ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ

  • Лариса Борисівна Лук'янова Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
  • Лідія Олексіївна Хомич Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1130-4395
Ключові слова: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, педагогічна освіта, освіта дорослих, вчитель, андрагог, наукові здобутки, перспективи розвитку

Анотація

У статті висвітлено результати наукової та організаційної діяльності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Представлено участь вчених Інституту в розробленні законодавчих документів з освіти, освітніх Концепцій, створенні та реалізації державних освітніх програм. Висвітлено статистичні результати щодо підготовлених і виданих одиниць наукової і науково-виробничої продукції; кількості фахових видань, а також підготовлених наукових кадрів для закладів вищої і передвищої освіти; співпраці з міжнародними організаціями і освітніми установами; стану використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності Інституту. Схарактеризовано результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень з проблем педагогічної освіти і освіти дорослих. Окреслено здобутки науково-організаційної діяльності Інституту (робота відділу аспірантури, ради молодих науковців). Представлено участь науковців Інституту у вітчизняних і міжнародних проєктах. Проаналізовано діяльність Центру освіти дорослих, його структурних підрозділів. Визначено перспективи розвитку Інституту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лариса Борисівна Лук'янова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Лідія Олексіївна Хомич, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Коваленко, О., Лук’янова, Л., Помиткін, Е., & Московець, Л. (2021). Психологія людей літнього віку : навчальний посібник. Київ: Видавництво ТОВ «Геопринт». https://bit.ly/3vaGxTk

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ : КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кучерявий, О.Г. (2016). Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення. Київ: ТОВ «ДКС-Центр».

Лук’янова, Л.Б. (2016). Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. 2-ге. вид. Київ: ТОВ «ДКС-Центр».

Лук’янова, Л.Б. (2020). Законодавче забезпечення освіти дорослих в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Наукова співдоповідь на загальних зборах НАПН України 20 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-1-2

Лук’янова, Л.Б. (2021a). Концепція діяльності університетів третього віку в Україні. Київ: ТОВ «Юрка Любченка».

Лук’янова, Л.Б. (2021b). Концепція підготовки педагогічного персоналу для освіти дорослих. Київ: ТОВ «Юрка Любченка».

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. (2019, 15 лютого). Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010 (259). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0259731-19

Міністерство освіти і науки України. (2018, 16 липня). Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти в Україні (776). https://bit.ly/38hAgMj

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. (2020, 23 грудня). Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2736-20). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20

Ничкало, Н.Г., Лук’янова, Л.Б., & Хомич, Л.О. (2021). Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід : науково-аналітична доповідь. Київ: ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/726268/

Ничкало, Н.Г. (ред.). (2018). Не зміряти у вік славетні справи інституту: до 25-річчя Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (1993-2018 рр.) : довідкове видання. Вінниця: Т.П. Барановська.

Ничкало, Н.Г. (2019). VIII Українсько-польський / Польсько-український форум «Освіта для миру / Edukacja dla pokoju». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-3-1

Панич, О. (ред.). (2021). Державна політика у сфері освіти дорослих в Україні : звіт за результатами дослідження. Київ: Представництво DVV International в Україні. https://bit.ly/3MffWKb

Опубліковано
2022-02-21
Як цитувати
Лук’янова, Л. Б., & Хомич, Л. О. (2022). ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4109
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України