ПРЕДМЕТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Науково-аналітична доповідь

  • Світлана Олександрівна Науменко Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8279-4427
Ключові слова: базова середня освіта, країни Європи, освітні галузі, навчальні предмети, зміст навчання

Анотація

У науково-аналітичній доповіді здійснено порівняльний аналіз змісту базової середньої освіти 38 країн Європи та України. Виявлено, скільки триває базова середня освіта у країнах Європи та вік учнів закладів базової середньої освіти. Зіставлено ці дані з відповідними в Україні. Проаналізовано навчальні плани для базової середньої освіти 9 країн Європи та України. Виявлено місце основних галузей та деяких предметів (державна мова, література, іноземна мова) у базовій середній освіті. Здійснено порівняльний аналіз даних щодо мінімального часу навчання (у %) за чотирма обов’язковими освітніми галузями (мовно-літературна, математична, природнича, громадянська й історична) у країнах Європи та успішність 15-річних підлітків країн Європи у читанні, математиці та природничих науках згідно із даними міжнародного дослідження PISA. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення змісту базової середньої освіти в Україні в контексті європейських трансформаційних освітніх процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Науменко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». (2021). Модельні навчальні програми. https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/

Кабінет Міністрів України. (2020, 30 вересня). Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти (898). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-п

Кремень, В.Г., Ляшенко, О.І., & Локшина, О.І. (2020). Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-1

Міністерство освіти і науки України. (2021a, 19 лютого). Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (235). https://bit.ly/3uX1bGs

Міністерство освіти і науки України. (2021b, 2 квітня). Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (406). https://bit.ly/3LKk4lU

ОЕСР. (2019). PISA-2018. Результати (Том І). Що учні знають та вміють робити : Міжнародний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 (Т. Ларіна, пер. з англ.). Київ: Український центр оцінювання якості освіти. https://bit.ly/3H1DrDD

Department for Education. (2014, December 2). National curriculum in England: framework for key stages 1 to 4. Statutory guidance. GOV.UK. https://bit.ly/3JCPbxY

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. (2020a). Education and training monitor 2020. EU targets for 2020. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2766/009782

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Delhaxhe, A., & Piedrafita, S. (2019). Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe — 2018/19. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/714725

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice. (2021a). Recommended annual instruction time in full-time compulsory education in Europe — 2020/21. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/14312

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Matti Riiheläinen, J., Sicurella, A., & Baïdak, N. (2020b). Compulsory education in Europe — 2020/21. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/632063

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Baïdak, N., & Sicurella, A. (2021b). Compulsory education in Europe — 2021/22. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/659411

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Baïdak, N., Sicurella, A., & Matti Riiheläinen, J. (2020c). The structure of the European education systems 2020/21. Schematic diagrams. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/39049

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Eurydice, Baïdak, N., De Coster, I., & Sicurella, A. (2021c). The structure of the European education systems 2021/22. Schematic diagrams. Eurydice — Facts and Figures. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/972889

Finnish National Agency for Education. (2020). Distribution of lesson hours in basic education 1.1.2020. https://bit.ly/3rXx9R6

Government of the Republic of Estonia. (2014, August 29). National curriculum for basic schools. Ministry of Education and Research. https://bit.ly/3oSI5O7

International Standard Classification of Education. ISCED 2011. (2012). UNESCO Institute for Statistics. https://bit.ly/3JSYkD1

Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija. (2021, gegužės 3). Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo (V-688). https://bit.ly/33vcA5f

Minister Edukacji Narodowej. (2019, 3 kwietnia). W sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (639). Internetowy System Aktów Prawnych. https://bit.ly/34L6u1k

Ministru kabinets. (2018, 27 novembrī). Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (747). Latvijas Vestnesis. https://bit.ly/3LEK6XU

Ministry of children and education. (2018, April 4). Subjects & Curriculum. https://bit.ly/3LIugvy

Národní ústav pro vzdělávání. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. http://www.nuv.cz/file/4983/

Skolverket. (2021). Timplan för grundskolan. https://bit.ly/3By47eg

Опубліковано
2022-02-18
Як цитувати
Науменко, С. О. (2022). ПРЕДМЕТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ: Науково-аналітична доповідь. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4102
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали