Приклади оформлення списку використаних джерел

Приклади оформлення списку використаних джерел у Віснику Національної академії педагогічних наук України відповідно до APA Style (детальніше)

Закон України
Закон України «Про освіту». (2017, 5 вересня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
(Закон України, 2020)

Указ Президента України
Президент України. (2020, 3 червня). Про вдосконалення вищої освіти в Україні (210/2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020
(Президент України, 2020)

Постанова Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України. (2017, 12 липня). Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (545). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п
(Кабінет Міністрів України, 2017)

Розпорядження Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України. (2017, 13 грудня). Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (903-р). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-р
(Кабінет Міністрів України, 2017)

Наказ Міністерства освіти і науки України
Міністерство освіти і науки України. (2017, 13 липня). Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів (1028). https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56646/
(МОН України, 2017)

Книга
Кремень, В.Г., & Ільїн, В.В. (2020). Людина у викликах цивілізації: від минулого – до майбутнього: Людина. Освіта. Соціум : монографія. Київ: Грамота.
(Кремень & Ільїн, 2020)

Книга за редакцією
Кремень, В.Г. (ред.). (2022). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2021 р. Київ: НАПН України. https://doi.org/10.37472/zvit2021
(Кремень, 2022)

Книга з авторами та за редакцією
Воробйова, О., Дебич, М., Луговий, В., Оржель, О., Слюсаренко, О., Таланова, Ж., & Трима К. (2020). Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції : монографія (В. Луговий, Ж. Таланова, ред.). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-38-0-2020
(Воробйова та ін., 2020)

Книга, більше 20 авторів
Аніщенко, О.В., Базелюк, Н.В., Березівська, Л.Д., Бех, І.Д., Биков, В.Ю., Бойко, А.Е., Вашуленко, О.П., Вербицький, В.В., Вітренко, Ю.М., Ворона, В.О., Гавриш, Н.В., Гальченко, М.С., Гордієнко, В.П., Гудим, І.М., Джурило, А.П., Довбищенко, В.І., Драч, І.І., Єршова, Л.М., Жиляєв, І.Б., … Ярошенко, О.Г. (2021). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (До 30-річчя незалежності України) : монографія (В.Г. Кремень, ред.). Національна академія педагогічних наук України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua  
(Аніщенко та ін., 2021)

Anishchenko, O.V., Bazeliuk, N.V., Bekh, I.D., Berezivska, L.D., Boiko, A.E., Bykov, V.Yu., Chepelieva, N.V., Chunikhina, S.L., Dotsenko, P.P., Dovbyshchenko, V.I., Drach, I.I., Dzhurylo, A.P., Halchenko, M.S., Havrysh, N.V., Hordiienko, V.P., Hudym, I.M., Ivanova, S.M., Kalashnikova, S.A., Kalinina, L.M., … Zhyliaiev, I.B. (2021). National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine (To the 30th Anniversary of Ukraine’s Independence) : a monograph (V.H. Kremen, Ed.). National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Kyiv: KONVI PRINT. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-en
(Anishchenko et al., 2021)

Книга без авторів
Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку
. (2017). 2-ге вид. Львів: Кальварія. http://ukraine2030.org/uk/book
(Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку, 2017)

Розділ книги
Биков, В.Ю. (2008). Дистанційне навчання. У В.Г. Кремень (ред.), Енциклопедія освіти України (с. 191-193). Київ: Юрінком Інтер.
(Биков, 2008)

Стаття у науковому журналі
Луговий, В.І., Слюсаренко, О.М., & Таланова, Ж.В. (2022). Університетський портрет Києва: проблема збереження науково-технологічного профіля. Аналітичний огляд спеціальностей підготовки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4101
(Луговий, Слюсаренко & Таланова, 2022)

Lokshyna, O., & Topuzov, O. (2021). COVID-19 and education in Ukraine: Responses from the authorities and opinions of educators. Perspectives in Education, 39(1), 207-230. https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i1.13
(Lokshyna & Topuzov, 2021)

Spirin, O.M., Vakaliuk, T.A., Ievdokymov, V.V., & Sydorenko, S.I. (2022). Criteria for Selecting a Cloud-Based Learning Management System for a Higher Education Institution. Information Technologies and Learning Tools, 89(3), 105-120. https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4958
(Spirin et al., 2022)

Стаття у матеріалах конференції
Zaika, O.V., Vakaliuk, T.A., Riabko, A.V., Kukharchuk, R.P., Mintii, I.S., & Semerikov, S.O. (2021). Selection of online tools for creating math tests. In S.H. Lytvynova, & S.O. Semerikov (Eds.), CEUR Workshop Proceedings: Vol. 2898. 4th International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2021 (pp. 82-106). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-2898/paper04.pdf
(Zaika, et al., 2021)

Morze, N., & Makhachashvili, R. (2021). Digital competence in e-governance education: A survey study. In V. Snytyuk, A. Anisimov, I. Krak, M. Nikitchenko, O. Marchenko, F. Mallet, V. Tsyganok, A. Chris, A. Pester, H. Tanaka, K. Henke, O. Chertov, S. Bozoki, & V. Vovk (Eds.), CEUR Workshop Proceedings: Vol. 2833. 7th International Conference “Information Technology and Interactions”, IT and I 2020 (pp. 93-102). CEUR-WS. http://ceur-ws.org/Vol-2833/Paper_9.pdf
(Morze & Makhachashvili, 2021)

Вебсторінка
Міністерство освіти і науки України. (2020, 12 червня). Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Державного стандарту базової середньої освіти. https://bit.ly/3B7BlTw
(МОН України, 2020)

Відео YouTube
Рагозіна, В.В. (2020, 7 квітня). Як підготувати дитину 3-го року життя до декоративної діяльності [Відео]. YouTube. https://youtu.be/tr1WtwK_f4g
(Рагозіна, 2020)

Відео Facebook
Дворник, М. (2020, 14 квітня). Карантин без прокрастинації [Відео]. Facebook. https://www.facebook.com/events/534769467451304/
(Дворник, 2020)

Інфографіка, розміщена у Facebook
Плетка, О. (2020, 28 квітня). Що варто знати про гнів під час пандемії [Інфографіка]. Facebook. https://www.facebook.com/centerispp/posts/544416979599627
(Плетка, 2020)

Твіт у Twitter
Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського [@V_Zelenskiy_official]. (2020, 3 червня). Вчора у мене була надзвичайно змістовна та конструктивна зустріч з представниками закладів вищої освіти з усієї України [Tweet]. Twitter. https://t.me/V_Zelenskiy_official/285
(Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського, 2020)