НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 лютого 2021 р.

  • Олена Валентинівна Чеботарьова Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4560-3708
Ключові слова: комплексні порушення розвитку, порушення інтелектуального розвитку, зміст освіти, навчально-методичне забезпечення, відділ освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Анотація

Представлено основні результати прикладного дослідження «Науково-методичне забезпечення реалізації змісту навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку», яке виконувалось вченими відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України впродовж 2018-2020 рр. Презентовано розроблені та апробовані на практиці науково-методичні посібники, підручники, комплекти типових освітніх і корекційно-розвивальних програм, діагностичні матеріали для вивчення особливостей розвитку та навчання дітей із інтелектуальними та комплексними порушеннями. Особливу увагу приділено впровадженню результатів дослідження в практику спеціальних та інклюзивних закладів загальної середньої освіти. Привернуто увагу до активної співпраці відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України та МОН України щодо розроблення навчально-методичного забезпечення навчання дітей із інтелектуальними та комплексними порушеннями розвитку відповідно Концепції Нової української школи. Акцентується увага на результатах співпраці у міжнародному проєкті «Перспектива 21/3» щодо соціалізації учнів із порушеннями інтелектуального розвитку, співробітництва з громадськими батьківськими організаціями, популяризації науково-практичних результатів на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та ін. Висловлено пропозиції щодо подальших інноваційних пошуків у сфері освіти дітей із порушеннями інтелектуального розвитку, охоплюючи ранній, дошкільний і молодший шкільний вік.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Блеч, Г.О. (2018). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711541/

Бобренко, І.В. (2018). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711561/

Гладченко, І.В. (2018a). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Театральна логоритміка» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711460/

Гладченко, І.В. (2018b). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Барабанотерапія» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711512/

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. http://bit.ly/30EmxIn

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2020, 16 січня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа — стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (2020, 13 листопада). Онлайн-семінар «Науково-методичні засади діяльності ІРЦ». http://ispukr.org.ua/?p=6275

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (n.d.). Головна. http://ispukr.org.ua/

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України. (n.d.). Головна [Facebook Page]. Facebook. https://www.facebook.com/ispukr/

Кабінет Міністрів України. (2016, 14 грудня). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Міністерство освіти і науки України. (2014-2020). Корекційні програми. https://bit.ly/3pyLgIa

Міністерство освіти і науки України. (2018-2020). Типові освітні програми. https://bit.ly/3dzMnoT

Міністерство освіти і науки України. (n.d.). Нова українська школа. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Організація об'єднаних націй. (2006, 13 грудня). Конвенція про права осіб з інвалідністю. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Сухіна, І.В. (2018). Гіперактивна дитина. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711316/

Трикоз, С.В. (2018). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711572/

Трикоз, С.В., & Блеч, Г.О. (2018). Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711320/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., & Бобренко І.В. (2019). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу з порушеннями інтелектуального розвитку. https://lib.iitta.gov.ua/719177/

Чеботарьова, О.В. (2019). Реалізація компетентнісного підходу у навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. In Збірник матеріалів V Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі», 10-11 жовтня 2019 р. м. Київ, Україна (с. 234-237). Чернігів: Симоненко О.І. https://lib.iitta.gov.ua/717876/

Чеботарьова, О.В. (2020). Сучасні технології навчання дітей з інтелектуальними порушеннями в Новій українській школі. In Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами» (до 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»), м. Київ, Україна (с. 104-108). Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. https://lib.iitta.gov.ua/720527/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Бобренко, І.В., Гладченко, І.В., Мякушко, О.І., Трикоз, С.В., Сухіна, І.В., & Ярмола, Н.А. (2019). Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/718292/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., & Бобренко І.В. (2019). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку. https://lib.iitta.gov.ua/719176/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., & Бобренко І.В. (2020a). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класів з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/722273/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., & Бобренко, І.В. (2020b). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/721883/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Бобренко, І.В., & Ярмола, Н.А. (2019). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/718297/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Сухіна, І.В., & Ярмола, Н.А. (2018). Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/722281/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Сухіна, І.В., Бобренко, І.В., Мякушко О.І. (2020). Порадник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/721765/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Ярмола, Н.А., & Бобренко І.В. (2018). Типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/712585/

Чеботарьова, О.В., Гладченко, І.В., Василенко-ван де Рей, А., & Ліщук, Н.І. (2020). Дитина із синдромом Дауна. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711322/

Чеботарьова, О.В., Коваль, Л.В., & Данілавічютє, Е.А. (2018). Дитина із церебральним паралічем. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/722101/

Чеботарьова, О.В. (2018). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Азбука творчості» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711426/

Чеботарьова, О.В. (2018). Програма з корекційно-розвиткової роботи «Цікавий світ Монтессорі» для 1-4 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями. https://lib.iitta.gov.ua/711435/

Чеботарьова, О.В., Гладченко, І.В., & Ярмола, Н.А. (2019). Основи діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми з комплексними порушеннями розвитку : методичні рекомендації. https://lib.iitta.gov.ua/718307/

Опубліковано
2021-03-12
Як цитувати
Чеботарьова, О. В. (2021). НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 лютого 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1), 1-10. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-2
Розділ
Засідання Президії НАПН України