ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 березня 2021 р.

  • Валерій Юхимович Биков Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-5890-6783
Ключові слова: цифрова трансформація, компетентності учнів, компетентності вчителів, компетентності науково-педагогічних працівників, компетентності науковців, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, цифрові компетентності, хмаро орієнтовані засоби, інформаційно-освітні системи

Анотація

Представлено основні результати виконання комплексу наукових досліджень, що здійснювалися у 2018-2020 рр. в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, з проблем формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем: 1. «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» (фундаментальне, керівник — д-р пед. наук, с.н.с. М.П. Шишкіна); 2. «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» (фундаментальне, керівник — д-р пед. наук, с.н.с. С.Г. Литвинова); 3. «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» (прикладне, керівники — канд. пед. наук, с.н.с. А.В. Яцишин, канд. пед. наук С.М. Іванова). Особливу увагу в доповіді приділено впровадженню результатів досліджень у практику закладів загальної середньої освіти, вищої та післядипломної педагогічної освіти. Презентовано розроблені та апробовані на практиці методики, навчально-методичні матеріали. Системоутворювальними чинниками комплексу наукових досліджень є: загальна мета, єдиний базовий методологічний фундамент досліджень (системний, компетентнісний і проєктний підходи), комплексний характер їх одночасного проведення і впровадження, взаємозумовленість основних кінцевих результатів (сформованих цифрових компетентностей учасників освітнього процесу), хмарна комп’ютерно-технологічна платформа досліджень і реалізацій освітніх застосувань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Барладим, В.М., Берідзе, К.С., Бруяка, А.В., Горбаченко, С.В., Коваленко, В.B., Носенко, Ю.Г., Мар’єнко, М.В., Семеріков, С.О., & Шишкіна, М.П. (2020). Використання сервісів адаптивних хмаро орієнтованих систем у діяльності вчителя : методичний посібник. (М.П. Шишкіна, ред.). Київ: Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/723149/

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., & Дементієвська, Н.П. (2019а). Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі. Information Technologies and Learning Tools, 70(2), 313-331. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2876

Биков, В.Ю., Вернигора, С.М., Гуржій, А.М., Новохатько, Л.М., Спірін, О.М., & Шишкіна, М.П. (2019b). Проектування і використання відкритого хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Information Technologies and Learning Tools, 74(6), 1-19. https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.3499

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Білощицький, А.О., Кучанський, О.Ю., Діхтяренко, О.В., & Новицький, О.В. (2020a). Відкриті цифрові системи в оцінюванні результатів науково-педагогічних досліджень. Information Technologies and Learning Tools, 75(1), 294-315. https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.3589

Биков, В.Ю., Литвинова, С.Г., Буров, О.Ю., Слободяник, О.В., Пінчук, О.П., Соколюк, О.М., Дементієвська, Н.П., Гриб’юк, О.О., Богачков, Ю.М., Ухань, П.С., & Литвинова, С.Г. (2020b). Комп’ютерне моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів : монографія. (С.Г. Литвинова, ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722871/

Богачков, Ю.М., & Ухань, П.С. (2018). Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови індивідуальної освітньої траєкторії старшокласників. Information Technologies and Learning Tools, 64(2), 23-38. https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.2164

Гриб’юк, О.О. (2020). Рівнева модель дослідницького навчання учнів математики з використанням комп’ютерно орієнтованої методичної системи: дидактичні аспекти та перспективи. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 39-65. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3375

Дем’яненко, В.М. (2020). Модель адаптивної навчальної системи інформаційного простору відкритої освіти. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 27-38. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3603

Дем’яненко, В.М., Мар’єнко, М.В., Носенко, Ю.Г., Семеріков, С.О., & Шишкіна М.П. (2020). Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти : монографія. (М.П. Шишкіна, ред.). Київ: Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/723245/

Дементієвська, Н.П. (2020). Підготовка вчителів до використання інтерактивних комп’ютерних моделей для навчання учнів через дослідження. Information Technologies and Learning Tools, 80(6), 222-242. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3916

Іванова, С.М. (2018). Проблема розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників з використанням електронних науково-освітніх систем. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 291-305. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2693

Іванова, С.М., Дем’яненко, В.М., Дудко, А.Ф., Кільченко, А.В., Лабжинський, Ю.А., Лупаренко, Л.А., Новицька, Т.Л., Новицький, С.В., Спірін, О.М., Ткаченко, В.А., Шиненко, М.А., Яськова, Н.В., Яцишин, А.В., & Спірін, О.М. (2020a). Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності : методичний посібник. (О.М. Спірін, ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722957

Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Лупаренко, Л.А., Дудко, А.Ф., Новицька, Т.Л., Кільченко, А.В., Яськова, Н.С., Новицький, С.В., & Лабжинський, Ю.А. (2020b). Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722956/

