ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 травня 2021 р.

  • Олена Львівна Фідкевич Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3294-915X
  • Наталія Валеріївна Бакуліна Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8970-2660
Ключові слова: методики навчання, компетентнісно орієнтоване навчання, мови і літератури національних меншин, проблеми та результати дослідження

Анотація

У доповіді висвітлено основні результати наукового дослідження «Методика компетентнісно орієнтованого навчання мов і літератур національних меншин у ліцеї», що здійснювалося впродовж 2018-2020 рр. науковими співробітниками підрозділу відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Презентовано визначені й обґрунтовані науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання мов і літератур національних меншин у ліцеї; уперше розроблені методики компетентнісно орієнтованого навчання інтегрованого курсу російської мови та літератури в ліцеї, компетентнісно орієнтованого навчання новогрецької мови і літератури на основі роботи з культурологічними текстами, роботи з культурологічними текстами в процесі компетентнісно орієнтованого навчання мови іврит, компетентнісно орієнтованого навчання ромської мови в школі; концептуальні засади конструювання компетентнісно орієнтованих підручників інтегрованого курсу російської мови та літератури, навчально-методичного посібника з навчання мови іврит, практичного посібника з навчання новогрецької мови і літератури та методичного посібника з навчання ромської мови, сформовано та структуровано їхній навчальний зміст, розроблено методичний апарат; представлено наукову, виробничо-практичну та навчальну продукцію, створену науковими співробітниками за темою дослідження, на виконання невідкладних завдань реформування української школи, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, співпраці з міжнародними партнерами й організаціями, методичної допомоги освітянам в умовах дистанційного та змішаного навчання; визначено перспективні напрями роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бакуліна, Н. (2019). Іврит : підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти. Чернівці: Букрек. https://lib.iitta.gov.ua/717034/

Бакуліна, Н., & Гехтман, Р. (2020). Коди єврейської культури для дітей: Єврейська каліграфія : робочий зошит для навчання й удосконалення каліграфічної компетентності. Чернівці: «АНТ ЛТД». https://lib.iitta.gov.ua/724601/

Бакуліна, Н., & Фалеса, І. (2018). Іврит : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. Чернівці: Букрек. https://lib.iitta.gov.ua/712064/

Бакуліна, Н.В. (2009). Дистанційне навчання мови іврит: до постановки проблеми. In Технології інтелектуальної діяльності : тези доповідей міждисциплінарної науково-практичної конференції. https://lib.iitta.gov.ua/705858/

Бакуліна, Н.В. (2019). «Єврейський інтерактив» — інноваційна освітня платформа електронного навчання мови іврит і предметів юдаїки. In Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичні і практичні аспекти : збірник тез науково-практичної конференції (с. 40-42). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/719432/

Бакуліна, Н.В. (2020). Ефективні інструменти впровадження дистанційного навчання у глобалізованому світі. In О.І. Локшина (ред.), Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (с. 53-55). Київ, Біла Церква: Авторитет https://lib.iitta.gov.ua/721042/

Бакуліна, Н.В. (2020). Застосування інноваційних технологій у дистанційному навчанні предметів юдаїки. In Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (с. 159-172). https://lib.iitta.gov.ua/720834/

Бакуліна, Н.В. (2020). Результати онлайн опитування вчителів «Потреби, пріоритети та досвід упровадження дистанційного навчання предметів юдаїки у ЗЗСО України». In Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (с. 86-102). https://lib.iitta.gov.ua/721190/

Бакуліна, Н.В., & Фалеса, І.Ю. (2018). Типова навчальна програма з мови іврит для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.iitta.gov.ua/713374/

Бакуліна, Н.В., & Фалеса, І.Ю. (2019). Навчальна програма з мови іврит та читання для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. https://lib.iitta.gov.ua/717428/

Бакуліна, Н.В., & Яковлева, О.М. (2020). Іврит : підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти. Чернівці: Букрек. http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki_detail.php?ID=9960

Богданець-Білоскаленко, Н., & Фідкевич, О. (упор.). (2020). Антологія. Пригоди і подорожі в шкільному курсі літератури : посібник серії «Шкільна бібліотека» для 7 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Грамота. https://cutt.ly/mmewPas

Відділ навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури. (n.d.). Обговорення [Facebook Group]. Facebook. https://www.facebook.com/groups/203301720967734

Електронна бібліотека НАПН України. (2005-2021). Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/rlloem/

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури. https://cutt.ly/HmeqReY

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Електронна бібліотека. http://undip.org.ua/news/library/

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). Рада представників громадських об'єднань корінних народів, національних меншин України при МОН України. https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/doradchi-organi/rada-predstavnikiv-gromadskih-obyednan-korinnih-narodiv-nacionalnih-menshin-ukrayini-pri-mon-ukrayini

Офіс Ради Європи в Україні. (n.d.). Проект «Захист національних меншин, в тому числі Ромів, та мов меншин в Україні». https://www.coe.int/uk/web/kyiv/national-minorities

Панченкова, А.О. (ред.). (2020). Успішні практики багатомовної освіти в Україні : науково-методичний посібник. Київ: Ваіте.

Снєгірьова, В.В. (2018). Зарубіжна література. 5 клас : підручник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/712553/

Топузов, О.М., Засєкіна, Т.М., & Снєгірьова, В.В. (уклад.). (2018). Зарубіжна література : Нові навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту, профільний рівень); Методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України. Київ: УОВЦ «Оріон». https://lib.iitta.gov.ua/714945/

Фідкевич, О., & Богданець-Білоскаленко, Н. (2020). Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник. Київ: Генеза. https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/20201005/

Фідкевич, О.Л., & Бакуліна, Н.В. (2019). Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник. Київ: Генеза. https://lib.iitta.gov.ua/718165/

Фідкевич, О.Л., & Снєгірьова, В.В. (2020). Програма «Російська мова і література. Інтегрований курс. 8 клас».

Фідкевич, О.Л., Снєгірьова, В.В., & Курач, Л.І. (2019). Російська мова і література. Інтегрований курс. 10 клас : підручник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/718313/

Фідкевич, О.Л., Снєгірьова, В.В., & Курач, Л.І. (2019). Російська мова і література. Інтегрований курс. 11 клас : підручник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://lib.iitta.gov.ua/718520/

Bakulina, N.V. (2020). Long-distance learning in the globalized world: contemporary tendencies and experience of implementation. Ukrainian Educational Journal, (3), 24-39. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-24-39

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Фідкевич, О. Л., & Бакуліна, Н. В. (2021). ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 20 травня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-7
Розділ
Засідання Президії НАПН України