АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ НА ОСОБИСТІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р.

  • Сергій Дмитрович Максименко Національна академія педагогічних наук України; Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3592-4196
Ключові слова: протидія негативним інформаційним впливам, особистість, неврози, COVID-19, рефлекс

Анотація

Сутність соціальної ситуації у сучасному світі полягає в тому, що зросло значення психологічного фактору особистісного існування у формуванні та функціонуванні процесу, який викликаний пандемією. Ми не беремося аналізувати його складові, але ми можемо констатувати деякі речі, що з психологічного погляду захоплюють усі верстви населення і впливають на ключові державні, політичні й економічні позиції. Це певна манія переслідування і дотримання правил захисту, що стало манічним станом у суспільстві. Манія переслідування стає домінуючою одиницею, до якої долучається алогічність мислення, що проявляється у неадекватному ставленні до світу й до себе, до рідних і близьких… І це є специфічною формою роздвоєння свідомості, коли з’являються незрозумілі та парадоксальні агресивно-депресивні синдроми. З одного боку, це агресія, а з іншого — боязнь усього навколишнього.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2017). Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць, VII(44). https://lib.iitta.gov.ua/710105/

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2020). Усамітнення та самотність в житті особистості : збірник тез за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.). Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». https://lib.iitta.gov.ua/720390/

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2020). Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць (С.Д. Максименко, ред.). Ottawa, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing. https://lib.iitta.gov.ua/720332/

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2020). Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31 березня 2020 р.) (С.Д. Максименко, ред.). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/720724/

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2020). Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи : збірник тез наукових доповідей круглого столу, присвяченого 75-річчю створення Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, 24 листопада 2020 р.) (С.Д. Максименко, ред.). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/722535/

Литвинчук, Л.М. (2016). Проблема анозогнозії наркологічних хворих як фактор виявлення закономірностей процесів реабілітації та ресоціалізації. Актуальні проблеми психології, 14(11), 38-49. https://lib.iitta.gov.ua/708978/

Максименко, С., Максименко, К., & Ірхін, Ю. (2020). Системність психіки людини і психології навчання. Проблеми сучасної психології, (50), 146-166. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.146-166

Максименко, С., Ткач, Б., Литвинчук, Л., & Онуфрієва, Л. (2019). Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами. Psycholinguistics, 26(1), 246-264. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-246-264

Максименко, С.Д. (2017). Генетична психологія учіння людини : монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово». https://lib.iitta.gov.ua/709727/

Максименко, С.Д., & Губенко, О.В. (2018). Досвід реалізації генетико-моделюючого методу в дослідженні психологічних механізмів наукового відкриття (на прикладі історії створення теорії відносності). Актуальні проблеми психології, 14(1), 199-209. https://lib.iitta.gov.ua/714315/

Максименко, С.Д., & Кокун, О.М. (2019). Принципи розробки сайтів для професійної психодіагностики в різних спеціальностях. Інформаційні технології і засоби навчання, 73(5), 284-292. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2963

Максименко, С.Д., & Лысенко, А.С. (2020). Проблема виртуальной зависимости у подростков. Психиатрия, психотерапия и клиническая психология, 11(2), 256-267. https://bit.ly/3doQHGF

Максименко, С.Д., Карамушка, Л.М., Креденцер, О.В., Бендерець, Н.М., & Шевченко, А.М. (2020). Психологічне здоров’я персоналу організацій: проблеми та технології забезпечення. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-10

Максименко, С.Д., Кокун, О.М., & Тополов, Є.В. (2011). Адаптація психодіагностичних методик: шкала досвіду агресивних впливів, шкала професійної автономності та шкала професійної мобільності. Практична психологія та соціальна робота, (3), 25-31. https://lib.iitta.gov.ua/1662/

Максименко, С.Д., Костюк, О.В., Максименко, К.С., Немеш, О.М., & Луньов, В.Є. (2020), Мультилінгвістичний дискурс невротизацій майбутніх лікарів : монографія (С.Д. Максименко, ред.). Київ: Видавництво Людмила.

Максименко, С.Д., Максименко, К.С., Литвинчук, Л.М., & Немеш, О.М. (2020). Тенденції та динаміка мотиву діяльності медичного персоналу середньої ланки на різних етапах професійного становлення. Психологічне здоров’я, (2). https://doi.org/10.32689/2663-0672-2020-2-5-40-60

Максименко, С.Д., Руденко, Я.В., Кушнєрьова, А.М., & Невмержицький, В.М. (2021). Психічне здоров’я особистості : навчальний посібник. Київ: Видавництво Людмила.

Максименко, С.Д., Чепелєва, Н.В., Смульсон, М.Л. & Гуменюк, Г.В. (ред.). (2016). Особистість в умовах кризових викликів сучасності : матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 р.). Київ: НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/704987/

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 9 квітня). Відбувся методологічний семінар «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів». http://naps.gov.ua/ua/press/releases/2275/

Національна академія педагогічних наук України. (2021, 9 квітня). Про психологічну протидію негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів йшлося 8 квітня на Методологічному семінарi НАПН України. Facebook. https://www.facebook.com/ua.naps/posts/4136182026427200

Павлюк, М.М., & Шепельова, М.В. (2020). Сучасні психологічні технології надання психологічної допомоги сім’ям постраждалих у подоланні складних життєвих обставин : практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/723398/

Слюсаревський, М.М., Найдьонова, Л.А., & Вознесенська, О.Л. (ред.). (2020). Досвід переживання пандемії covid-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка : матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 р. «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 р. «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії covid-19 і карантину». https://lib.iitta.gov.ua/721663/

Maksymenko, S. (2015). Genesis of Personality Existence : monograph. Montreal: Accent Graphics Communications.

Maksymenko, S. (2020). Genetic psychology: problems and perspective (basics of concept). Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 40(4), 27-33. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/720

Maksymenko, S., Kokun, O., Korobeynikov, G., Cynarski, W.J., Korobeinikova, L., Serdiuk, L., Adyrkhaiev, S., Adyrkhaieva, L., Nikonorov, D., & Smoliar, I. (2021). Features of the components of students’ psychophysiological readiness to work as teachers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 21(2), 11-18. https://doi.org/10.14589/ido.21.2.3

Maksymenko, S., Nemesh, O., Maksymenko, K., & Nabochuk, A. (2020). Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts. Psycholinguistics, 28(1), 187-213. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-187-213

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Максименко, С. Д. (2021). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВПЛИВАМ НА ОСОБИСТІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-1
Розділ
Методологічний семінар НАПН України