СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Василь Ілліч Осьодло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2893-4721
Ключові слова: нова війна, гібридна війна, мережева безпека, стійкість, всеохоплююча оборона, протидія пропаганді

Анотація

У доповіді розкрито сутність «нової війни» в умовах військової агресії РФ проти України, що відображає безпрецедентну постбіполярну дійсність, пов’язану з політикою ідентичності, не лише ідеологічно чи геополітично обґрунтованим інтересом; ерозію монополії на легітимне організоване насильство; зміну образу ведення бойових дій, метою яких є мобілізація політики екстремізму; глобалізовану воєнну економіку з появою відповідних кластерів. Доведено, що одним із успішних шляхів захисту є створення мережевої безпеки, що ґрунтується на співпраці всіх громадян щодо захисту власних суспільств, держав і міжнародної безпекової мережі. Представлено, що ключовим ціннісним пріоритетом, який спроможний витримувати негативні впливи й швидко відновлюватися та визначений центральним у концепціях усталеного розвитку ООН, ЄС і НАТО, є «стійкість». Стійкість через усталений розвиток суспільства, держави, Збройних Сил тлумачиться у дусі новітніх міжнародних підходів — як стрижень всеохоплюючої оборони. Обґрунтовано основні напрями протидії пропаганді для вибудовування на основі наративів єднання своєї картини світу, що дасть змогу приєднатися до глобального співтовариства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Будагьянц, Л.М., & Осьодло, В.І. (2020). Гібридна війна в освітньому вимірі. In Л.В. Помиткіна, О.М. Ічанська (ред.), Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій : збірник наукових праць (с. 3-22). Київ: ТОВ «Альфа-ПІК». https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49225

Клаузевиц, К. фон. (2020). О войне (А. Рачинский, пер.). Харьков: Фолио.

Кремень, В.Г. (2009). Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору : монографія. Київ: Педагогічна думка.

Калдор, М. (2015). Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху.

Кант, И. (2018). Критика чистого разума (Н. Лосский, пер.). Санкт Петербург: Азбука.

Максименко, С.Д. (2006). Генеза здійснення особистості : монографія. Київ: Видавництво ТОВ «КММ».

Пінкер, С. (2019). Просвітництво сьогодні. Аргументи на користь розуму, науки та прогресу (О. Любенко, пер.). Київ: Наш Формат.

Президент України. (2021, 25 березня). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» (121/2021). https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Council of the European Union. (2016, November 14). Implementation Plan on Security and Defence. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14392-2016-INIT/en/pdf

European Commission. (2016, April 6). Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response : Joint Communication to the European Parliament and the Council. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018

European Union. (2016, June). Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. http://europa.eu/globalstrategy/en

Kaldor, M. (2012). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.

North Atlantic Treaty Organization. (2021, March 16). NATO’s response to hybrid threats. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm

Osyodlo, V., & Zubovskyi, D. (2020). Psychological Characteristics of Hybrid Warfare. In P. Pacek, M.A. Kamiński, D. Merecz (Eds.), Psychological Aspects of Armed Conflicts (pp. 26-39). Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej. https://bit.ly/3ekHNt0

Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Осьодло, В. І. (2021). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-8
Розділ
Методологічний семінар НАПН України