ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК

Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р.

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
Ключові слова: Національна академія педагогічних наук України, наукова діяльність, освіта України, педагогіка, психологія, науково-методичний супровід, інноваційна людина, військова агресія

Анотація

У доповіді викладено найважливіші аспекти і підсумки діяльності НАПН України, її Президії, відділень та наукових установ у 2021 р. і завдання академічного колективу на 2022 р. в умовах воєнного стану та з орієнтацією на післявоєнне відновлення України. Наголошено, що діяльність НАПН України у 2021 р. проходила в умовах екстремальних внутрішніх і зовнішніх викликів, які потребували максимального напруження сил і національного єднання. Насамперед, це відкрита збройна агресія Росії, яка почалася ще у 2014 р., і вперше загальні збори проходять в умовах повномасштабної війни, нав’язаної Україні. Доведено, що в 2021 р. НАПН України оперативно і системно реагувала на сучасні виклики своїми комплексними науковими дослідженнями в освіті, педагогіці і психології, законодавчо покладеним на неї науковим і методичним забезпеченням освітньої сфери. Зокрема, розгорнуто представлено експериментальну, видавничу, науково-організаційну, науково-експертну, освітню, міжнародну, науково-інформаційну діяльність, співпрацю з органами державної влади і науковими організаціями, наукові періодичні видання та публікації вчених у світовій системі наукових комунікацій, проведення науково-практичних масових заходів, а також фінансове забезпечення. В умовах воєнного стану академії загалом та кожній її установі потрібно мобілізувати внутрішні ресурси і накопичений потенціал з метою максимального прискорення перемоги у війні, нав’язаної Російською Федерацією, та повоєнного відновлення України на високотехнологічній і високодуховній основі, що має й надалі консолідувати українську націю, створювати необхідні умови для входження країни в Євросоюз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Бевз, Г.М., & Кравчук, С.Л. (ред.). (2021). Нова українська школа: соціально-психологічні технології підтримки : практичний посібник. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://bit.ly/3JiDe0b

Верлань, А.Ф., & Ляшенко, О.І. (2021). Інформаційні системи з адаптивним управлінням процесами сприймання знань : монографія. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-587-5-2021-230

Жадан, І.В. (2021). Громадянська компетентність: соціальні очікування та реалії : монографія. Київ: Інститут соціальної та політичної соціальної НАПН України. https://bit.ly/3LmhO4f

Інститут проблем виховання НАПН України. (2021, 17 серпня). Громадське обговорення проєкту Концепції виховання дітей та молоді в цифровому просторі. https://bit.ly/358TItb

Кабінет Міністрів України. (2021, 4 серпня). Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки (911-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2021-р

Калашнікова, С., & Оржель, О. (ред.). (2021). Теоретичні основи реалізації соціальної відповідальності університетів : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-52-0-2021

Карамушка, Л.М. (ред.). (2021). Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : монографія. Київ-Львів: Видавець Вікторія Кундельська. https://bit.ly/3GCRrn2

Кокун, О.М. (ред.). (2021). Психофізіологічні закономірності життєстійкості фахівців соціономічних професій : монографія. Київ-Львів: Видавець Вікторія Кундельська. https://bit.ly/3Jw36Gn

Коробка, Л.М. (наук. ред.). (2022a). Підтримка стигматизовуваних меншин: соціально-психологічні технології : практичний посібник. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://bit.ly/34ovD1E

Коробка, Л.М. (ред.). (2021b). Соціально-психологічні засоби підвищення толерантності до інакшості і різноманіття в освітньому середовищі : методичні рекомендації. Київ: Інститут соціальної а політичної психології НАПН України. https://bit.ly/3uCWCBe

Кремень, В.Г. (2021a). Форум Всеукраїнського тижня дошкілля «Дошкільна освіта України 30»: Вітальна промова президента НАПН України, 20 вересня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-16-1

Кремень, В.Г. (2021b). Звіт Національної академії педагогічних наук України про стан використання коштів на наукову і науково-технічну діяльність та отримані результати за 2020 р.: Наукова доповідь на засіданні робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій 16 червня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-3-7

Кремень, В.Г. (ред.). (2021c). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г. (ред.). (2021d). Енциклопедія освіти. 2-ге вид., допов. та перероб. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Юрінком Інтер.

Кремень, В.Г. (2021e). Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік: Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 9 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-1-1

Кремень, В.Г. (ред.). (2022a). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2021 р. Київ: НАПН України. https://doi.org/10.37472/zvit2021

Кремень, В.Г. (2022b). Віроломне вторгнення Росії в Україну: виклики і перспективи: Виступ на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4121

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., Гудим, І.М., & Смола, Л.М. (2021a). Про виконання у 2021 р. Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 рр.: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-4

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., Базелюк, Н.В., & Гудим, І.М. (2021b). Про виконання у 2021 р. Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 грудня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-2-6

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Сисоєва, С.О., Максименко, С.Д., Ляшенко, О.І., Ничкало, Н.Г., Саух, П.Ю., Лук’янова, Л.Б., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022a). Про роботу відділень та наукових установ Національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану: Наукова доповідь Президії НАПН України 24 березня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4118

Курбатов, С.В. (2021). Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Національної академії педагогічних наук України на 2021-2025 роки: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 березня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-4

