ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ», ЩО ВИКОНУВАЛОСЯ В ІНСТИТУТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2018-2020 РОКІВ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 лютого 2022 р.

  • Світлана Віталіївна Литовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0001-4667
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, діти з порушеннями слуху, технології навчання дітей з порушеннями слуху, корекційно-розвивальний супровід, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Анотація

У доповіді представлено результати дослідження «Теоретико-методичні засади навчання дітей з порушеннями слуху в умовах модернізації освіти», яке виконували вчені відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України впродовж 2018-2020 рр. Основні результати полягають у теоретичному обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці змісту й нових технологій навчання дітей з порушеннями слуху, зокрема: педагогічних стратегій, що забезпечують більшу індивідуалізацію освітнього процесу для дітей з порушеннями слуху; комплексу технологій, які враховують специфіку особливих освітніх потреб учнів, а також соціальні детермінанти, що забезпечують продуктивну взаємодію всіх суб’єктів освітнього процесу; деталізації організаційних аспектів диференційованого викладання, задоволення особливих освітніх потреб дітей з порушеннями слуху; специфіки реалізації командного підходу і технологій співпраці; дієвих інструментів оцінювання учнів з порушеннями слуху, що сприяють індивідуальному прогресу та плануванню; стратегій корекційно-розвивального впливу на слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху. За звітний період відповідно до тематичного плану підготовлено та впроваджено приблизно 20 наукових праць (12-ти надано гриф МОН України), серед них: колективна монографія; 10 навчально-методичних посібників, у тому числі комплект (посібник-програма) для системи закладів післядипломної педагогічної освіти; комплект програм з корекційно-розвивальної роботи; серія методичних рекомендацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Віталіївна Литовченко, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2020). «Особливі діти» в умовах особливого навчального року: наукова доповідь на веб-конференції «Учені НАПН України — українським вчителям», 27 серпня 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-12-4

Колупаєва, А., & Таранченко, О. (2020). Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів. Особлива дитина: навчання і виховання, (90). https://doi.org/10.33189/ectu.v1i90.13

Кремень, В.Г. (2021). Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку : наукова доповідь загальним зборам НАПН України 19 листопада 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-1

Кульбіда, С., Литовченко, С., Жук, В., Таранченко, О., Федоренко, О., & Литвинова, В. (2019). Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник. Харків: Ранок. https://lib.iitta.gov.ua/719471/

Кульбіда, С.В., Литовченко, С. В., Жук, В.В., & Литвинова, В.В. (2020). Учні початкових класів із порушеннями слуху: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник. Харків: Ранок. https://bit.ly/3PkhzJ4

Литовченко, С.В. (2020). Перспективи розвитку спеціального закладу освіти (за матеріалами обговорення із педагогами). Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, (4), 136-143. https://doi.org/10.31499/2307-4906.4.2020.224183

Порошенко, М.А. (ред.). (2018). Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів : навчально-методичний посібник. Київ. https://lib.iitta.gov.ua/713131/

Прохоренко, Л.І. (2019). Науково-психологічний супровід в освіті дітей з особливими потребами : наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 17 грудня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-1-5

Прохоренко, Л.І., & Орлов, О.В. (2021). Діти з особливими потребами в умовах кризових викликів: навчання і супровід : наукова доповідь на вебконференції «Учені НАПН України — українським учителям», 25 серпня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-11

Прохоренко, Л.І., Ярмола, Н.А., Набоченко, О.О., Данілавічютє, Е.А., Ільяна, В.М., Костенко, Т.М., Чеботарьова, О.В., Литовченко, С.В., Бабяк, О.О., Недозим, І.В., Омельченко, І.М., Блеч, Г.О., Трикоз, С.В., Гладченко, І.В., Трофименко, Л.І., Рібцун, Ю.В., Мартинюк, З.С., Довгопола, К.С., Жук, В.В., Грибань, Г.В., & Курінна, В.Р. (уклад.). (2021). Методичні рекомендації для інклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорій (типології) освітніх труднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі. Київ: Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. https://bit.ly/3mzL8sZ

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Литовченко, С. В. (2022). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ», ЩО ВИКОНУВАЛОСЯ В ІНСТИТУТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 2018-2020 РОКІВ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 17 лютого 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4135
Розділ
Засідання Президії НАПН України