ТРАДИЦІЇ І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СПІВПРАЦІ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ

  • Нелля Григорівна Ничкало Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5989-5684
Ключові слова: педагогічна наука, польсько-українська / українсько-польська співпраця, прогностичність, системність, традиції, тенденції, форуми

Анотація

Здійснено короткий ретроспективний аналіз співпраці вчених-педагогів України і Польщі з 1991 року. Простежено її становлення і розвиток, починаючи з 1991 року. Схарактеризовано традиції і нові тенденції у польсько-українській / українсько-польській співпраці в сфері освіти і педагогічної науки. Особливу увагу приділено питанням, пов’язаним з підготовкою і проведенням форумів вчених-педагогів обох країн. Доведено, що форум — це надзвичайно важлива циклічна науково-організаційна форма міжнародної співпраці, що уможливлює цілеспрямоване здійснення аналізу її результативності за основними напрямами діяльності, визначеними ключовими партнерами й організаторами. Польсько-українські / українсько-польські наукові форуми проводяться один раз на два роки (від першого у 2006 році — до восьмого у 2019 році). Лише ІХ форум відбувся через три роки на базі Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні у травні 2022 року, що спричинено пандемією COVID-19. Головними методологічними засадами визначення мети і тематичного спрямування проведення форумів є системність, наступність, виперджувальний підхід, прогностичність. Такий підхід уможливлює концентрацію зусиль учасників складного процесу міжнародної діяльності на дослідження актуальних сучасних і перспективних проблем у розвитку освіти і педагогічної науки в обох країнах. Розкрито особливості взаємодії вчених-педагогів Польщі й України не лише під час форумів, а й у період між ними на різних рівнях — загальнодержавних, регіональних, галузевих та безпосередньо на рівнях закладів освіти різних типів обох країн. Обґрунтовано висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку співпраці вчених-педагогів України і Польщі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Нелля Григорівна Ничкало, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Кремень, В.Г. та ін. (ред). (2015a). Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności: Т. 1. Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща — Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кремень, В.Г. та ін. (ред). (2015b). Освіта для сучасності = Edukacja dla współczesności: Т. 2. Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща — Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кремень, В.Г. та ін. (ред.). (2019a). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: Т. 1. Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Мала академія наук України, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://bit.ly/3OVzG6H

Кремень, В.Г. та ін. (ред.). (2019b). Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: Т. 2. Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшаві, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Мала академія наук України, Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття». Київ: Видавництво ТОВ «Юрка Любченка». https://bit.ly/3QeBetx

Національна академія педагогічних наук України. (2022a, 11 травня). Президент НАПН України, академік НАН України і НАПН України Василь КРЕМЕНЬ привітав відкриття ІХ Польсько-Українського / Українсько-Польського форуму, що розпочав роботу 11 травня 2022 року [Відео]. Facebook. https://www.facebook.com/watch/?v=737162437275814

Національна академія педагогічних наук України. (2022b, 23 травня). У Республіці Польща вийшла з друку нова монографія українських вчених-філософів. https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2733/

Ничкало, Н.Г. (2019). VIII Українсько-польський / Польсько-український форум «Освіта для миру / Edukacja dla pokoju». 8-10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-3-1

Ничкало, Н., & Шльосек, Ф. (2019). Одухотворена взаємодія науковців-педагогів двох країн. У В.Г. Кремень (гол. редкол.), Єднання для миру і розвитку. Українсько-польське партнерство в галузі освіти і педагогічних наук / Pojednanie dla pokpju i rozwoju. Partnerstwo ukraińsko-polskie w dziedzinie edukacji i nauk pedagogicznych (с. 17-26). Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Сліверський, Б. (2022). Порозуміння, підтримка, спільний опір, боротьба за європейські цінності. Освіта і суспільство, (5), 5.

Телеканал Рада. (2022, 22 травня). Президент Польщі Анджей Дуда виступив зі зверненням у Верховній Раді України 22.05.2022 [Відео]. YouTube. https://youtu.be/nJVX-M8_gyA

TAK TV. (2019, 8 жовтня). Д/ф «Платформа єднання для миру і розвитку» [Відео]. YouTube. https://youtu.be/gkICo6vjCT4

TAK TV. (2022, 6 травня). Д/Ф «Єднання в творчій співпраці» (2022 р.) [Відео]. YouTube. https://youtu.be/XGy_tkQ5bZQ

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. (2022, 17 maja). Reprezentanci środowiska akademickiego Ukrainy z wizytą w Akademii. https://bit.ly/3OR2Io3

International Association of Universities. (2020). The Impact of COVID-19 on Higher Education around the World. https://bit.ly/3PRsc5V

International Association of Universities. (2022). Higher Education One Year into the Covid-19 Pandemic. Second IAU Global Survey Report. https://bit.ly/3Q5bn7d

Lewowicki, T. (2013). Polsko-ukraiński / ukraińsko-polski rocznik “Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia” — 15 lat pożytecznej działalności. W T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Polsko-ukraiński / Ukraińsko-polski rocznik “Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia” / Польсько-український / українсько-польський щорічник «Професійна освіта: педагогіка і психологія»: Т. 15 (s. 13-23). Częstochowa; Kijów: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. https://bit.ly/3Sz0Vqx

Szlosek, F. (2022). Pedagogika bez granic… Edukacja Ustawiczna Dorosłych, (1), 47-58. https://doi.org/10.34866/nsmx-2p69

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (2022). IX Forum Polsko-Ukrańskie. https://www.umcs.pl/pl/ix-forum-polsko-ukranskie,24217.htm

Опубліковано
2022-07-15
Як цитувати
Ничкало, Н. Г. (2022). ТРАДИЦІЇ І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СПІВПРАЦІ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4147
Розділ
Міжнародна діяльність