МІКРОНАВЧАННЯ ІК-ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ОНЛАЙНОВОГО МАРАФОНУ ЯК ПАРАДИГМА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

  • Світлана Григорівна Литвинова Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5450-6635
Ключові слова: мікронавчання, ІК-технології, педагоги, онлайнове навчання, марафон, цифрова трансформації освіти

Анотація

У статті визначено й описано складники цифрової трансформації освіти (дистанційне навчання, відеоконференції, онлайнове навчання, імерсивні технології, Smart класи, адаптивне навчання, штучний інтелект і чатботи); обґрунтовано процес упровадження мікронавчання як зростаючої необхідності в короткотривалому індивідуальному навчанні вчителів ІК-технологій. Описано мету Дорожньої карти «Європейський підхід до мікрокредитів для навчання впродовж життя та працевлаштування», що корелює з широкомасштабним упровадженням технології мікронавчання. Проаналізовано основні напрями наукових досліджень і враховано їх результати у розробленні програми онлайнового марафону. Визначено основні принципи впровадження технології мікронавчання, обґрунтовано переваги, недоліки та визначено основні характеристики технології мікронавчання (форма навчання, тривалість навчання, подання змісту, види контенту, фрагментація контенту, форма отримання контенту, цільова група, роль учасників, фокусування навчання). Обґрунтовано процедурну модель організації мікронавчання в умовах онлайнового марафону. Описано основні види мікрозавдань та сервісів для їх виконання. Описано результати онлайнового марафону за участі 1200 педагогів, які підтвердили ефективність розвитку ІК-компетентності педагогічних працівників в умовах неформального навчання за технологією мікронавчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Авраменко, А.П. (2019). Онлайн-марафон как модель развития профессиональной компетенции преподавателя иностранных языков в парадигме микрообучения. Педагогические науки, (4), 75-82. https://cutt.ly/5bmENMu

Биков, В.Ю. (2019). Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп’ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. In В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко (ред.), Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку : матеріали методологічного семінару НАПН України (с. 20-26). Київ: ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/718692/

Бугайчук, К.Л. (2017). Мікронавчання: поняття, особливості, переваги. In Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє : збірник науково-методичних праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (с. 26). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. https://cutt.ly/UbmYl5U

Величко, В.Є., & Федоренко, О.Г. (2020). Організація навчальної діяльності за технологією мікронавчання під час пандемії COVID-19. Технології електронного навчання, 4, 67-75. https://doi.org/10.31865/2709-840002020222557

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. (2021, 24 квітня). «Цифрова освіта викладачів: засоби Microsoft для віддаленого навчання». https://iitlt.gov.ua/info/news/sem-nari/tsyfrova-osvita-vykladachiv-zasoby-microsoft-dlya-viddalenogo-navchannya3/

Литвинова, С. (2017). Хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу. In Proceedings of the 5th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE-2017 (pp. 7-12). http://ceur-ws.org/Vol-2168/paper2.pdf

Монахова, Г.А., Монахов, Д.Н., & Прончев, Г.Б. (2020). Микрообучение как феномен цифровой трансформации образования. Образование и право, (6), 299-304. https://doi.org/10.24411/2076-1503-2020-10645

Міністерство освіти і науки України. (2021, 16 квітня). 21-23 квітня вчителі зможуть пройти курс «Цифрова освіта викладачів: засоби Microsoft для віддаленого навчання». https://mon.gov.ua/ua/events/21-23-kvitnya-vchiteli-zmozhut-projti-kurs-cifrova-osvita-vikladachiv-zasobi-microsoft-dlya-viddalenogo-navchannya

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 27 квітня). ІІТЗН НАПН України: «Цифрова освіта викладачів: засоби Microsoft для віддаленого навчання». http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2310/

Олійник, Н.Ю., & Половін, Б.А. (2014). Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, (45), 21-25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2014_45_5

Соловйов, В.М., Семеріков, С.О., & Теплицький, І.О. (2009). Мікронавчання як основа мобільного навчання. In Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти», ПМО-2009 (с. 196-197). Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького. http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/932

#Cloud services in education. (n.d.). Обговорення [Facebook Group]. Facebook. https://www.facebook.com/groups/1429370987315738

Buchem, I., & Hamelmann, H. (2010). Microlearning: A Strategy for Ongoing Professional Development. eLearning Papers, (21), 1-15. https://www.researchgate.net/publication/341323117

European Commission. (2021). Micro-credentials — broadening learning opportunities for lifelong learning and employability. In preparation. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials

Hug, T. (2010). Mobile Learning as ‘Microlearning’: Conceptual Considerations towards Enhancements of Didactic Thinking. International Journal of Mobile and Blended Learning, 2(4), 47-57. https://doi.org/10.4018/jmbl.2010100104

LeewayHertz. (2021). Digital Transformation in Education Industry. https://www.leewayhertz.com/digital-transformation-in-education/

Kokoulina O. (2020, May 27). Microlearning 101: Using a Little Learning to Grow Big Skills. Ispring. eLearning Basics. https://www.ispringsolutions.com/blog/what-is-microlearning

Pinchuk, O., Burov, O., & Lytvynova, S. (2020). Learning as a Systemic Activity. In W. Karwowski, T. Ahram, S. Nazir (Eds), Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 963 (pp. 335-342). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20135-7_33

Sen, A.I. (2009). A Study on the Effectiveness of Peer Microteaching in a Teacher Education Program. Education and Science, 34(151), 165-174. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RBMU56YzM

Опубліковано
2021-05-07
Як цитувати
Литвинова, С. Г. (2021). МІКРОНАВЧАННЯ ІК-ТЕХНОЛОГІЙ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ОНЛАЙНОВОГО МАРАФОНУ ЯК ПАРАДИГМА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-10-1
Розділ
Проблеми дистанційного навчання