ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2021 РОЦІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НЕВІДКЛАДНОГО РОЗГЛЯДУ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р.

  • Олег Михайлович Топузов Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7690-1663
  • Ірина Юріївна Регейло Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0512-2456
  • Ірина Миколаївна Гудим Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6459-806X
Ключові слова: прикладні наукові дослідження, проблеми розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, загальна середня освіта, освіта дітей з особливими потребами, професійна (професійно-технічна) освіта, психологічний супровід освіти

Анотація

Представлено основні результати семи прикладних наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду. За результатами завершених у 2021 р. досліджень отримано вагомі наукові результати, пов’язані з вивченням проблем повної загальної середньої освіти, освіти дітей з особливими освітніми потребами, професійної (професійно-технічної) освіти та психологічного супроводу освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олег Михайлович Топузов, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Юріївна Регейло, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Ірина Миколаївна Гудим, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Арістова, Н.О., & Малихін, О.В. (2021). Досвід подолання негативного впливу пандемії Covid-19 на систему освіти: країни Бенілюксу. Перспективи та інновації науки, 5(5), 78-87. https://doi.org/10.52058/2786-4952 -2021-5(5)-78-87

Баніт, О.В., & Гришко, В.В. (2021). Сучасний стан розвитку університетів третього віку в Україні. Імідж сучасного педагога, (2), 18-22. http://isp.poippo.pl.ua/article/view/227797

Бурда, М.І., & Васильєва, Д.В. (2021). Математика. 5-6 класи : модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/37YvJyl

Голуб, Н.Б., Васильєва, Д.В., Засєкіна, Т.М., Науменко, С.О., Туташинський, В.І., & Яценко, Т.О. (2021). Використання модельних навчальних програм в освітньому процесі гімназії : методичні рекомендації. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3uq7OPN

Голуб, Н.Б., & Горошкіна, О.М. (2021). Українська мова. 5-6 класи : модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3LgZ19P

Грядуща, В.В., & Денисова, А.В. (2021). Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (онлайн студія цифрових технологій) : oсвітньо-професійна програма підвищення кваліфікації галузі знань 01 Освіта для категорії слухачів «Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (В.В. Сидоренко, ред.). Біла Церква: БІНПО.

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Засєкіна, Т.М., Білик, Ж.І., Лашевська, Г.А., & Яценко, В.С. (2021). Природничі науки (вступ до природничих наук). Інтегрований курс природничих предметів. 5-6 класи : модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3D8dzp8

Кабінет Міністрів України. (2021, 3 березня). Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року (179). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п

Кабінет Міністрів України. (2021, 9 грудня). Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-2023 роки (1617-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-р

Лук’янова, Л.Б. (2021a). Концепція діяльності Університету третього віку. Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка».

Лук’янова, Л.Б. (2021b). Психолого-фізіологічні особливості осіб літнього віку та їх урахування у процесі навчання. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, (1), 9-18. https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.9-18

Максименко, С.Д., Литвинчук, Л.М., & Луньов, В.Є. (2021). Подолання медико-психологічних наслідків пандемії COVID-19: генетичний підхід: практичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2021. https://bit.ly/3Is0OHA

Малихін, О.В., Арістова, Н.О., & Шпарик, О.М. (2021). Використання позитивного досвіду організації освітнього процесу в країнах ЄС в умовах непрогнозованих глобальних впливів у системі національної освіти України : методичні рекомендації. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3fN8cRt

Найдьонова, Л., Чуніхіна, С., Чорна, Л., Умеренкова, Н., & Гутник, К. (2021). Організаційна модель поственції суїциду (буліциду) або його спроби в закладі освіти: аналіз зарубіжного досвіду. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (48), 124-144. https://doi.org/10.33120/sssppj.vi48(51).244

Президент України. (2019, 30 вересня). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Прохоренко, Л.І., Ярмола, Н.А., Костенко, Т.М., & Орлов., О.В. (2021). На допомогу батькам: діти з особливими потребами під час криз : навчально-методичний посібник. Київ: ФОП «Симоненко О.І.».

Прохоренко, Л.І., & Орлов, О.В. (2021). Діти з особливими потребами в умовах кризових викликів: навчання і супровід. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-17-11

Сидоренко, В., Горошкова, Л., Єрмоленко, А., Грядуща, В., & Денисова, А. (2021). Improvement of modern advanced training models for CTE teachers in the context of sustainable development. (Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку) : колективна монографія. (В.В. Сидоренко, ред.). Poland: Bilostok.

Сидоренко, В.В., Грядуща, В.В., & Денисова, А.В. (2021). Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (онлайн студія цифрових технологій) : цифровий програмно-методичний комплекс.(В.В. Сидоренко, ред.). Біла Церква: БІНПО.

Сидоренко, В. & Єрмоленко, А. (2021). Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку : освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації. Біла Церква: БІНПО.

Сидоренко, В., Єрмоленко, А., & Горошкова, А. (2021). Школа лідерів професійної освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку : цифровий програмно-методичний комплекс. (В.В. Сидоренко, ред.). Біла Церква: БІНПО.

Сидоренко, В., Харагірло, В., Нежинська, О., & Торба, Н. (2021). Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця : цифровий програмно-методичний комплекс. Біла Церква: БІНПО.

Сотська, Г.І. (2021). Арт-технології у навчанні людей третього віку. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (4), 7-14. https://doi.org/10.35387/ucj.2(4).2021.7-14

Тринус, О.В. (2021). Розвиток мотивацій до навчання осіб третього віку. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (4), 38-46. https://doi.org/10.35387/ucj.2(4).2021.38-46

Туташинський, В.І. (2021). Технології. 5-6 класи : модельна навчальна програма Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/380gwNh

Яценко, Т.О. (2021). Українська література. 5-6 класи : модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3D7moQj

Яценко, Т.О., & Тригуб, І.А. (2021). Літератури (інтегрований курс української та зарубіжної літератур). 5-6 класи : модельна навчальна програма. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://bit.ly/3Dh4UB6

Anishchenko, О. (2021). Education of elderly people as an educational trend of Third Millennium. Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», (4), 21-25. https://doi.org/10.35387/ucj.2(4).2021.21-25

Islamova, O., Chudakova, V., Lunov, V., Kobzar, T., Boiko-Buzyl, Y. & Bondarenko, L. (2021). Development of distance learning system for law-enforcement higher education institutions: post-pandemic challenges and responses. Laplage in Journal, 7(3A), 665-674. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1474p.665-674

Malykhin, O., Usca, S., & Aristova, N. (2021). University lecturers’ views on distance education during the Covid-19 pandemic: Ukrainian-Latvian comparative studies. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 5 (pp. 145-157). https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6223

Topuzov, O., Malykhin, O., Usca, S., & Aristova, N. (2021). Ukrainian-Latvian comparative studies on university education: common European values and current challenges. In Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 1 (pp. 696-706). https://doi.org/10.17770/sie2021vol1.6423

Опубліковано
2022-02-18
Як цитувати
Топузов, О. М., Регейло, І. Ю., & Гудим, І. М. (2022). ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2021 РОЦІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НЕВІДКЛАДНОГО РОЗГЛЯДУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 27 січня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4104
Розділ
Засідання Президії НАПН України