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (2021a, 24 березня). Доповідь Бикова В.Ю. про результати дослідження ІІТЗН НАПН України [Відео]. YouTube. https://youtu.be/IatixmTSaEk

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (2021b, 24 березня). Обговорення результатів проведеного дослідження ІІТЗН НАПН України на Президії НАПН України [Відео]. YouTube. https://youtu.be/JCqKUOskniA

Литвинова, С.Г. (2018). Система комп’ютерного моделювання об’єктів і процесів та особливості її використання в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Information Technologies and Learning Tools, 64(2), 48-65. https://doi.org/10.33407/itlt.v64i2.2111

Литвинова, С.Г., Дементієвська, Н.П., Слободяник, О.В., Соколюк, О.М., Пінчук, О.П., Гриб’юк, О.О., & Литвинова С.Г. (2020). Методика використання комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів : методичні рекомендації. (С.Г. Литвинова, ред.). Київ: Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/722872/

Спірін, О.М., Іванова, С.М., Яцишин, А.В., Лупаренко Л.О., Дудко, А.Ф., & Кільченко, А.В. (2020). Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Information Technologies and Learning Tools, 77(3), 302-323. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3985

Burov, O., Bykov, V., & Lytvynova, S. (2020). ICT Evolution: from Single Computational Tasks to Modeling of Life. In O. Sokolov, G. Zholtkevych, V. Yakovyna, Yu. Tarasich, V. Kharchenko, V. Kobets, O. Burov, S. Semerikov, H. Kravtsov (Eds.), Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings, 2732 (pp. 538-590). http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200583.pdf

Burov, O.Yu., Pinchuk, O.P., Pertsev, M.A., & Vasylchenko, Ya.V. (2018). Using the students' state indices for design of adaptive learning systems. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 20-32. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2715

Bykov, V.Yu., & Shyshkina, M.P. (2018). The Conceptual Basis of the University Cloud-based Learning and Research Environment Formation and Development in View of the Open Science Priorities. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 1-19. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2609

Iatsyshyn, A., Kovach, V., Lyubchak, V., Zuban, Yu., Piven, A., Sokolyuk, O., Iatsyshyn, A., Popov, O., Artemchuk, O. & Shyshkina, M. (2019). Application of augmented reality technologies for education projects preparation. In A.E. Kiv & M.P. Shyshkina (Eds.), Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019). CEUR Workshop Proceedings, 2643 (pp. 437-442). http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper07.pdf

Lytvynova, S., Burov, O., & Slobodyanyk, O. (2019). The Technique to Evaluate Pupils’ Intellectual and Personal Important Qualities for ICT Competences. In V. Ermolayev, F. Mallet, V. Yakovyna,V. Kharchenko, V. Kobets, A. Korniłowicz, H. Kravtsov, M. Nikitchenko, S. Semerikov & A. Spivakovsky (Eds.), Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. CEUR Workshop Proceedings, 2393 (pp. 170-177). http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_382.pdf

Nosenko, Yu., Popel, M., & Shyshkina, M. (2018). The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine). In A.E. Kiv & V.N. Soloviev (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). CEUR Workshop Proceedings, 2433 (pp. 173-183). http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper10.pdf

Pinchuk, O., Burov, O., & Lytvynova, S. (2019). Learning as a Systemic Activity. In W. Karwowski, T. Ahram & S. Nazir (Eds.), Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 963 (pp. 335-342). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20135-7_33

Pinchuk, O., Burov, O., Ahadzhanova, S., Logvinenko, V., Dolgikh, Ya., Kharchenko. T., Hlazunova, O., & Shabalin, A. (2020). VR in Education: Ergonomic Features and Cybersickness. In S. Nazir, T. Ahram & W. Karwowski (Eds.), Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1211 (pp. 350-355). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50896-8_50

Pinchuk, O.P., Sokolyuk, O.M., Burov, O.Yu., & Shyshkina, M.P. (2018). Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students. In A.E. Kiv & V.N. Soloviev (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). CEUR Workshop Proceedings, 2433 (pp. 90-101). http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper05.pdf

Pinchuk, O.P., Tkachenko, V.A., & Burov, O.Yu. (2019). AR and VR as gamification of cognitive tasks Competences. In V. Ermolayev, F. Mallet, V. Yakovyna, H.C. Mayr & A. Spivakovsky (Eds.), Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. CEUR Workshop Proceedings, 2387 (pp. 437-442). http://ceur-ws.org/Vol-2387/20190437.pdf

Popel, M.V. (2018). Using Cocalc as a Training Tool for Mathematics Teachers’ Pre-Service Training. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 251-261. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2404

Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Биков, В. Ю. (2021). ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 березня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3
Розділ
Засідання Президії НАПН України