МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ SMART-КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ, БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 червня 2021 р.

  • Микола Анатолійович Пригодій Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5351-0002
Ключові слова: SMART-комплекс, методичні основи розроблення SMART-комплексів, методика розроблення SMART-комплексів, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічні працівники

Анотація

Представлено результати наукового дослідження лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Обґрунтовано методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей: цілі розроблення SMART-комплексів визначаються з урахуванням соціального запиту на підготовку мобільних, автономних і відповідальних педагогічних працівників; потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках із розвиненими цифровими навичками та здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії; відбір і структурування змісту SMART-комплексів ґрунтується на методологічних підходах, дидактичних принципах, врахуванні галузевої специфіки професійної підготовки та видів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти; галузева диференціація SMART-комплексів потребує спеціального програмного забезпечення для навчальної діяльності здобувачів освіти і викладачів; ефективна реалізація SMART-комплексів уможливлюється застосуванням інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, форм колективної діяльності та взаємодії; розроблення SMART-комплексів здійснюється відповідно до затверджених у закладі освіти навчально-методичних комплексів і передбачає застосування цифрового методичного інструментарію, ефективного онлайн-управління та тренінгового навчання педагогічних працівників. Розроблено концептуальну модель SMART-комплексу як інформаційно-динамічної системи електронного освітнього ресурсу навчально-методичного спрямування, побудованої на постійному розвитку та зміні функціональних зв’язків і відношень. SMART-комплекс має статичний, динамічний і середовищний компоненти; містить модулі: навчальний контент, систему його доставки до користувачів, систему підготовки та систему оцінювання учасників освітнього процесу. Специфіка SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей, визначається змістовим наповненням та використанням спеціального програмного забезпечення для роботи працівників у зазначених галузях. Створено методику розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників аграрної, будівельної і машинобудівної галузей, що охоплює шість етапів (організаційно-цільовий, змістовий, структурний, проєктувальний, узагальнювальний, процесуальний).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Список використаних джерел

Гуменний, О., Кононенко, А., & Волошин, А. (2019). Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі. Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua/720988/

Зуєва, А.Б. (2018). Критерії діагностування якості SMART-комплексу для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, (17), 58-61. https://doi.org/10.32835/2223-5752.2018.17.58-61.

Липська, Л.В., Зуєва, А.Б., & Прохорчук, О.М. (2019). Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі. Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua/720591/

Пригодій, М.А. (2018). Особливості використання ІКТ у системі післядипломної педагогічної освіти: зарубіжний досвід. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», (7), 120-124. https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2787

Пригодій, М.А., Гуменний, О.Д., & Зуєва, А.Б. (2019). Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі. Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua/720272/

Пригодій, М.А., Гуржій, А.М., Липська, Л.В., Гуменний, О.Д., Зуєва, А.Б., Кононенко, А.Г., Прохорчук, О.М., & Белан, В.Ю. (2019). Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Житомир: Полісся. https://lib.iitta.gov.ua/720268/

Pryhodii, M., & Kryvorot, T. (2020). Using Network-Based Educational and Methodological Complexes in Professional Training of Future Lecturers. Professional Pedagogics, (20), 109-117. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.109-117

Pryhodii, M. (2019). Analysis of the State of Pedagogical Workers Training to Use Smart Technologies in the Educational Process. Scientific Herald of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine. Professional Pedagogy, (18), 137-142. https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.137-142

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Пригодій, М. А. (2021). МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ SMART-КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ, БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 червня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-8
Розділ
Засідання Президії НАПН України