УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ПОРТРЕТ КИЄВА: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЯ

Аналітичний огляд спеціальностей підготовки

  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Олена Миколаївна Слюсаренко Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-1794
  • Жаннета Василівна Таланова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: бакалаврська і магістерська підготовка, спеціальності мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, STEM спеціальності, оптимізація університетської мережі, інноваційний високотехнологічний тип прогресу, місто Київ, регіональні стратегії

Анотація

Здійснено аналітичний огляд розподілу між закладами вищої освіти бакалаврської і магістерської підготовки за спеціальностями у Києві. З’ясовано надмірне поширення багатьох спеціальностей груп мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, що зумовлює невиправдане розпорошення і дублювання підготовки, відтак деконцентрацію і послаблення кадрового, дослідницького, інноваційного, інфраструктурного, організаційного і фінансового ресурсу, зрештою втрату конкурентоспроможності. Натомість скромно представлена або взагалі відсутня підготовка за низкою актуальних STEM спеціальностей, що суперечить інноваційному високотехнологічному типу прогресу людства, а, отже, спричиняє відставання від глобального розвитку. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення столичної університетської мережі шляхом укрупнення закладів, оптимізації структури підготовки в них з використанням акредитаційних, рейтингових, класифікаційних й інших механізмів оцінювання якості інституційної діяльності. Рекомендації можуть бути використані для створення регіональних стратегій університетського розвитку в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олена Миколаївна Слюсаренко, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Жаннета Василівна Таланова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України; Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, аналітичний менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2021a). Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. (2021b). Наукова та інноваційна діяльність України. 2020 рік. http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. (2021c). Статистичний щорічник України. 2020 рік. http://www.ukrstat.gov.ua/

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Луговий, В., & Таланова, Ж. (ред.). (2020). Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2020a). Рейтинговий розподіл та формульне фінансування українських університетів: проблема суб’єктивізму і недовіри. Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (10), 35-69. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-10-2-35-69

Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2020b). Моніторинг, мотивація, мобілізація задля конкурентоспроможності університетів України: механізми реалізації. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-1

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2021). Дві стратегії розвитку вищої освіти: якої бракує Україні? Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (12), 35-52. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Carnegie Classifications. (2021). Indiana University Center for Postsecondary Research. https://carnegieclassifications.iu.edu/

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2019). University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, (2), 60-77. https://doi.org/10.32405/2617-3107-2019-1-8

Lugovyi, V., Slyusarenko, O., & Talanova, Zh. (2020). Challenge of developing quality profile of higher education in Ukraine. Education: Modern Discourses, (3), 57-77. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-06

QS Top Universities. (2021). QS World University Rankings 2022. https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

Shanghai Ranking. (2021a). 2021 Academic Ranking of World Universities. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Shanghai Ranking. (2021b). Global Ranking of Academic Subjects. https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

THE World University Rankings. (2021). World University Rankings 2022. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking

World Bank Group. (2019). Review of the Education Sector in Ukraine. Moving towards Effectiveness, Equity and Efficiency (RESUME3). Overview. https://bit.ly/30vLppl

Опубліковано
2022-02-18
Як цитувати
Луговий, В. І., Слюсаренко, О. М., & Таланова, Ж. В. (2022). УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ПОРТРЕТ КИЄВА: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЯ: Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України