ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК

Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 9 квітня 2021 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: Національна академія педагогічних наук України, наукова діяльність, освіта України, педагогіка, психологія, науково-методичний супровід, інноваційна людина

Анотація

Представлено діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р., що відповідно до пріоритетів державної освітньо-наукової політики, визначених стратегічними і програмними документами, спрямовувалася на теоретико-методологічне й науково-методичне забезпечення функціонування та розвитку національної системи освіти, виконання статутних завдань загалом. Висвітлено результати роботи академії, її підвідомчих установ, колективів вчених, дійсних членів і членів-кореспондентів. Наведено найвагоміші наукові здобутки вчених академії за результатами виконання фундаментальних і прикладних досліджень та їх соціальний ефект упровадження. Розкрито роботу загальних зборів і методологічних семінарів, а також Президії НАПН України. Усебічно відображено експериментальну, видавничу, науково-організаційну, науково-експертну, освітню, міжнародну, науково-інформаційну діяльність, співпрацю з органами державної влади і науковими організаціями, представлення наукових періодичних видань та публікацій вчених у світовій системі наукових комунікацій, проведення науково-практичних масових заходів, а також фінансове забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Електронна бібліотека НАПН України. (n.d.). Головна. https://lib.iitta.gov.ua/

Кремень, В.Г. (2020a). Звіт Національної академії педагогічних наук України про стан використання коштів на наукову і науково-технічну діяльність та отримані результати за 2018-2019 рр. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-5

Кремень, В.Г. (2020b). Про Програму спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-3

Кремень, В.Г. (2021a). Законодавче забезпечення і шляхи реформування Національної академії наук та національних галузевих академій наук. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-15-1

Кремень, В.Г. (2021b). Партнерський форум «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-1

Кремень, В.Г. (2021c). Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-1

Кремень, В.Г. (ред.). (2021d). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р. Київ: НАПН України. https://doi.org/10.37472/zvit2020

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020a). Про виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2020 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020b). Про виконання у 2020 р. Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-5

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021a). Про результати виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-1

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021b). Про співпрацю Національної академії педагогічних наук України з комітетами Верховної Ради України у 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-2

Наукова продукція Національної академії педагогічних наук України, рекомендована до впровадження (2020 р.) : Збірник анотованого переліку наукової продукції. Київ: НАПН України. https://bit.ly/3eq54d5

Національна академія педагогічних наук України. (n.d.). Головна. http://naps.gov.ua/

Національна академія педагогічних наук України. (2021). Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 рік. https://bit.ly/3einBYY

Опубліковано
2021-04-23
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2021). ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК: Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 9 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-1-1
Розділ
Загальні збори НАПН України