МОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В СИТУАЦІЇ ПАНДЕМІЇ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Титаренко Тетяна Михайлівна Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8522-0894
Ключові слова: психологічне благополуччя, оцінка карантинної ситуації, зміни в минулому-теперішньому-майбутньому, ціннісно-смислові характеристики життя, ландшафт життєтворення, пандемія COVID-19

Анотація

Визначено, що можливості збереження психологічного благополуччя в ситуації пандемії пов’язані (1) з життєвою ситуацією, яку людина певним чином сприймає, оцінює, переживає; (2) зі змінами у житті, які проявляються в особливостях зв’язку переосмисленого минулого, оновленого теперішнього і більш-менш прогнозованого майбутнього; (3) із ціннісно-смисловими характеристиками, що проявляються у відповідних ландшафтах життєтворення. З’ясовано, що найбільш позитивно впливає на актуальний стан психологічного благополуччя ландшафт саморозвитку. Мають свою специфіку і способи збереження психологічного благополуччя, які використовують представники прагматичного, комунікативного, соцієтального, волонтерського ландшафтів. У більш віддаленій часовій перспективі психологічне благополуччя може залежати і від якості переосмислення травматичного досвіду, що забезпечує екзистенційний ландшафт життєтворення.
Соціальна і психологічна підтримка за участі психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, представників громад надається тим людям, яким не вистачає внутрішніх ресурсів для підтримки психологічного благополуччя. Ефективною формою підтримки стає соціально-психологічний супровід як медіатор особистісного життєтворення, що передбачає відновлення психологічного здоров’я, життєстійкості, покращення стосунків з оточенням, повнішу професійну самореалізацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Гаврищак, Л., & Борисенко, З. (2019). Щастя як психологічна категорія. Проблеми гуманітарних наук. Серія: Психологія, (45), 39-51. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_5

Гілберт, Д. (2019). Спотикаючись об щастя. Позитивна психологія. Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Максименко, С., & Лущ-Пурій, У. (упор.). (2020). Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2020 р.). Львів: СПОЛОМ. https://doi.org/10.31108/7.2020

Слюсаревський, М.М. (ред.). (2020). Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін. Київ: Талком, 2020. https://lib.iitta.gov.ua/722833/

Титаренко, Т.М. (2020a). Особистісне повсякдення в умовах пандемії: константи і трансформації. In Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (с. 7-11). Київ: ІСПП НАПН України. https://cutt.ly/7vRuSNF

Титаренко, Т.М. (2020b). Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД. https://bit.ly/3mIn3zq

Brooks, S., Dunn, R., Amlôt, R., Rubin, G., & Greenberg, N. (2017). Social and occupational factors associated with psychological wellbeing among occupational groups affected by disaster: a systematic review. Journal of Mental Health, 26(4), 373-384. https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1294732

Опубліковано
2021-04-19
Як цитувати
Тетяна Михайлівна, Т. (2021). МОЖЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В СИТУАЦІЇ ПАНДЕМІЇ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-6
Розділ
Методологічний семінар НАПН України