ПРОЄКТ НОВОГО ПОРЯДКУ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІДРУЧНИКІВ

Доповідь на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи» 26 травня 2021 р.

  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
Ключові слова: якість навчальної книги, експертиза підручників, підручникотворення, навчальне книговидання, Інститут педагогіки НАПН України

Анотація

У доповіді наголошено на важливості забезпечення якості української навчальної книги, що засвідчує успішну реалізацію освітнього процесу і спрямовано на істотне вдосконалення системи створення шкільних підручників та посилення відповідальності перед суспільством та вітчизняною школою. Висвітлено стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників в Україні та схарактеризовано його особливості. Представлено науковий доробок вчених авторських колективів Інституту педагогіки НАПН України щодо створення понад 160 підручників та посібників упродовж 2018-2021 рр. Наведено вимоги до якісного сучасного підручника, що обґрунтовано за результатами проведеного науковцями Інституту педагогіки НАПН України опитування здобувачів загальної середньої освіти. Особливу увагу звернуто на пропозиції вчених НАПН України з метою забезпечення належної якості навчальної літератури, зокрема для Нової української школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Барановська, О. (2020). Сучасний підручник у руслі гуманітаризації навчального процесу: основні акценти. Проблеми сучасного підручника, (24), 5-13. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-5-13

Бурда, М. (2020). Зміст підручників з математики у контексті результатів дослідження PISA-2018. Проблеми сучасного підручника, (24), 14-21. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-14-21

Васильєва, Д.В., Головко, М.В., Жук, Ю.О., Козленко, О.Г., Ляшенко, О.І., Науменко, С.О., & Новосьолова В.І. (2020). Уроки PISA-2018 : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://bit.ly/39qI8Gs

Верховна Рада України. (2021, 26 травня). Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи обговорено під час слухань у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій. https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/209038.html

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Електронна бібліотека. http://undip.org.ua/news/library/index.php

Кабінет Міністрів України. (2018, 21 лютого). Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (87). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. (2021, 26 травня). Комітетські слухання: «Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи» [Відео]. Facebook. https://www.facebook.com/111988616871201/videos/1854103584771074

Міністерство освіти і науки України. (2019, 8 жовтня). Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (1272). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-1-2-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Міністерство освіти і науки України. (2019, 8 жовтня). Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти (1273). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-program-dlya-3-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-1273

Міністерство освіти і науки України. (2020, 20 липня). Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (931). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20

Топузов, О.М. (2015). Компетентнісні засади сучасного підручникотворення. Український педагогічний журнал, (3), 36-47. https://cutt.ly/5maobwb

Опубліковано
2021-07-29
Як цитувати
Топузов, О. М. (2021). ПРОЄКТ НОВОГО ПОРЯДКУ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПІДРУЧНИКІВ: Доповідь на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи» 26 травня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-3
Розділ
Співпраця з комітетами Верховної Ради України