АСПІРАНТСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ В УКРАЇНІ

  • Володимир Іларіонович Луговий Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1650-066X
  • Петро Юрійович Саух Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9767-7496
  • Жаннета Василівна Таланова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: аналітичний огляд, аспірантура, заклади вищої освіти, наукові установи, вдосконалення аспірантської мережі, конкурентоспроможність

Анотація

Здійснено параметричний аналіз вітчизняної аспірантської мережі, яка за законом забезпечує підготовку здобувачів на третьому (освітньо-науковому / освітньо-творчому) рівні вищої освіти. З’ясовано, що за період 2010-2021 рр. ця мережа зазнала істотного скорочення, що не відповідає світовим тенденціям університетського розвитку в умовах інноваційного типу прогресу. У мережі аспірантур 217 закладів вищої освіти (ЗВО) навчається 91 % усіх аспірантів, решта 9 % — у наукових установах. Загалом в Україні аспіранти відносно контингенту бакалаврських і магістерських студентів становлять 2,5 %. При цьому існує слабка залежність відсотку аспірантів від потужності закладу: у менш потужних — 2,0 %, у потужних — 3,0 %, не перевищуючи 4-5 %, за винятком Сумського державного університету (7,7 %). За такою насиченістю аспірантами провідні українські ЗВО значно поступаються світовим лідерам університетської освіти. Низьким залишається відсоток іноземних аспірантів, особливо з розвинутих країн. У 2021 р. до аспірантури в Україні вступило лише 10 (2,3 %) громадян країн ОЕСР. Крім того, вітчизняна аспірантська мережа недооцінюється іноземними громадянами за STEM спеціальностями (галузями знань), пов’язаними із високотехнологічною сферою діяльності (відповідну підготовку обирають лише 24 % вступників). Зроблено висновок, що найбільш конкурентоспроможні ЗВО України недовантажені аспірантською підготовкою, яка зазнає розпорошеності у великій кількості малопотужних закладів. Очевидно, що загальне укрупнення ЗВО України, яке назріле, може стати важливим чинником вдосконалення аспірантської мережі. Відтак, аналітичне дослідження має слугувати певною підставою для прийняття рішень з підвищення ефективності й конкурентоспроможності ЗВО України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Іларіонович Луговий, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Петро Юрійович Саух, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Жаннета Василівна Таланова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, аналітичний менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Державна служба статистики України. (2022а). Аспірантура в Україні. http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. (2022b). Вища та фахова передвища освіта в Україні у 2021 році. http://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. (2022с). Чисельність населення (за оцінкою) на 1 лютого 2022 року та середня чисельність у січні 2022 року. http://www.ukrstat.gov.ua/

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Єдина державна електронна база з питань освіти. (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. https://registry.edbo.gov.ua/search/

Кабінет Міністрів України. (2018, 14 березня). Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні (154-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-р

Кремень, В.Г. (ред.). (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua

Кремень, В.Г., Луговий, В.І., Саух, П.Ю., & Таланова, Ж.В. (2022). Мережа державних закладів вищої освіти України: Аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Луговий, В., & Петроє, О. (ред.). (2021). Теоретичні основи підвищення дослідницької спроможності університетів України у контексті імплементації концепції «Відкрита наука» : препринт (аналітичні матеріали). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7644-53-7-2021

Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045

Саух, П. (2020). Стратегічне бачення нової моделі вищої освіти: рух до створення університетів світового класу. Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(2). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-7

Слюсаренко, О.М. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Carnegie Classification of Institutions of Higher Education. (2022, February 18). 2021 Update — Facts & Figures. Descriptive Highlights. Indiana University Center for Postsecondary Research. https://bit.ly/3x6NIeC

Institute of Education Sciences. National Center for Educational Statistics. (2022). Digest of Educational Statistics. Most Current Digest Tables. https://bit.ly/3NQPWpi

QS Top Universities. (2021). QS World University Rankings 2022. https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

Shanghai Ranking. (2021a). 2021 Academic Ranking of World Universities. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

Shanghai Ranking. (2021b). Global Ranking of Academic Subjects. https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021

THE World University Rankings. (2021). World University Rankings 2022. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Луговий, В. І., Саух, П. Ю., & Таланова, Ж. В. (2022). АСПІРАНТСЬКА ПІДГОТОВКА ЯК ФАКТОР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ В УКРАЇНІ. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4136
Розділ
Науково-аналітичні доповіді і матеріали