ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ: ВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — ДО КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК

  • Валентина Олександрівна Радкевич Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-9233-5718
Ключові слова: Інститут професійної освіти НАПН України, професійна освіта, наукова, освітня, експериментальна, видавнича, міжнародна, інноваційна діяльність

Анотація

Проаналізовано основні напрями діяльності інституту як наукової установи, що забезпечує науково-методичний супровід модернізації професійної та фахової передвищої освіти, системно впроваджуючи принципи прогностичності, академічної свободи, доброчесності й студентоцентризму. Охарактеризовано виконані в інституті наукові фундаментальні та прикладні дослідження і впроваджені в закладах професійної та фахової передвищої освіти педагогічні й методичні системи, концепції, методи, методики, технології тощо. Представлено інноваційну освітню діяльність, що здійснювалася під керівництвом учених інституту. Розкрито результати підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів для закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в аспірантурі та докторантурі. Висвітлено розвиток видавничої, інформаційно-аналітичної, експертної, проєктної діяльності та міжнародних наукових зв’язків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Олександрівна Радкевич, Інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Базиль, Л. (2019b). Від наукових досягнень — до кращих наукових практик. Педагогічна газета, (270), 5.

Базиль, Л. (2019а). Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону. Професійна освіта, (84), 54-55.

Базиль, Л. (2019с). Соціальне партнерство й інші пріоритетні завдання профтехосвіти. Освіта і суспільство, (7), 6.

Базиль, Л. (2020b). Науково-методичний супровід діяльності закладів професійної освіти. Педагогічна газета, (276), 6.

Базиль, Л. (2020а). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання. Педагогічна газета, (277), 3.

Єршова, Л.М., & Базиль, Л.О. (2020). Ефективні вектори співпраці інституту професійно-технічної освіти НАПН України з навчально(науково)-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-8-1

Інститут професійної освіти НАПН України. (2022a). Педагогічні інновації для освітньої практики. https://ivet.edu.ua/index.php/activity/pedahohichni-innovatsii

Інститут професійної освіти НАПН України. (2022b). Планова продукція з тем наукових досліджень Інституту професійної освіти НАПН України. https://ivet.edu.ua/index.php/repozytarii/produktsiia-ndr

Інститут професійної освіти НАПН України. (2022c). Експериментальна робота. https://ivet.edu.ua/index.php/activity/eksperymentalna-robota/zvity

Інститут професійної освіти НАПН України. (2022d). Наукові школи вчених Інституту професійної освіти НАПН України. https://ivet.edu.ua/index.php/activity/naukovi-shkoly

Інститут професійної освіти НАПН України. (2022e). Відеоархів конференцій. https://ivet.edu.ua/index.php/events/arkhiv-konferentsii

Кремень, В.Г. (2021). Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 році та завдання на 2021 рік. Наукова доповідь на загальних зборах НАПН України 9 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-1-1

Луговий, В.І., Регейло, І.Ю., & Гудим, І.М. (2021). Про співпрацю Національної академії педагогічних наук України з комітетами Верховної Ради України у 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-16-2

Радкевич, В.О., & Артюшина, М.В. (Ред.). (2017). Професійно-технічна освіта : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О., & Єршова, Л.М. (Ред.) (2019). Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали. Житомир: Полісся.

Радкевич, В.О. (Ред). (2018а). Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2017) : довідник: у 5 ч. Ч. 1: Структура Інституту. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О. (Ред). (2018b). Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2017) : довідник: у 5 ч. Ч. 2: Науково-організаційна діяльність. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О. (Ред). (2018c). Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2017) : довідник: у 5 ч. Ч. 3: Експериментальна діяльність. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О. (Ред). (2018d). Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2017) : довідник: у 5 ч. Ч. 4: Дайджест наукових розробок. Київ : ІПТО НАПН України.

Радкевич, В.О. (Ред). (2018e). Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (2013-2017) : довідник: у 5 ч. Ч. 5: Бібліографічний покажчик наукових праць. Київ: ІПТО НАПН України.

Радкевич, В. (2019a). Роль професійної освіти в реалізації цілей сталого розвитку суспільства. Професійна освіта, (1), 5-9.

Радкевич, В. (2019b). Від наукових досліджень — до кращих освітніх практик. Професійна освіта, (2), 9-11.

Радкевич, В. (2021a). Науковий супровід забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти. Професійна освіта, (3), 12-13.

Радкевич, В.О. (2021b). Наукова платформа професійної освіти: сталий розвиток. Наукова доповідь на ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання», присвяченій 30-річчю Незалежності України та 15-річчю заснування Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (25 березня 2021 р.). Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-17-1

Радкевич, В.О., Бородієнко, О.В., Пуховська, Л.П., Лапа, О.В., Зуєва, А.Б., Гуменна, Л.С., Остапенко, А.В., & Малишева, М.Р. (2021). Професійна (професійно-технічна) освіта України: початок ХХІ століття : енциклопедія (Радкевич, В.О. ред.). Житомир: Полісся.

Радкевич, В.О., & Єршова Л.М. (Ред.) (2021). Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали. Житомир: Полісся.

Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021a). Професійна (професійно-технічна) освіта для потреб особистості, економіки, суспільства. In В.Г. Кремень, ред., Національна доповідь про стан і перспективи розвитку в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (с. 76-81). Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Радкевич, В.О., Єршова, Л.М., & Ничкало, Н.Г. (2021b). Сучасна фахова передвища і вища освіта — ключова умова конкурентоспроможності України. In В.Г. Кремень, ред., Національна доповідь про стан і перспективи розвитку в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (с. 82-86). Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Радкевич, В. О. (2022). ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ: ВІД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ — ДО КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4115
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України