РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ІННОВАЦІЙ ТА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  • Світлана Едуардівна Трубачева Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1400-9773
Ключові слова: інновації в освіті, інноваційний розвиток, відділ інновацій та стратегій розвитку освіти, проєктування освітнього середовища

Анотація

У статті показано основні етапи становлення та розвитку наукового відділу Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України — відділу інновацій та стратегій розвитку освіти. Надано ретроспективний аналіз діяльності науковців цього відділу й висвітлено основні результати цієї діяльності з презентацією та аналізом опублікованих робіт. Представлено видатних учених відділу та їхні основні найбільш відомі роботи, окреслено коло наукових інтересів. Етапи діяльності відділу виділено згідно з науковими дослідженнями, які проводили вчені відділу. Так, найбільш продуктивним етапом діяльності відділу став період протягом 2000-2003 рр., коли науковці відділу досліджували проблему «Організаційно-педагогічні засади функціонування 12-річної школи». До 2000 р. діяльність відділу стала широко відомою завдячуючи її керівнику В.Ф. Паламарчук, яка за цей період опублікувала значну кількість популярних праць, присвячених інноваційним технологіям розвитку пізнання учнів того часу. Значний внесок у розвиток відділу інновацій протягом 2004-2009 рр. вніс І.Г. Єрмаков, роботи якого були присвячені реалізації ідей життєтворчості в освіті. Також у статті висвітлено результати діяльності відділу у 2010-2012 рр., 2013-2015 рр., 2016-2018 рр., 2019-2021 рр. та на сьогоднішній день.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Едуардівна Трубачева, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Ващенко, Л.М. (2005). Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : монографія. Київ: Тираж.

Гораш, К.В. (2021). Інновації в освіті. In В.Г. Кремень, ред. Енциклопедія освіти (с. 399-400). Київ: Юрінком Інтер.

Гораш, К.В. (2021). Сучасні тенденції змін освітнього середовища закладів загальної середньої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (49), 42-46. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.42-46

Онищук, Л.А, Пузіков, Д.О., Гораш, К.В., Зоц, В.М., Мушка, О.В., Лелюх, В.М., Прохоренко, О.О., Варава, В.Ю., & Миньківська, М.В. (2015). Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ : монографія (Д.О. Пузіков, ред.). Київ: Інститут педагогіки НАПН України. https://bit.ly/3Odzgc0

Онищук, Л.А., Цимбалару, А.Д., Пузіков, Д.О., Гораш, К.В., Климчук, І.О., Мушка, О.В., Прохоренко, О.О., Пархоменко, Н.Є., & Мезенцева, О.І. (2019). Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: теорія і методологія : монографія (Д.О. Пузіков, ред.). Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3xKSikx

Онищук, Л.А., Цимбалару, А.Д., Пузіков, Д.О., Гораш, К.В., Климчук, І.О., Мушка, О.В., Прохоренко, О.О., Мезенцева, О.І., Пархоменко, Н.Є., & Люлькова, Ю.М. (2019). Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник (Д.О. Пузіков, ред.). Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3OtCF6H

Паламарчук, В.Ф. (1979). Школа учит мыслить. Москва: Просвещение.

Паламарчук, В.Ф., & Орлов, С.И. (1988). НОТ школьника — путь к творчеству : книга для учащихся. Київ: Радянська школа.

Паламарчук, В.Ф. (1999). Техне Інтелектус (техно-логія інтелектуальної діяльності учнів) : посібник для вчителів. Київ: ВВП «Мрія-1» ЛТД.

Паламарчук, В.Ф. (1999). Глобус інтелектус (методо-логія, програма, методика формування глобального інтелекту). Київ: ВВП «Мрія-1» ЛТД.

Паламарчук, В.Ф. (1999). Як виростити інтелектуала? Київ: Знання.

Пузіков, Д.О. (2021). Методика проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії на сторінках виробничо-практичних видань для педагогічних працівників. Проблеми сучасного підручника, (27), 205-222. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-205-222

Сиротенко, Г.О. (упоряд.) (2005). Інновації як основа змін освітньої практики : інформаційно-методичний збірник. Полтава: ПОІППО. https://bit.ly/3MM35zb

Трубачева, С.Е. (2019). Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (45), 205-208. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.205-208

Трубачева, С., & Замаскіна, П. (2020). Проєктування освітнього середовища гімназії з урахуванням особливостей дистанційного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (47), 195-198. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.195-198

Трубачева, С.Е., & Мушка, О.В. (2021). Традиції та інновації у проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії. Український педагогічний журнал, (4), 142-148. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-142-148

Чорноус, О. (2020). Місце підручника в інформаційно-комунікаційному складнику освітнього середовища гімназії. Проблеми сучасного підручника, (25), 209-218. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-209-218

Шарата, Н.Г. (2012). Інноваційність в освіті — ознака сучасності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, (97), 158-160. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/454

Щекатунова, Г.Д., Тесленко, В.В., Цимбалару, А.Д., Гораш, К.В., Пузіков, Д.О., Варава, В.Ю., & Волченкова, Г.М. (2013). Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів : монографія (Г.Д. Щекатунова, ред.). Київ: Педагогічна думка.

Klymchuk, I. (2020). Financial mechanisms of the economic component of forecasting and development of general secondary education in Ukraine. ScienceRise: Pedagogical Education, (38), 37-40. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2020.213238

Mezentseva, O. (2019). Centenary of Waldorf Education: the phases of school movement development. Український педагогічний журнал, (3), 31-37. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-31-37

Trubacheva, S., & Onyschuk, L. (2019). Priority orientations of designing the educational environment of a gymnasium. Education: Modern Discourses, (2), 1-18. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-18

Опубліковано
2022-02-21
Як цитувати
Трубачева, С. Е. (2022). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ІННОВАЦІЙ ТА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4112
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України