СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ: НАГАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р.

  • Микола Миколайович Слюсаревський Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4038-5668
Ключові слова: соціально-психологічні виклики війни, ідентичність, колективна та індивідуальна психотравма, виклики ментальному здоров’ю, виклики психологічному благополуччю і розвитку дитини

Анотація

Повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 р. спричинило низку гострих викликів соціально-психологічному стану українського суспільства.
Ці психологічні виклики можна поділити на чотири групи: 1) виклики українцям як спільноті; 2) виклики ментальному здоров’ю особистості; 3) виклики психологічному благополуччю та розвитку дитини; 4) виклики українським психологам як фаховому співтовариству.
Розглядаються психологічно обґрунтовані способи реагування на такі спричинені війною виклики, як потреба актуалізації національної групової ідентичності; доцентрові і відцентрові тенденції суспільної згуртованості; завищені суспільні очікування; наслідки колективної психотравматизації; ризики надмірної трудової зайнятості та незайнятості громадян, волонтерської та приймальної діяльності; формування в біженців психологічного синдрому неповернення; поширення деструктивних емоційних станів; стресогенні трансформації особистісної картини світу; інтенсифікація та поляризація міжособового спілкування; ризиковані форми інформаційної поведінки; посттравматичні стресові розлади; розлади та деструктивні способи соціальної адаптації; руйнування або докорінну зміну освітнього середовища; соціальні й ментальні ризики сирітства та усиновлення; брак необхідних компетентностей та надійного методичного інструментарію; незавершена інституціоналізація стандартів психологічної допомоги; непристосованість практик психологічного консультування до ретиальних систем комунікації; низький рівень психологічної культури населення; відсутність єдиного координаційного центру, чітко вибудованої вертикалі надання психологічної допомоги. На частину цих викликів суспільство вже дало гідну відповідь. В обґрунтуванні інших відповідей провідну роль має взяти на себе фахове співтовариство українських психологів, ядром якого є колективи наукових установ психологічного профілю НАПН України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Микола Миколайович Слюсаревський, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. (2022, 23 квітня). Стан суспільної свідомості в Україні напередодні повномасштабного російського вторгнення — Результати всеукраїнського репрезентативного опитування. https://bit.ly/3vHe7jO

Радецька, Л.В., Лаба, І.О., Смачило, А.І., Нечаєва, О.О., Лопатенко, К.О., & Баумер, М.М. (2020). Особливості проявів бойових стресових розладів у поранених військовослужбовців Збройних Сил України — учасників бойових дій. Медсестринство, (4), 23-26. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2020.4.11868

Слюсаревський, М. (2020). Яким є психологічний супровід трансформаційних процесів в Україні і що потрібно для його покращення. Освіта і суспільство, (1), 5. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1778/

Соціологічна група «Рейтинг». (2022, 6 квітня). Восьме загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни. https://bit.ly/3vKP6Va

Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. (2022, 4 квітня). Українські біженці: настрої та оцінки (березень 2022 р.). https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukrainski-bizhentsi-nastroi-ta-otsinky

Gradus Research Company. (2022, березень). Суспільно-політичні настрої під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України — третя хвиля дослідження. https://bit.ly/3KHH0kk

Refugees Operational Data Portal. (2022, April 26). Ukraine Refugee Situation. UNHCR. http://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine

Опубліковано
2022-05-04
Як цитувати
Слюсаревський, М. М. (2022). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ: НАГАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 21 квітня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124
Розділ
Засідання Президії НАПН України