ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2021 РОЦІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р.

  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
  • Ірина Юріївна Регейло Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0512-2456
  • Ірина Миколаївна Гудим Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6459-806X
Ключові слова: прикладні наукові дослідження, молоді вчені, загальна середня освіта, цифровізація освіти, психологічний супровід освіти

Анотація

Представлено основні результати трьох прикладних наукових досліджень, завершених у 2021 р. молодими вченими наукових установ НАПН України. Дослідження здійснювалися за результатами конкурсного відбору в січні 2021 р. з метою підтримки та активізації наукової діяльності молодих вчених НАПН України, сприяння розвитку їх професійних якостей і творчого потенціалу. За результатами завершених досліджень отримано вагомі наукові результати, пов’язані з вивченням проблем психологічного супроводу освіти та використання цифрових технологій для навчання в закладах загальної середньої освіти. Наукові результати проведених досліджень упроваджено у закладах освіти різних рівнів, а також в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Юріївна Регейло, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Миколаївна Гудим, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Долгова, Т.В. (2017, 31 декабря). Смешанное обучение — инновация XXI века. Интерактивное образование. https://bit.ly/3h9ndxD

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п

Кабінет Міністрів України. (2021, 9 грудня). Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки (1617-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-р

Коваленко, В.В., Мар’єнко, М.В., & Сухіх, А.С. (2021a). Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації (М.В. Мар’єнко, А.С. Сухіх, ред.). Київ: ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728506/

Коваленко, В.В., Мар’єнко, М.В., & Сухіх, А.С. (2021b). Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Нова педагогічна думка, 107(3), 86-90. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2021-107-3-86-90

Коваленко, В.В., Мар’єнко, М.В., & Сухіх, А.С. (2021c). Сучасний стан використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у вітчизняному освітньому просторі у закладах освіти. Освітній дискурс, (34), 62-71. https://doi.org/10.33930/ed.2019.5007.34(6)-6

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021). Про результати виконання у 2020 році прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-1

Міністерство освіти і науки України. (2020, 23 березня). Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (1/9-173). https://bit.ly/3HetYca

Предко, В.В. (2021a). Вплив кліпового мислення на розвиток життєстійкості учасників освітнього процесу. In Обдаровані діти — скарб нації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 18-22 серпня 2021 р.) (с. 426-427). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/729305/

Предко, В.В. (2021b). Розвиток життєстійкості особистості підлітка в умовах інноваційної освітньої діяльності : методичні рекомендації. Київ: Ніка-Центр. https://lib.iitta.gov.ua/729301/

Предко, В.В. (2021c). Розвиток життєстійкості особистості як основна психологічна умова ефективного освітнього процесу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія, 32(2), 157-162. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.2/28

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Спірін, О.М. (2013). Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 33(1). https://doi.org/10.33407/itlt.v33i1.788

Чаплінська, Ю.С. (2021). Медіапсихологічна експертиза аудіовізуальної продукції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(14).

Чаплінська, Ю.С., Найдьонова, Л.А., & Кузін, К.Ю. (2022). Захист дитини в інформаційному просторі: світовий досвід та українські реалії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(15).

Kovalenko, V.V., Marienko, M.V., & Sukhikh, A.S. (2021). Use of augmented and virtual reality tools in a general secondary education institution in the context of blended learning. Information Technologies and Learning Tools, 86(6), 70-86. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4664

Опубліковано
2022-02-18
Як цитувати
Топузов, О. М., Регейло, І. Ю., & Гудим, І. М. (2022). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2021 РОЦІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4103
Розділ
Засідання Президії НАПН України