ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАПН УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  • Лариса Дмитрівна Березівська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5068-5234
  • Сніжана Вікторівна Тарнавська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0981-939X
Ключові слова: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, наукові дослідження, інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти та науки, електронні ресурси, освітянські бібліотеки

Анотація

Розкрито основні напрями, здобутки та перспективи діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 20-річний період. Зазначено, що до пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки належать: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти; науково-інформаційне забезпечення розвитку освіти; формування галузевого інформаційного ресурсу; координування й науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України; розвиток соціокультурної роботи; міжнародне співробітництво. Проаналізовано результати наукової діяльності. За час функціонування бібліотеки виконано 13 комплексних наукових досліджень міждисциплінарного характеру, нині здійснюються 3 прикладні наукові дослідження. Розглянуто досягнення науково-інформаційної та бібліотечної діяльності, спрямованої на формування галузевого інформаційного ресурсу, та надання доступу до нього. Акцентовано на створенні електронних ресурсів, що актуалізувалося в умовах розвитку інформаційного суспільства, цифровізації освіти, широкого запровадження дистанційної освіти в умовах пандемії COVID-19. Представлено основні результати науково-методичного забезпечення мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лариса Дмитрівна Березівська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Сніжана Вікторівна Тарнавська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

кандидат історичних наук, вчений секретар Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Березівська, Л.Д., Закатнов, Д.О., & Страйгородська, Л.І. (2020). Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського на 2017-2026 роки (Л.Д. Березівська, ред.). http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/Strategy_2020.pdf

Березівська, Л.Д., Лобановська, І.Г., Пономаренко, Л.О., Тарнавська, С.В., & Хемчян, І.І. (2021). Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти. In В.Г. Кремень (ред.), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія (с. 150-156). Київ: КОНВІ ПРІНТ (До 30-річчя незалежності України). https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Березівська, Л.Д. (2019a). Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України (1999-2019): здобутки та перспективи розвитку. In Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7 листопада 2019 р. (с. 6-12). http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf

Березівська, Л.Д. (2019b). Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухом-линського за 2015-2019 рр. та перспективи її розвитку: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 вересня 2019 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 1(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2019-1-1-2-1

Березівська, Л.Д. (ред.) (2019c). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухом-линського: здобутки та перспективи (2015-2019) : інформаційний довідник. Вінниця: ТВОРИ. http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/handbook_DNPB_2015-2019.pdf

Березівська, Л.Д. (2019d). Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як основа професійної підготовки педагогів. In В.Г. Кремень, В.П. Коцур, Н.Г. Ничкало, Ф. Шльосек, С.О. Довгий, Л.Б. Лук’янова, М.П. Вовк, К.В. Котун (ред.), Освіта для миру = Edukacja dla pokoju (с. 222-228). Т. 2. Київ: ТОВ «Юрка Любченка». https://lib.iitta.gov.ua/717478/

Березівська, Л.Д. (2021a). Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 7 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-2-5

Березівська, Л.Д. (2021b). Результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України за 2021 р. та завдання на 2022 р. In Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки : збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції, НАПН України, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського (с. 5-21). https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=30107

Березівська, Л.Д., & Деревянко, Т.М. (2020). Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» й онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників: видатні педагоги-ювіляри». Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-4

Березівська, Л.Д., & Сухомлинська, О.В. (2017). Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України. In В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов, С.О. Сисоєва, С.Д. Максименко, О.І. Ляшенко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух (ред.), Національна академія педагогічних наук України — 25 років : інформаційний довідник (с. 118-121). Київ: Видавничий дім «Сам». https://bit.ly/3x6tCTK

Березівська, Л.Д., Закатнов, Д.О., Тарнавська, С.В., & Страйгородська, Л.І. (2021). Діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в умовах пандемії COVID-19: виклики, проблеми та шляхи їх розв’язання. Науково-педагогічні студії, (5), 120-135. https://doi.org/10.32405/2663-5739-2021-5-120-135

Berezivska, L.D., Pinchuk, O.P., & Varaksina, N.V. (2020). The webportal of V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine as an information resource for implementation of research in education, pedagogy and psychology. Information Technologies and Learning Tools, 78(4), 249-265. https://doi.org/10.33407/itlt.v78i4.4055

Опубліковано
2022-02-21
Як цитувати
Березівська, Л. Д., & Тарнавська, С. В. (2022). ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАПН УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4108
Розділ
До 30-річчя Національної академії педагогічних наук України