МЕРЕЖА ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • Василь Григорович Кремень Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5459-1318
  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
  • Жаннета Василівна Таланова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: аналітичний огляд, державні заклади вищої освіти, оптимізація університетської мережі, укрупнення закладів, конкурентоспроможність

Анотація

Здійснено аналітичний огляд вітчизняної мережі 176 державних закладів вищої освіти (ЗВО) типу університет, академія, інститут, які складають основу національної вищої освіти, готують понад 80 % здобувачів, з метою визначення шляхів підвищення їх конкурентоспроможності. Мережа містить як потужні заклади, що беруть участь у провідних міжнародних рейтингах, так і значну кількість слабких, неефективних ЗВО. Мережа потребує оптимізації з огляду на надмірну кількість малопотужних закладів, які не спроможні забезпечити необхідну якість освіти, часто дублюють підготовку в одному місті, готують фахівців за спеціальностями, які не відповідають профілю закладу, натомість споживають значні ресурси. За результатами запропоновано рекомендації для вдосконалення національної мережі ЗВО, передовсім шляхом їх укрупнення. Аналітичне дослідження може слугувати підставою для прийняття рішень з підвищення ефективності й конкурентоспроможності ЗВО України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь Григорович Кремень, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Жаннета Василівна Таланова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, аналітичний менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2021а). Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2020 році. http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. (2021b). Статистичний щорічник України. 2020 рік. http://www.ukrstat.gov.ua/

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Луговий, В., Слюсаренко, О., & Таланова, Ж. (2021). Дві стратегії розвитку вищої освіти: якої бракує Україні? Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», (12), 35-52. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2021-12-2-35-52

Президент України. (2002, 17 квітня). Про Національну доктрину розвитку освіти (347/2002). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Саух, П. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7

European University Association. (2019, May 8). University Mergers in Europe 2019. https://eua.eu/resources/publications/828:university-mergers-in-europe.html

QS Top Universities. (2021). QS World University Rankings 2022. https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

Shanghai Ranking. (2021a). Academic Rankins of World Universities. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Shanghai Ranking. (2021b). Global Rankins of Academic Subjects. https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

THE World University Rankings. (2021). World University Rankings 2022. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking

World Bank Group. (2019). Review of the Education Sector in Ukraine. Moving towards Effectiveness, Equity and Efficiency (RESUME3). Overview. https://bit.ly/30vLppl

Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Саух, П. Ю., & Таланова, Ж. В. (2022). МЕРЕЖА ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ . Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали