementation of research in education, pedagogy and psychology. Information Technologies and Learning Tools, 78(4), 249-265. https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.4055

Опубліковано
2021-04-08
Як цитувати
Березівська, Л. Д. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЩОДО РОЗВИТКУ СУХОМЛИНІСТИКИ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 7 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-5
Розділ
Засідання Президії НАПН України