ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

  • Альона Василівна Малиношевська Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0472-1940
Ключові слова: Інститут обдарованої дитини НАПН України, обдарованість, діагностика обдарованості, здібності

Анотація

Інститут обдарованої дитини НАПН України — єдина в Україні наукова установа, яка здійснює дослідження феномену обдарованості, розробляє методичне забезпечення діагностики та розвитку обдарованості, створює програми й методики розвитку обдарованої особистості на різних вікових етапах, розробляє теоретико-методичні засади спеціалізованої освіти наукового спрямування. Відповідно до вимог сучасності Інститут виконує наукову, освітню, соціальну, економічну й культурну ролі. Наукова роль проявляється через здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології зокрема, щодо виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей і молоді. Освітня роль реалізується через створення теоретико-методичного забезпечення освітньої діяльності з обдарованими дітьми, підготовку навчально-методичного інструментарію для реалізації державної освітньої політики щодо впровадження спеціалізованої освіти наукового спрямування, а також формування готовності вчителів закладів загальної середньої і позашкільної освіти до роботи з обдарованими учнями. Соціальна роль полягає у формуванні позитивної думки суспільства щодо важливості й необхідності педагогічної науки, зокрема, потреби в наукових дослідженнях з проблем обдарованості, організації особливого освітнього простору для розвитку обдарованої дитини. Економічна роль здійснюється через формування економічної грамотності в обдарованих учнів. Культурологічна роль провадиться шляхом здійснення педагогічного просвітництва громадськості щодо актуальних питань розвитку обдарованої особистості, успішної реалізації її потенціалу.
Інститут є членом робочої групи Європейської федерації академій наук (ALLEA), Всесвітньої ради для обдарованих і талановитих дітей (WCGTC) та Європейської ради з питань високих здібностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона Василівна Малиношевська, Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Андросович, К.А., Ільїна, Г.В., Ткаченко, Л.І., & Якимова, І.О. (2021а). Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти : методичний посібник. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/729017/

Андросович, К.А., Ткаченко, Л.І., Ільїна, Г.В., Якимова, І.О., & Шульга, В.М. (2021b). Соціальна адаптація обдарованої особистості: від дитинства до юності : методичний посібник. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728920/

Бєльська, Н.А. (2018). Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : методичний посібник. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/712406/

Бєльська, Н.А., Ковальчук, Ю.М., Мельник, М.Ю., Новогородська, М.М., & Садова, М.А. (2021a). Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичний посібник. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728956/

Бєльська, Н.А., Мельник, М.Ю., & Новогородська, М.М. (2020). Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/723037/

Бєльська, Н.А., Мельник, М.Ю., & Новогородська, М.М. (2021b). Діагностика креативності у профорієнтаційній роботі : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/726784/

Волощук, І.С., Киричук, В.О., Мадзігон, В.М., Мелешко, В.В., Рудик, Я.М., Шуленок, О.С., & Яременко, Л.А. (2021a). Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728951/

Волощук, І.С., Киричук, В.О., Мадзігон, В.М., Мелешко, В.В., Рудик, Я.М., Шуленок, О.С., & Яременко, Л.А. (2021b). Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв : методичний посібник. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728954/

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Кабінет Міністрів України. (2007, 8 cерпня). Про утворення Інституту обдарованої дитини (635-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2007-р

Кабінет Міністрів України. (2017, 19 липня). Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ (540). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-п

Кремень, В.Г., Ільїн, В.В., Борінштейн, Є.Р., Гальченко, М.С., Ліпін, М.В., Погрібна, Д.В., Савчук, Н.В., & Федорчук, О.А. (2020a). Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія. Київ: Інститут обда-рованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/723034/

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Топузов, О.М., Регейло, І.Ю., & Базелюк, Н.В. (2020b). Про виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017-2022 роки: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-2-3

Міністерство освіти і науки України. (2018, 18 січня). Про ліцензування освітньої діяльності (53-л). https://bit.ly/3KG5dY3

Міністерство освіти і науки України (2021, 2 червня). Про результати державної атестації наукових установ (615). https://bit.ly/3OYBVHM

Міністерство освіти і науки України. (2021, 27 вересня). Про ліцензування освітньої діяльності (189-л). https://bit.ly/3kE4OuC

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Онопченко, Г.В., & Онопченко, О.В. (2021a). Основи наукових досліджень : робочий зошит. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728919/

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021b). Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування : методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/729020/

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., & Горбань, Л.В. (2021c). Стратегії дослідницького пошуку : навчальний посібник (М.С. Гальченко, ред.). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/728913/

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., Горбань, Л.В. (2021d). Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/726216/

Поліхун, Н.І., Постова, К.Г., Сліпухіна, І.А., Онопченко, Г.В., & Онопченко, О.В. (2019). Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/718661/

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Малиношевська, А. В. (2022). ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4116
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України