ДУХОВНО-МОРАЛЬНА БЕЗПЕЧНІСТЬ-НАПРУЖЕНІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ОСОБИСТОСТІ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Іван Дмитрович Бех Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4763-1673
Ключові слова: духовно-моральна безпечність, духовно-моральна напруженість, особистісна рефлексія, особистісне самоставлення, попередження безпечності, психологічна безпека, самоосудження, ціннісна структура особистості

Анотація

Констатується наукове положення, за якого людина зустрічається з ситуаціями як фізично-біологічними, так і штучно створеними, зокрема засобами масової інформації у їх особистісно деструктивному варіанті. Проблема кожної людини — це протистояти негативним впливам середовища, вміти оцінити руйнівний ступінь цих впливів і зберігати власні ціннісні орієнтири, способи доцільної суспільно значущої поведінки, діяльності та спілкування. За такої соціальної установки особистість має бути готовою розгорнути відповідну внутрішню діяльність з метою запобігання зовнішнім небезпекам і утвердження своєї психологічної безпеки. Така внутрішня готовність ґрунтується на двох домінантних станах — духовно-моральної напруженості та духовно-моральної безпечності. Вони є психологічно опозиційними процесуальними утвореннями, що активують відповідний перебіг усіх психологічних набутків особистості, насамперед, емоційно-почуттєвих. Духовно-моральна напруженість — це психічний стан, проявами якого є ретельність, уважність, дбайливість, запальність людини у її духовно-моральній поведінці та спілкуванні. Духовно-моральна безпечність є станом, який характеризується пасивністю, безтурботністю, недбалим ставленням до діяльності, відсутністю старанності. Пропонується у першому наближенні тактика подолання духовно-моральної безпечності й утвердження відповідної напруженості. Звертається увага на необхідність культивування особистісної рефлексії, за якої відбувається перецентрація мислення вихованця з власного інтересу на спосіб мислення, який орієнтує його на потреби іншої людини. Це вимагає від особистості сформованості вміння самоставлення, зокрема самоосудження. Важливим у подоланні стану безпечності й утвердження напруженості має стати прояв вольової форми мотивації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бех, І. (2019). Духовне становлення особистості: сучасні виховні реалії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, (23), 4-15. https://doi.org/10.32405/2308-3778-2019-23-1-4-15

Бех, І. (2020). Особистість на виховній шкалі духовності. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, (24), 49-70. https://doi.org/10.32405/2308-3778-2020-24-1-49-70

Бех, І.Д. (2018). Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія. Київ-Чернівці: Видавничий дім «Букрек». https://lib.iitta.gov.ua/717891/

Бех, І.Д. (2019). Психологічний супровід сучасного вихованого процесу. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-3

Бех, І.Д. (2020). Життя особистості у смислоціннісному поступі. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 96(3), 44-57. https://doi.org/10.33216/2220-6310-2020-96-3-44-57

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. (2021). Головна. https://ipv.org.ua/

Інститут проблем виховання НАПН України/ Institute of problems on education. (n.d.). Головна [Facebook Page]. Facebook. https://www.facebook.com/ipv.org.ua

Опубліковано
2021-04-21
Як цитувати
Бех, І. Д. (2021). ДУХОВНО-МОРАЛЬНА БЕЗПЕЧНІСТЬ-НАПРУЖЕНІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ОСОБИСТОСТІ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-9
Розділ
Методологічний семінар НАПН України