НАУКОВА ПЛАТФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Наукова доповідь на ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.)

  • Валентина Олександрівна Радкевич Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-9233-5718
Ключові слова: професійна освіта, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, науково-методичний супровід, модернізація професійної освіти

Анотація

У доповіді представлено інформаційно-аналітичний огляд основних напрямів і результатів діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України задля забезпечення науково-методичного супроводу модернізації професійної освіти, проведення експериментальної діяльності різних рівнів і впровадження інновацій. Наголошується, що в контексті забезпечення сталого розвитку національної освіти в умовах постійних трансформаційних змін Інститут професійно-технічної освіти НАПН України вже п’ятнадцять років слугує потужною науковою платформою інноваційного становлення закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти. Комунікаційною основою створеної наукової платформи визначено: плідну співпрацю з закладами професійної, фахової передвищої освіти та навчально-методичними (науково-методичними) центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти; співробітництво з різними групами стейкхолдерів; комунікацію з органами державної та місцевої влади, міністерствами й відомствами; розвиток міжнародних наукових зв’язків. Особливу увагу зосереджено на висвітленні узагальнених і систематизованих результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що виконуються в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. Сформульовано рекомендації щодо модернізації вітчизняної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Алєксєєва, С.В., Єршова Л.М., Закатнов, Д.О., Величко, Н.О., Кузьмінська, Л.Д., Лозовецька, В.Т., & Орлов, В.Ф. (2019). Система консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів : монографія (Д.О. Закатнов, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/717388/

Алєксєєва, С.В., Базиль, Л.О., Гриценок, І.А., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Орлов, В.Ф. & Сохацька, Г.В. (2020). Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика : монографія. Житомир: «Полісся». https://cutt.ly/LcDY7hx

Алєксєєва, С.В., Гриценок, І.А., Закатнов, Д.О., Кузьмінська, Л.Д. & Орлов, В.Ф. (2019). Психолого-педагогічні тренінги у системі консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів : навчальний посібник (Д.О. Закатнов, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/717525/

Алєксєєва, С.В., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О., Лозовецька, В.Т., & Орлов, В.Ф. (2018). Планування й розвиток професійної кар’єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти : навчальний посібник (Д.О. Закатнов, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/712226/

Аніщенко, В.М., Артюшина, М.В., Герлянд, Т.М., Кулалаєва, Н.В., Шимановський, М.М., та ін. (2018). Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс : навчальний посібник (Н.В. Кулалаєва, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/712110/

Аніщенко, В.М., Артюшина, М.В., Герлянд, Т.М., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М., Шимановський, М.М., & Смирнова, І.М. (2019). Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : монографія (Н.В. Кулалаєва, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/718498/

Аніщенко, В.М., Кулалаєва, Н.В., Романова, Г.М., Пащенко, Т.М., Шимановський, М.М., та ін. (2019). Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг-курс : навчально-методичний посібник (Г.М. Романова, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/720949/

Базелюк, О.В. Спірін, О.М. Петренко, Л.М. Каленський А.А., & Майборода Л.А. (2018). Технології дистанційного професійного навчання : методичний посібник. Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/713159/

Бородієнко, О.В., Радкевич, О.П., Базелюк, Н.В. & Шимановський, М.М. (2018). Законодавче забезпечення розвитку систем професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу : практичний посібник (О.В. Бородієнко, ред.). Київ: ІПТО НАПН України.

Гайдук, О.В., Герлянд, Т.М., Дрозіч, І.А., Кулалаєва, Н.В., & Романова Г.М. (2020). Сучасні технології кондитерського виробництва : підручник. Житомир: «Полісся». https://cutt.ly/tcDOxZK

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. (n.d.). Головна. https://ivet.edu.ua/

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. (2021, 15-26 березня). ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». https://ivet.edu.ua/events/khv-vseukrayinska-naukovo-praktychna-konferentsiya

Каленський, А.А., Лузан, П.Г., Ваніна, Н.М., Пащенко, Т.М., Кравець, С.Г., & Пятничук, Т.В. (2018). Стандартизація професійної освіти: теорія і практика : монографія (А.А. Каленський, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/712845/

Кравець, С.Г. (2018). Розвиток проектної культури педагогів професійного навчання: основні вектори дослідження в контексті управління якістю освіти. In Л.Л. Сушенцева, Л.М. Петренко (ред.), Управління якістю освіти: досвід та інновації : колективна монографія (с. 86-109). Павлоград: ІМА-прес.

Кравець, С.Г. (2019). Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців ресторанного сервісу у вищих професійних училищах. In Г.В. Єльникова(ред.), Адаптивне управління в освіті: професійні та громадсько активні школи (с. 5-50). Харків: Мачулин.

Організація Об’єднаних Націй. (2015). Цілі Сталого Розвитку. UNDP Україна. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Радкевич, В.О., Пуховська, Л.П., Бородієнко, О.В., Радкевич, О.П., Базелюк, Н.В., Корчинська, Н.М., Леу, С.О., & Артемчук, В.В. (2018). Сучасні моделі професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: порівняльний досвід : монографія (В.О. Радкевич). Київ: ІПТО НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/711545/

Радкевич, В.О., Пуховська, Л.П., Бородієнко, О.В., Радкевич, О.П., Базелюк, Н.В., Корчинська, Н.М. & Леу, С.О. (2018). Системи оцінювання якості професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу : монографія (В.О. Радкевич, О.В. Бородієнко, ред.). Житомир: «Полісся». https://lib.iitta.gov.ua/721252/

Радкевич, О.П. (2020). Теорія і практика розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти : монографія. Київ: Майстер Книг. http://lib.iitta.gov.ua/722096/

Свистун, В.І. & Смирнова, І.М. (2018). Менеджмент проектного навчання у професійно-технічній освіті : практичний посібник. Київ: ІПТО НАПН України.

Kravets, S. (2020). Key competencies as the factors in personal and professional development of prospective skilled workers. In M. Duczmal, T. Nestorenko (Eds.), Organizational problems of life quality management in the conditions of globalization (pp. 70-76). Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2_2021.pdf

Radkevych, V., Romanova, G., Artiushyna, M., & Borodiyenko, O. (2018). Vocational education and training and vocational teacher education system in Ukraine. In Th. Deissinger, V. Braun (Eds.), Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of VET (pp. 127-156). Münster — New York: Waxmann.

Опубліковано
2021-04-06
Як цитувати
Радкевич, В. О. (2021). НАУКОВА ПЛАТФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СТАЛИЙ РОЗВИТОК: Наукова доповідь на ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1
Розділ
До 30-річчя Незалежності України