ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 червня 2022 р.

  • Валерій Юхимович Биков Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5890-6783
Ключові слова: Інститут цифровізації освіти НАПН України, цифрове навчальне середовище, дистанційне навчання, цифрова компетентність, відкрита освіта, відкрита наука

Анотація

У доповіді представлено результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту цифровізації освіти НАПН України за 2018-2022 рр. У звітному періоді науковці здобули нові результати у розв’язуванні теоретико-методичних і психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти, її подальшої цифровізації, формування та розвитку освітньо-наукового цифрового середовища, створення, впровадження і використання в національній системі освіти ІКТ-орієнтованих платформ та цифрових інструментів систем відкритої освіти і науки. Висвітлено науковий доробок працівників установи, результати підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Представлено підсумки експериментальної діяльності всеукраїнського рівня, зокрема експерименту «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids). Висвітлено позитивну динаміку цитувань наукових праць учених Інституту й збільшення кількості англомовних публікацій, представлення результатів досліджень науковців у періодичних друкованих і електронних виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Web of Science і Scopus). Міжнародну діяльність розкрито в результатах партнерської співпраці у наукових та освітянських проєктах, зокрема консультації в межах «Академічного дослідницького консорціуму з інтеграції баз даних, робототехніки та мовних технологій» з питань використання хмаро орієнтованої платформи відкритого навчання та досліджень для співробітництва у віртуальних колективах, які працюють на концептуальних засадах європейського дослідницького простору (ERA). Презентовано вплив діяльності Інституту на процеси цифровізації науково-освітньої діяльності НАПН України, що здійснюється через підтримування функціонування і розвиток Електронної бібліотеки НАПН України, електронного наукового фахового видання, проєктування Української електронної енциклопедії освіти. Окреслено окремі проблеми, розв’язання яких сприятиме підвищенню ефективності наукової та науково-організаційної роботи Інституту, його розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерій Юхимович Биков, Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Биков, В.Ю., Буров, О.Ю., & Дементієвська, Н.П. (2019). Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі. Інформаційні технології і засоби навчання, 70(2), 313-331. https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2876

Биков, В.Ю. (2021). Формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 18 березня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-3

Биков, В.Ю., Спірін, О.М., Іванова, С.М., Вакалюк, Т.А., Мінтій, І.С., & Кільченко, А.В. (2021a). Наукометричні показники оцінювання результативності досліджень наукових установ і закладів освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 86(6), 289-312. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4656

Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., & Лупаренко, Л.А. (2021b). Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних. Інформаційні технології і засоби навчання, 85(5), 360-383. https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4750

Гриб’юк, О.О. (2021). Дослідницьке навчання учнів з використанням імерсивних технологій у контексті їх впливу на інтелектуальний і психофізіологічний розвиток. Перспективи та інновації науки, 5(5), 185-204. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)-185-204

Інститут цифровізації освіти НАПН України. (2022a). Публікації наукових співробітників Інституту цифровізації освіти НАПН України. https://lib.iitta.gov.ua/730952/

Інститут цифровізації освіти НАПН України. (2022b). Дисертаційні роботи, підготовлені до захисту та захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту зі спеціальності 13.00.10 — інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 2017-2021 рр. https://lib.iitta.gov.ua/730950/

Коваленко, В.В., Мар’єнко, М.В., & Сухіх, А.С. (2021) Особливості впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. Нова педагогічна думка, 3(107), 86-90. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2021-107-3-86-90

Литвинова, С.Г., & Соколюк, О.М. (2022). Критерії та показники оцінювання якості освітніх об’єктів доповненої реальності в підручниках фізики. Інформаційні технології і засоби навчання, 88(2), 23-37. https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4870

Литвинова, С.Г. (2019). SMART KIDS як технологія навчання учнів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 71(3), 53-69. https://doi.org/10.33407/itlt.v71i3.2823

Овчарук, О.В., & Іванюк, І.В. (2022). Результати онлайн-опитування «Готовність і потреби вчителів щодо використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину: січень-лютий 2022»: аналітичний звіт. ІЦО НАПН України. http://lib.iitta.gov.ua/730808/

Пінчук, О., & Соколюк, О. (2021). Цифрові засоби підтримки міжпредметної навчальної діяльності школярів і розвитку професійних компетентностей учителів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (55), 97-108. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-97-108

Шишкіна, М.П. (2021). Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у закладах освіти. In Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». https://lib.iitta.gov.ua/729364/

Bykov, V.Yu., & Shyshkina, M.P. (2018). The conceptual basis of the university cloud-based learning and research environment formation and development in view of the open science priorities. Information Technologies and Learning Tools, 68(6), 1-19. https://doi.org/10.33407/itlt.v68i6.2609

Burov, O., & Pinchuk, O. (2022). Extended Reality in Digital Learning: Influence, Opportunities and Risks’ Mitigation. In S. Lytvynova, O. Burov, N. Demeshkant, V. Osadchyi, S. Semerikov (Eds.), CEUR Workshop Proceedings: Vol. 3104. 6th International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-Oriented Approach, 3L-Person 2021 (pp. 119-128). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-3104/paper187.pdf

Ivaniuk, I.V., & Ovcharuk, O.V. (2021). Problems and needs of teachers in the organization of distance learning in Ukraine during quarantine caused by Covid-19 pandemic: 2021 research results. Information Technologies and Learning Tools, 85(5), 29-41. https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4669

Lytvynova, S. (2018). Cognitive Tasks Design by Applying Computer Modeling System for Forming Competences in Mathematics. In V. Ermolayev, V. Peschanenko, A. Spivakovsky, M.C. Suarez-Figueroa, V. Yakovyna, V. Kobets, Y. Prytula, H. Kravtsov, V. Kharchenko, M. Nikitchenko (Eds.), CEUR Workshop Proceedings: Vol. 2104. 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, ICTERI 2018 (pp. 278-293). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_150.pdf

Marienko, M. (2022). The Current State of Using the Cloud-based Systems of Open Science by Teachers of General Secondary Education. In S. Semerikov, V. Osadchyi, O. Kuzminska (Eds.), Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology: Vol. 2 (pp. 466-472). https://doi.org/10.5220/

Soroko, N.V., Soroko, V.M., Mukasheva, M., Ariza Montes, M.M., & Tkachenko, V.A. (2021). Using of virtual reality tools for the development of steam education in general secondary education. Information Technologies and Learning Tools, 86(6), 87-105. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4749

Опубліковано
2022-07-11
Як цитувати
Биков, В. Ю. (2022). ПРО НАУКОВУ І НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018-2022 рр. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 16 червня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4143
Розділ
Засідання Президії НАПН України