ПРО СТАН ВИКОНАННЯ НАПН УКРАЇНИ РЕКОМЕНДАЦІЙ СЛУХАНЬ У КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ НА ТЕМУ: «РЕФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

Виступ на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 3 лютого 2021 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: інклюзивна освіта, спеціальні заклади освіти, особи з особливими потребами, слухання Комітету Верховної Ради України

Анотація

У виступі представлено науковий доробок вчених Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України щодо наукового, методичного та психологічного супроводу освіти дітей з особливими потребами на виконання Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Реформування спеціальних закладів освіти України та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи їх вирішення». Окреслено основні проблеми та завдання, які потрібно вирішувати в контексті поступу освітньої галузі і її доступності для осіб з особливими потребами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Бабяк, О.О. (2020). Сучасні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами : освітньо-професійна програма. https://bit.ly/2OOZurN

Бабяк, О.О., Баташева, Н.І., Душка, А.Л., Недозим, І.В., Орлов, О.В., & Прохоренко, Л.І. (2019). Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку. Київ: Наша друкарня. https://lib.iitta.gov.ua/718996/

Данілавічютє, Е.А., Ільяна, В.М., Трофименко, Л.І., Рібцун, Ю.В., Грибань, Г.В., & Мартинюк, З.С. (2020). Інноваційні технології моделювання мовлення в умовах психолінгвістичного дефіциту : освітньо-професійна програма. http://ispukr.org.ua/?p=5857

Душка, А.Л. (2018). Дитина з розладами аутистичного спектра. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру. https://lib.iitta.gov.ua/711353/

Електронна бібліотека НАПН України. (2021). Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fspe=5Fped/

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (2021). Головна. http://ispukr.org.ua/

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. (2020). Науково-методичні засади діяльності ІРЦ : онлайн семінар. http://ispukr.org.ua/?p=6275

Колупаєва, А., & Таранченко, О. (2020). Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Особлива дитина: навчання і виховання, 1(90), 18-27. https://doi.org/10.33189/ectu.v1i90.13

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. (2020, 13 квітня). Рекомендації Комітетських слухань на тему: «Реформування спеціальних закладів освіти України та стан впровадження інклюзивної освіти: проблеми і шляхи вирішення». http://kno.rada.gov.ua/news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/Kom_slukh/IX_skl/75480.html

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. (2021, 3 лютого). Засідання Комітету [Відео]. Facebook. https://www.facebook.com/111988616871201/videos/2812091835773082

Костенко, Т.М. (2018). Дитина з порушеннями зору. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/719825/

Костенко, Т.М., Гудим, І.М., Легкий, О.М., & Кондратенко, С.В. (2019). Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушеннями зору. Київ: ФОП «Симоненко О.І.». https://lib.iitta.gov.ua/719823/

Костенко, Т.М., Кобильченко, В.В., & Довгопола, К.С. (2020). Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору в загальноосвітньому просторі. https://lib.iitta.gov.ua/722339/

Кремень, В.Г. (2020). Освіта дітей з особливими потребами — реформування триває. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-1

Литовченко, С.В., Жук, В.В., & Таранченко, О.М. (2018). Дитина з порушеннями слуху. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/714037/

Міністерство освіти і науки України. (2014-2020). Корекційні програми. https://bit.ly/3pyLgIa

Міністерство освіти і науки України. (2018-2020). Типові освітні програми. https://bit.ly/3dzMnoT

Міністерство освіти і науки України. (2020). Громадські обговорення 2020. https://cutt.ly/lk97cck

Орлов, О.В. (2017). ABCID: скринінг поведінки. Київ: Фенікс. https://lib.iitta.gov.ua/709063/

Порошенко, М.А., Колупаєва, А.А., Ярошук, М.В., Таранченко, О.М., Гудим, І.М., Федоренко, О.Ф., Данілавічютє, Е.А., Рібцун, Ю.В., Мельник, А.Ю., Воробей, О.В., Ярова, Г.О., Заруденко, Ю.В. Болкун, М.О., Новосад, В.Є., Макарук, О.О., & Самойленко, Л.А. (2018). Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (Порошенко М.А., ред.). Київ: ВБО «Благодійний фонд Порошенка». https://lib.iitta.gov.ua/713131/

Прохоренко, Л.І. (2018). Дитина з труднощами у навчанні. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711327/

Прохоренко, Л.І., Бабяк, О.О., Баташева, Н.І., Душка, А.Л., Недозим, Н.І., Омельченко, О.М., & Орлов, О.В. (2020). Навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу. Київ : Наша друкарня.

Прохоренко, Л.І., Бабяк, О.О., Засенко, В.В., & Ярмола, Н.А. (2020). Учні початкових класів із особливими освітніми потребами: навчання та супровід. http://ispukr.org.ua/?p=6416

Прохоренко, Л.І., Бабяк, О.О., Недозим, І.В., & Баташева, Н.І. (2018). Бар'єри в навчанні та участі дітей з когнітивними порушеннями: особливості розвитку дітей із ЗПР, РАС, ГРДУ : методичний вісник. Чернівці: Букрек. https://lib.iitta.gov.ua/713087/

Сак, Т.В., Прохоренко, Л.І., Соколова, Г.Б., Дмітрієва, М.В., Бабяк, О.О., Баташева, Н.І., & Недозим, І.В. (2018). Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». https://lib.iitta.gov.ua/712591/

Сухіна, І.В. (2018). Гіперактивна дитина. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711316/

Трикоз, С.В., & Блеч, Г.О. (2018). Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711320/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Бобренко, І.В., Гладченко, І.В., Мякушко, О.І., Трикоз, С.В., Сухіна, І.В., & Ярмола, Н.А. (2019). Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навчально-методичний посібник. https://lib.iitta.gov.ua/718292/

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Бобренко, І.В., & Ярмола, Н.А. (2019). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку. http://ispukr.org.ua/?p=5102

Чеботарьова, О.В., Блеч, Г.О., Гладченко, І.В., Трикоз, С.В., Сухіна, І.В., & Ярмола, Н.А. (2018). Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями. http://lib.iitta.gov.ua/722281/

Чеботарьова, О.В., Гладченко, І.В., Василенко-ван де Рей, А., & Ліщук, Н.І. (2020). Дитина із синдромом Дауна. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/711322/

Чеботарьова, О.В., Коваль, Л.В., & Данілавічютє, Е.А. (2018). Дитина із церебральним паралічем. Серія «Інклюзивне навчання». Харків: Видавництво «Ранок», ВГ «Кенгуру». https://lib.iitta.gov.ua/722101/

Ярмола, Н.А. (2020). Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами : освітньо-професійна програма. https://bit.ly/3asijcA

Опубліковано
2021-02-18
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ПРО СТАН ВИКОНАННЯ НАПН УКРАЇНИ РЕКОМЕНДАЦІЙ СЛУХАНЬ У КОМІТЕТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ НА ТЕМУ: «РЕФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»: Виступ на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 3 лютого 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1), 1-7. https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-1
Розділ
Співпраця з комітетами Верховної Ради України