ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ, ЧАС ДОСЯГНЕНЬ

  • Лариса Борисівна Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
Ключові слова: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, воєнний стан, наукові дослідження, публікаційна активність, психологічна підтримка, волонтерська діяльність

Анотація

У статті узагальнено досвід діяльності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України щодо внеску наукового сегмента в утвердженні пріоритетів національної ідентичності, громадянськості, загальнолюдських цінностей в українській державі, що перебуває в умовах воєнного стану з 24 лютого 2022 р. Наочно представлено напрями діяльності ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України в умовах воєнних реалій, що відображає наш внесок у загальну справу здобуття Перемоги на науковому, освітньому фронті. З-поміж системних напрямів діяльності: здійснення наукових досліджень, волонтерський рух в Україні і за кордоном, перекладацька, лекторська, експериментальна діяльність, співпраця з громадами, закладами освіти, громадськими організаціями тощо. Акцентовано на внеску науковців у здійснення психологічної підтримки різних категорій дорослих і дітей, сприяння впровадженню громадських ініціатив щодо дотримання прав людини, започаткуванні консультацій, лекторської роботи, вебінарів, тренінгів з проблем подолання психологічних проблем у сприйнятті, переживанні військових дій, втрат, безнадії тощо. Узагальнення найважливіших досягнень працівників в умовах воєнних реалій уможливило визначення ціннісного пріоритету діяльності наукової установи — відбудова української держави після національно-визвольної війни українського народу проти РФ залежить від громадянської позиції, ціннісного ставлення кожного науковця, який наділений національно свідомим світосприйняттям, дієвою спрямованістю на здійснення професійних і непрофесійних, громадянських функцій у суспільстві.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Книга Екклезіястова (або Проповідника). (1988). Біблія або Книги Святого Письма і Нового Заповіту. Із мови давньогрецької і грецької наново перекладена. 988-1988 : Ювілейне видання з нагоди тисячоліття християнства в Україні (І. Огієнко, пер.). https://cutt.ly/LJ9jMgT

Локтєв, В.М. (2014, 30 липня). Наука у воєнний час. Чому періоди соціально-економічних потрясінь є найкращими для її розвитку та як Україні діяти в нинішній ситуації. День, (139). https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/nauka-u-voienniy-chas

Міністерство освіти і науки України. (2022, 7 квітня). Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 лютого 2022 року № 89 (320). https://bit.ly/3zwowBr

Філіпчук, Г. (2022, 9 квітня). Агресія московії — війна проти української ідентичності. Facebook. https://bit.ly/3mAMfs9

Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Лук’янова, Л. Б. (2022). ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ: ЧАС ВИПРОБУВАНЬ, ЧАС ДОСЯГНЕНЬ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4127
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану