ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПРО СТАН ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2020 р.

Наукова доповідь на засіданні робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 16 червня 2021 р., м. Київ, Україна

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: Національна академія педагогічних наук України, наукова діяльність, освіта України, педагогіка, психологія, науковий і методичний супровід, розвиток інноваційної людини, людський потенціал

Анотація

У доповіді висвітлено результати наукової діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2020 р., її підвідомчих установ, розвитку кадрового потенціалу. Представлено найважливіші досягнення вчених НАПН України у науковому і методичному забезпеченні дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти і освіти дорослих, освіти дітей з різними порушеннями розвитку та переходу до інклюзивного навчання, цифровізації освіти та дистанційного навчання, психологічної підтримки розвитку особистості, зокрема в умовах складних соціальних обставин, розвитку психологічної служби системи освіти в процесі децентралізації. Наведено вагомі здобутки дослідників НАПН України за результатами ґрантових проєктів Національного фонду досліджень України та у межах виконання міжнародних проєктів. Зазначено основні показники діяльності у 2020 р. щодо наукових публікацій вчених, зокрема істотного зростання кількості праць у наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, формування і використання ресурсу Електронної бібліотеки НАПН України, підвищення якості наукових періодичних видань, співпраці з органами державної влади, організаціями, установами, закладами, розширення експертної та експериментальної діяльності, підготовки здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук, діяльності спеціалізованих вчених рад, роботи з молодими вченими, міжнародної співпраці, науково-практичних масових заходів тощо. Привернуто увагу до нерозв’язаних проблем та окреслено перспективи розвитку академії. Наголошено на спроможності вчених НАПН України комплексно вирішувати актуальні проблеми розвитку освіти та людини в ній, забезпечувати системне і планове проведення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Березівська, Л.Д. (2021). Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-5

Биков, В.Ю. (2021). Формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3

Довгий, С.О., & Гальченко, М.С. (2020). Про співпрацю Інституту обдарованої дитини НАПН України і Малої академії наук України щодо запровадження спеціалізованої освіти наукового спрямування. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-4

Драч, І.І., Калашнікова, С.А., Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2020). Орієнтація керівника університету на результативний розвиток закладу. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-7

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Головна. https://lib.iitta.gov.ua/

Засенко, В.В. (2020). Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України за 2016-2020 рр. та перспективи його розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-4

Інститут педагогіки НАПН України. (n.d.). Електронна бібліотека. Підручники. http://undip.org.ua/news/library/pidruchniki.php

Кириченко, М.О. (2020). Про наукову і науково-методичну діяльність Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в умовах децентралізації управління освітою. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-6

Кремень, В.Г. (2020). Про Програму спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-3

Кремень, В.Г. (2021). Законодавче забезпечення і шляхи реформування Національної академії наук та національних галузевих академій наук. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-15-1

Кремень, В.Г. (2021). Партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-1

Кремень, В.Г. (2021). Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-1

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р. Київ: НАПН України. https://doi.org/10.37472/zvit2020

Кремень, В.Г. (2021). Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-1-1

Кремень, В.Г. (2021). Педагогічна специфіка освіти дорослих. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-6

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., & Саух, П.Ю. (2020). Освіта і наука — основа інноваційного людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання у 2020 р. Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-5

Лук’янова, Л.Б. (2020). Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-2

Луговий, В.І. (2020). Проблема освітньої якості в стратегії розвитку вищої освіти в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021). Про результати виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-1

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021). Про співпрацю Національної академії педагогічних наук України з комітетами Верховної Ради України у 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-2

Ляшенко, О.І. (2020). Презентація проєкту Державного стандарту базової середньої освіти: чим новий стандарт відрізняється від попередніх? Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-5

Міністерство освіти і науки України. (2021). Державна атестація наукових установ. https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-ustanov

Наукова продукція Національної академії педагогічних наук України, рекомендована до впровадження (2020 р.) : Збірник анотованого переліку наукової продукції. Київ: НАПН України. https://bit.ly/3eq54d5

Національна академія педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://naps.gov.ua/

Національна академія педагогічних наук України. (2021). Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 рік. https://bit.ly/3einBYY

Ничкало, Н.Г. (2020). Наукове забезпечення розвитку освіти дорослих в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-1

Онопрієнко, О.В. (2020). Про діяльність відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-2

Панок, В.Г. (2020). Концепція психологічного супроводу освітніх реформ у діяльності психологічної служби. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-9-1

Президент України. (1992, 4 березня). Про заснування Академії педагогічних наук України (124). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124/92

Президент України. (2010, 24 лютого). Про надання Академії педагогічних наук України статусу національної (259/2010). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259/2010

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2

Слюсаревський, М.М. (2020). «Онлайн-коло»: досвід психологічної підтримки і допомоги населенню під час пандемії Covid-19. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-8

Радкевич, В.О. (2021). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1

Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ЗВІТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПРО СТАН ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА НАУКОВУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2020 р.: Наукова доповідь на засіданні робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 16 червня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-7
Розділ
Події