УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У ФОКУСІ КОГНІТИВНОЇ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Олександр Юрійович Буров Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0733-1120
Ключові слова: когнітивна війна, цілі, соціальна еліта, критичне мислення

Анотація

Проведено аналіз змін у методах психологічного впливу на населення України та ролі освіти у протидії загрозам у цифровому навчальному середовищі. Встановлено: когнітивна війна направлена на захоплення людського капіталу країни, вона відрізняється від інформаційно-психологічної за метою, стратегією, об’єктами (направлена не стільки на населення в цілому, скільки на формування соціальної еліти країни) та засобами дії; найбільш уразливою для когнітивної зброї є молода особистість з несформованою когнітивною моделлю оточуючого світу; формування критичного мислення та пошукової активності є складником ефективної освіти та протидії когнітивним загрозам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Багдасарян, В.Э. (2016). «Когнитивное оружие» как инструмент десуверенизации. Центр Сулакшина (Центр научной политической мысли и идеологии). https://cutt.ly/vQOmy96

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., & Дементієвська, Н.П. (2019). Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі. Інформаційні технології і засоби навчання, 70(2), 313-331. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2876

Burov, O., Krylova-Grek, Yu., Lavrov, E., Orliyk, O., Lytvynova, S., & Pinchuk, O. (2021). Cyber Safety in the Digital Educational Environment: External and Internal Risks. In D. Russo, T. Ahram, W. Karwowski, G. Di Bucchianico, R. Taiar (Eds.), Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1322 (pp. 364-370). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_54

Du Cluzel, F. (2021). Cognitive Warfare. Innovation Hub. https://cutt.ly/aQOnT5n

Pocheptsov, G. (2020). The First Cognitive War in The World (Ukraine, Crimea, Russia). https://www.academia.edu/10057232

World Economic Forum. (n.d.). Reports. https://www.weforum.org/reports

Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Буров, О. Ю. (2021). УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У ФОКУСІ КОГНІТИВНОЇ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ СТАН: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-13
Розділ
Методологічний семінар НАПН України