ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 травня 2022 р.

  • Світлана Андріївна Калашнікова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3836-1915
  • Юрій Андрійович Скиба Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2238-8272
  • Олена Миколаївна Слюсаренко Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7957-1794
  • Жаннета Василівна Таланова Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4007-2677
Ключові слова: забезпечення якості, Інститут вищої освіти НАПН України, Національна академія педагогічних наук України, освітньо-наукові програми, підготовка докторів філософії

Анотація

У доповіді представлено інформацію про забезпечення якості підготовки докторів філософії за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Показано вплив системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на якість підготовки докторів філософії в Інституті вищої освіти НАПН України. Наголошено, що якість підготовки забезпечується системою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, її моніторингом, актуальністю змісту навчальних дисциплін, високою кваліфікацією кадрів, спрямуванням істотних фінансових ресурсів в освітній процес, низкою необхідних організаційних заходів і процедур, зокрема міжнародних. Зазначено, що кожну освітньо-наукову програму Інституту Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у 2021 р. акредитувало з визначенням «зразкова».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Світлана Андріївна Калашнікова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, радник дирекції Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Юрій Андрійович Скиба, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Олена Миколаївна Слюсаренко, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Жаннета Василівна Таланова, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, м. Київ, Україна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, аналітичний менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, м. Київ, Україна

Список використаних джерел

Закон України «Про вищу освіту». (2014, 1 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (2015, 26 листопада). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інститут вищої освіти НАПН України. (2020). Стратегія розвитку Інституту вищої освіти НАПН України на 2020-2025 роки. https://bit.ly/3I1FIkj

Інститут вищої освіти НАПН України. (2022). Аспірантура. https://ihed.org.ua/education/aspirantura/

Кабінет Міністрів України. (2011, 23 листопада). Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (1341). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п

Кабінет Міністрів України. (2016, 23 березня). Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (261). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п

Кабінет Міністрів України. (2022, 23 лютого). Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (286-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-р

Луговий, В., & Таланова, Ж. (ред.). (2020). Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020

Міністерство освіти і науки України. (2018-2021). Затверджені стандарти вищої освіти. https://bit.ly/2NKlhwd

Національна академія педагогічних наук України. (2020). Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. http://naps.gov.ua/ua/activities/research/mon23/

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. (2021). Додаток до протоколу № 13 (56) засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 липня 2021 р. https://bit.ly/3HDXIRD

Національний Еразмус+ офіс в Україні. (2022). База і новини проєктів Еразмус+, Темпус, Жан Моне. https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Слюсаренко, О.М. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації : монографія. Київ: Пріоритети. https://lib.iitta.gov.ua/10225/

Таланова, Ж.В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ: Міленіум. https://bit.ly/30Yv75J

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. (2014, 27 червня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Калашнікова, С. А., Скиба, Ю. А., Слюсаренко, О. М., & Таланова, Ж. В. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» В ІНСТИТУТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ: Наукова доповідь на засіданні Президії НАПН України 19 травня 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4141
Розділ
Засідання Президії НАПН України