НАУКА — ПРАКТИЦІ: ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ

  • Леся Іванівна Прохоренко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5037-0550
Ключові слова: Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, навчально-методичне забезпечення, освіта, інклюзивне навчання, особи з особливими освітніми потребами, спеціальна педагогіка, спеціальна психологія

Анотація

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України — провідна наукова установа в галузі освіти осіб з особливими потребами, що визначає стратегію розвитку і здійснює науково-теоретичне та навчально-методичне забезпечення її функціонування.
Основними статутними завданнями Інституту є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, виконання державних цільових програм, спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних, методологічних і практичних проблем дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти осіб з особливими потребами, а також проблем спеціальної педагогіки і спеціальної психології як галузей науки.
Інститут забезпечує науково-методичний, навчально-методичний та змістовий супровід функціонування дошкільних закладів освіти компенсаторного типу, спеціальних загальноосвітніх закладів, інклюзивних закладів освіти всіх рівнів, а також інклюзивно-ресурсних центрів; здійснює підготовку й атестацію здобувачів ступенів доктора філософії, доктора наук та провадить освітню діяльність у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою закладів освіти та установ різних рівнів та ін.
Результати проведених досліджень за означеним напрямом знайшли своє відображення у численних сучасних документах освітнього нормативно-правового регулювання, зокрема у Законі України «Про освіту» (ст. 20), «Порядку інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Положенні про функціонування Інклюзивно-ресурсного центру», проєкті «Порядку інклюзивного навчання у дошкільних навчальних закладах» тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Леся Іванівна Прохоренко, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Засенко, В.В., & Прохоренко, Л.І. (2018). Нова українська школа — стратегія розвитку освіти дітей з особливими потребами. In N. Nyczkalo, J. Kunikowski, G. Wiezbicki (Eds.), Nauka Edukacja Wychowanie i Praca (pp. 149-258). Warszawa-Siedlce.

Кабінет Міністрів України. (2017, 12 липня). Положення про інклюзивно-ресурсний центр. (545). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

Кремень, В.Г. (ред.) (2016). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Національна академія педагогічних наук України. Київ: Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/166230/

Кремень, В.Г. (ред.) (2017). Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наукових праць. Київ: Видавничий дім «Сам». https://bit.ly/3Jj6P9D

Кремень, В.Г. (ред.) (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Міністерство освіти і науки України. (2016, 14 грудня). Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (998). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р

Прохоренко, Л.І., & Ярмола, Н.А. (2021). Діти з особливими освітніми потребами — рівні серед рівних: Підсумки VII Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав — до рівних можливостей», 7-8 жовтня 2021 р., м. Київ, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-3-4

Zasenko, V., & Рrokhorenko, L. (2019). Educational Development Priorities for People with Special Needs in Ukraine. Education: Modern Discourses, (1), 161-167. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2018-1-15

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Прохоренко, Л. І. (2022). НАУКА — ПРАКТИЦІ: ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4110
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України