ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

  • Світлана Леонідівна Чуніхіна Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0813-6741
Ключові слова: соціальна психологія, політична психологія, життєвий світ, психологічна безпека, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

У статті висвітлено головні здобутки вітчизняної соціально- та політико-психологічної науки протягом останніх 30 років у системі Національної академії педагогічних наук України на базі Інституту соціальної та політичної психології, а також окреслено основні напрями її подальшого розвитку. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, створений у 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології, з 1996 р. набув статусу Інституту. Учені установи складають ядро заснованої академіком В.А. Роменцем наукової школи психології вчинку. Склалися і здобули визнання також наукові школи соціально-психологічного мислення (М.М. Слюсаревський), психології особистісного життєтворення (Т.М. Титаренко), інтеракційно-дискурсивної психології влади і спільнот (В.О. Васютинський), рольової теорії особистості (П.П. Горностай), медіапсихології (Л.А. Найдьонова). У 2019 р. семи науковцям Інституту присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін». У доробку установи близько 7000 публікацій. Інститут є наразі єдиним в Україні науковим центром, який не лише вивчає громадську думку, а й розробляє наукову тематику з проблем її цілеспрямованого формування. Учені Інституту здійснили першопрохідницький внесок у розвиток в Україні медіаосвітнього та арттерапевтичного рухів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Леонідівна Чуніхіна, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат психологічних наук, заступник директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Горностай, П.П. (2007). Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. Киев: Интерпресс ЛТД.

Губеладзе, І.Г. (2015) Сільська молодь у місті: пошук ідентичності : монографія. Київ: Міленіум. https://lib.iitta.gov.ua/720625/

Слюсаревський, М.М., Найдьонова, Л.А., Титаренко, Т.М., Татенко, В.О., Горностай, П.П., Кочубейник, О.М., & Лазоренко, Б.П. (2020). Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін : реферативний опис роботи. Київ: Талком. https://bit.ly/3LDZyCL

Найдьонова, Л., Чуніхіна, С., Чорна, Л., Умеренкова, Н., & Гутник, К. (2021). Організаційна модель поственції суїциду (буліциду) або його спроби в закладі освіти: аналіз зарубіжного досвіду. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (48), 124-144. https://doi.org/10.33120/sssppj.vi48(51).244

Слюсаревський, М.М. (2002). Соціальна напруженість: теоретична модель необхідних і достатніх показників. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (5), 24-34.

Слюсаревський, М.М. (2007). Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб’єктного потенціалу особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології, (16), 109-127.

Татенко, В.О. (2021) Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід : монографія. 2-е вид. Кропивницький: Імекс-ЛТД. https://bit.ly/35Dt50b

Титаренко, Т.М. (2020) Посттравматичне життєтворення: способи досягнення психологічного благополуччя : монографія. Кропивницький : Імекс-ЛТД.

Опубліковано
2022-02-21
Як цитувати
Чуніхіна, С. Л. (2022). ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4106
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України