ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

  • Ірина Іванівна Драч Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7501-4122
  • Юрій Андрійович Скиба Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2238-8272
Ключові слова: воєнний стан, наукова діяльність, освітня діяльність, експертна діяльність, волонтерська допомога, Інститут вищої освіти НАПН України

Анотація

У статті подано особливості діяльності Інституту вищої освіти НАПН України в умовах воєнного часу. На виконання Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. № 64/2022, розпорядження НАПН України від 24 лютого 2022 р. № 19-Р працівників Інституту вищої освіти НАПН України переведено на дистанційний режим роботи (наказ директора Інституту від 24 лютого 2022 р.). Діяльність колективу Інституту здійснювалася за такими напрямами: організаційна, дослідницька, освітня, експертна та волонтерська. На засіданнях дирекції та Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України обговорювалися питання щодо організації діяльності Інституту в умовах воєнного часу, зокрема, збереження інфраструктури установи, роботи бухгалтерії, моніторингу місця перебування працівників, необхідності оновлення складу редакційної колегії журналу «Філософія освіти», підготовки звернень та листів до міжнародних організації, академічної спільноти Європейських країн щодо протидії війні Російської Федерації проти України. Для моніторингу реалізації дослідницької діяльності відбулися засідання відділів, на яких наукові працівники звітували про виконання індивідуального плану наукових досліджень за перший квартал 2022 р. Експертна діяльність здійснювалася шляхом підготовки пропозицій до нормативно-правових актів МОН України, рецензування статей до періодичних наукових вітчизняних і міжнародних фахових видань. Для реалізації освітньої діяльності налагоджено комунікацію аспірантів з науковими керівниками та керівництвом Інституту; здійснено моніторинг виконання ними індивідуальних планів наукової роботи; проводиться профорієнтаційна робота щодо прийому до аспірантури та докторантури Інституту за спеціальністю «011 — Освітні, педагогічні науки». Вчені Інституту здійснювали активну волонтерську діяльність — надавали фінансову та матеріально-технічну допомогу Збройним Силам України; спільно з громадською організацією «Інститут лідерства, інновацій на розвитку» започаткували ініціативу «Academics to Academics» (A2A), спрямовану на підтримку академічного персоналу університетів України, переміщених з регіонів, що перебувають у зоні активних бойових дій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ірина Іванівна Драч, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Юрій Андрійович Скиба, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Інститут вищої освіти НАПН України. (2022a, 3 березня). Звернення вчених Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України до міжнародної академічної спільноти щодо війни Російської Федерації проти України. https://bit.ly/3wlcAkn

Інститут вищої освіти НАПН України. (2022b, 3 березня). The Appeal of the Scholars of the Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine to the International Academia Regarding the War Unleased by the Russian Federation against Ukraine. Facebook. https://www.facebook.com/ihed.org.ua/posts/623831255356764

Інститут вищої освіти НАПН України. (2022c, 30 берез-ня). Ініціатива «Academics to Academics» (А2А). https://bit.ly/3w8DqKF

Міністерство освіти і науки України. (2022а, 11 березня). МОН пропонує до громадського обговорення проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження національного плану заходів щодо впровадження принципів відкритої науки до 2030 року». https://bit.ly/3857UoB

Міністерство освіти і науки України. (2022b, 29 березня). МОН пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652». https://bit.ly/3MTTiHQ

Національна академія педагогічних наук України. (2022, 3 березня). Cлава Україні! Звернення вчених Інституту вищої освіти НАПН України до міжнародної академічної спільноти щодо війни Російської Федерації проти України. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2625/

Президент України. (2022, 24 лютого). Про введення воєнного стану в Україні (64/2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022

Центр публічного врядування і права, Фундація європейських і безпекових досліджень, Український Центр суспільного розвитку / Ukrainian Center of social development, & Національна туристична організація України. (2022, March 3-5). Appeal of the representatives of academic community, NGOs, human rights organization of Ukraine to academic community and constitutional democracies on counteracting the war started by the Russian Federation and the Republic of Belarus against Ukraine. https://bit.ly/3KUXN3N

Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Драч, І. І., & Скиба, Ю. А. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4126
Розділ
Діяльність НАПН України в умовах воєнного стану