Лазоренко, Б.П. (2021). Як здійснювати соціально-психологічний супровід ветеранів, волонтерів та ВПО в умовах переходу від війни до миру : навчальна програма. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728041/

Луговий, В.І. (2021). Збалансовано представляти всю наукову спільноту: Виступ на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи» 24 червня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-4

Луговий, В., & Петроє, О. (ред.). (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України в контексті імплементації концепції «Відкрита наука» : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2021). Дві стратегії розвитку вищої освіти: якої бракує Україні? Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (12), 35-52. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2021). Наукове забезпечення проєкту «Президентський університет»: Пропозиції НАПН України до концепції реалізації проєкту «Президентський університет». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-11-2

Мар’єнко, М.В., & Сухіх, А.С. (ред.). (2021). Використання цифрових технологій у процесі змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти : методичні рекомендації. Київ: ІІТЗН НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728506/

Міністерство освіти і науки України. (2021a, 12 січня). Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція (33). https://bit.ly/3sPrtYw

Міністерство освіти і науки України. (2021b, 19 лютого). Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (235). https://bit.ly/39gJvNL

Моляко, В.О. (ред.). (2021). Функціонування творчого мислення в інформаційно-віртуальному просторі суб’єкта : монографія. Київ-Львів: Видавець Вікторія Кундельська. https://bit.ly/3HQwpmc

Наукова продукція Національної академії педагогічних наук України, рекомендована до впровадження (2021 р.) : Збірник анотованого переліку наукової продукції (2022). Київ: НАПН України. https://bit.ly/39903Hw

Національна академія педагогічних наук України. (2020a). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. https://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

Національна академія педагогічних наук України. (2020b). Програма спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки. https://naps.gov.ua/ua/activities/research/nas/

Національна академія педагогічних наук України. (2021a). Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2022-2026 рр. https://naps.gov.ua/ua/press/announcements/2519/

Національна академія педагогічних наук України. (2021b). Статут Національної академії педагогічних наук України (нова редакція). https://naps.gov.ua/ua/about/statutes/

Національна академія педагогічних наук України. (2022a). Інформація Національної академії педагогічних наук України про виконання бюджетних програм та використання коштів Державного бюджету України за 2021 рік. https://naps.gov.ua/ua/activities/finance-economic/reports/budget2021/

Національна академія педагогічних наук України. (2022b). Заява Національної академії педагогічних наук України / Statement of the National Academy of educational Sciences of Ukraine. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/SaveUkraine

Позняк, С.І. (наук. ред.). (2021). Соціально-психологічні ресурси розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів : практичний посібник. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://bit.ly/34redRK

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021a). Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://doi.org/10.32405/978-617-7734-30-6-2021-48

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021b). Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://doi.org/10.32405/978-617-7734-30-6-2021-145

Президент України. (2022, 21 квітня). Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни (266/2022). https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225

Прохоренко, Л.І., Ярмола, Н.А., Набоченко, О.О., Данілавічютє, Е.А., Ільяна, В.М., Костенко, Т.М., Чеботарьова, О.В., Литовченко, С.В., Бабяк, О.О., Недозим, І.В., Омельченко, І.М., Блеч, Г.О., Трикоз, С.В., Гладченко, І.В., Трофименко, Л.І., Рібцун, Ю.В., Мартинюк, З.С., Довгопола, К.С., Жук, В.В., Грибань, Г.В., & Курінна, В.Р. (уклад.). (2021). Методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі. Київ: Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. https://bit.ly/3mzL8sZ

Саух, П.Ю., Набок, М.В., Кізілов, О.І., & Кузіна, І.І. (2021). Якість вищої освіти в Україні очима студентів. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-11-5

Саух, П.Ю., & Саух, І.В. (2021). Духовність у «колесі життєвого балансу» сучасної людини. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-14-2

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2020). Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2

Сисоєва, С.О., & Рейпольська, О.Д. (2021). Всеукраїнський тиджень дошкілля в Україні. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-16-2

Скиба, Ю. (ред.). (2021). Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів : препринт (аналітичні матеріали) (ІІ частина). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-51-3-2021

Таланова, Ж. (ред.). (2021). Теоретичні основи політики та механізмів забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах у контексті євроінтеграції : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-54-4-2021

Титаренко, Т.М., & Дворник, М.С. (наук. ред.). (2022). Як допомогти особистості у період переходу від війни до миру: соціально-психологічний супровід : практичний посібник. Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. https://bit.ly/34HteyH

Топузов, О.М. (2021). Проєкт нового порядку конкурсного відбору підручників: Доповідь на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на тему: «Якість підручників та навчальних посібників для Нової української школи» 26 травня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-3

Топузов, О.М., & Засєкіна, Т.М. (2021). Науково-методичний супровід Нової української школи: Підсумки серпневої вебконференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України — українським вчителям», присвяченої 30-й річниці Незалежності України. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-13

Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022a). Про результати виконання у 2021 році наукових досліджень для підтримки молодих вчених: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4103

Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2022b). Про результати виконання у 2021 році наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4104

Kremen, V.H. (Ed.). (2021). National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (To the 30th Anniversary of Ukraine’s Independence) : a monograph. National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv: KONVI PRINT. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-en

Опубліковано
2022-06-14
Як цитувати
Кремень, В. Г. (2022). ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України 24 травня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4137
Розділ
Загальні збори НАПН України