ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2020 РОЦІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 1 лютого 2021 р.

  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Ірина Юріївна Регейло Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0512-2456
  • Ірина Миколаївна Гудим Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6459-806X
Ключові слова: прикладні наукові дослідження, молоді вчені, загальна середня освіта, освіта дітей з особливими освітніми потребами, позашкільна освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, вища освіта, психологічний супровід освіти

Анотація

Представлено основні результати семи прикладних наукових досліджень, які виконували у 2020 р. молоді вчені НАПН України за підсумками конкурсного відбору. У ході виконання наукових досліджень отримано вагомі наукові результати, пов'язані з вивченням проблем загальної середньої освіти, освіти дітей з особливими освітніми потребами, позашкільної, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти та психологічного супроводу освіти. Наукові результати проведених досліджень упроваджено у закладах освіти різних рівнів, а також в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Васильєва, Д.В. (2020a). На що звернути увагу, щоби підготувати учнів до PISA-2021 із математики. Нова українська школа. https://nus.org.ua/view/na-shho-zvernuty-uvagu-shhoby-pidgotuvaty-uchniv-do-pisa-2021-iz-matematyky

Васильєва, Д.В. (2020b). Уроки PISA-2018. Аналіз оприлюднених результатів з математичної грамотності учнів. Математика в рідній школі, (1), 2-17. https://lib.iitta.gov.ua/718881/

Власова, І.В. (2020). До питання ефективності у сфері вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 20(3), 132-135. https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2020-20-3-28

Горошкін, І.О. (2020a). Формування читацької грамотності учнів у контексті міжнародного оцінювання PISA. Українська мова і література в школах України, (12), 3-6. https://lib.iitta.gov.ua/722884/

Горошкін, І.О. (2020b). Формування читацької грамотності учнів у контексті результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. In Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 червня 2020 р., м. Херсон) (с. 60-62). https://lib.iitta.gov.ua/721479/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кабінет Міністрів України. (2020, 12 червня). Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України (471). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620

Кошук, О.Б. (2020). Методичні рекомендації щодо професійного самовдосконалення педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у міжкурсовий період підвищення кваліфікації : методичні рекомендації. Київ: ІПТО НАПН України. http://lib.iitta.gov.ua/723342

Лаврентьєва, І., Хомич, О., & Воронцова, Т. (2020). Навички протидії насильству в учнівської молоді. World Science, 3(6), 4-10. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062020/7115

Міленіна, М.М. (2020a). Використання міжнародного досвіду моніторингових систем у впровадженні нової парадигми — наукової освіти. In Обдаровані діти — скарб нації : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 8-11 грудня 2020 р.).

Міленіна, М.М. (2020b). Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий досвід (на прикладі PISA-2018). Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 жовтня 2020 р.). Київ: ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Міленіна, М.М., & Якимова, І.О. (2020). Моніторингові дослідження у шкільній освіті: світовий досвід та особливості впровадження в Україні (на прикладі PISA-2018). Освіта та розвиток обдарованої особистості, (3), 113-122. https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-3(78)-113-122

Надтока, В.О. (2020a). Ключові аспекти завдань для перевірки сформованості природничо-наукової грамотності за технологією міжнародних моніторингових досліджень PISA. Перспективи розвитку сучасної науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15-16 червня 2020 р.). Ч ІІ.

Надтока, В.О. (2020b). На які теми звернути увагу, щоби підготувати учнів до PISA-2021 за природничим напрямом. Нова українська школа. https://nus.org.ua/view/na-yaki-temy-zvernuty-uvagu-shhoby-pidgotuvaty-uchniv-do-pisa-2021-za-pryrodnychym-napryamom

Павлюк, М.М., & Шепельова, М.В. (2020). Сучасні психологічні технології надання психологічної допомоги сім’ям постраждалих у подоланні складних життєвих обставин : посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/723398/

Паламарчук, О.Ф. (2020). Залучення викладачів та студентів до врядування як один з показників ефективності діяльності університету. Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : збірник наукових праць ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ.

Педагог-інноватор. (2020). Головна. https://innovation.ivet.edu.ua/

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Терещенко, М.В., & Шепельова, М.В. (2020). Эмпирическое исследование ролевых ожиданий и притязаний супругов. Векторы психологии-2020: междунар. науч.-практ. конф. (Гомель, 25 июня 2020 г.): сборник материалов. Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. http://сonference.gsu.by

Хомич, О.Л. (2020). Формування умінь протидії насильству у старшокласників. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України.

Хомич, О.Л., Лаврентьєва, І.В., & Безрук, К.О. (2020a). Методика формування умінь протидії насильству у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти : методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/723143/

Хомич, О.Л., Лаврентьєва, І.В., & Безрук, К.О. (2020b). Школа без насильства : практикум для учнів. https://lib.iitta.gov.ua/723144/

Kurdi, B., Lozano, S., & Banaji, M. (2016). Introducing the Open Affective Standardized Image Set (OASIS). Behavior Research Methods, 49(2), 457-470. https://doi.org/10.3758/s13428-016-0715-3

Makowski, D. (2016). NeuroKit: A Python Toolbox for Statistics and Neurophysiological Signal Processing (EEG, EDA, ECG, EMG...). Memory and Cognition Lab’ Day (Paris, France). https://pypi.org/project/neurokit/

Peirce, J., Gray, J.R., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J.K. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. Behavior Research Methods, 51(1), 195-203. https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y

Podshyvailov, F.M., Podshyvailova, L.I., & Shepelova, M.V. (2020). The construction of students’ typology by the relation of aesthetic sensibility and depression. Technologies of Intellect Development, 4(3). https://doi.org/10.31108/3.2020.4.3.12

Yang, W., Makita, K., Nakao, T., Kanayama, N., Machizawa, M., Sasaoka, T., Sugata, A., Kobayashi, R., Hiramoto, R., Yamawaki, S., Iwanaga, M., & Miyatani, M. (2018). Affective auditory stimulus database: An expanded version of the International Affective Digitized Sounds (IADS-E). Behavior Research Methods, 50(4), 1415-1429. https://doi.org/10.3758/s13428-018-1027-6

Опубліковано
2021-02-25
Як цитувати
Луговий, В. І., Регейло, І. Ю., & Гудим, І. М. (2021). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2020 РОЦІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 1 лютого 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-1
Розділ
Засідання Президії НАПН України